Informacje

Samorząd studencki

 

 


Zgodnie z regulaminem Akademii WSB w skład Samorządu Studenckiego wchodzą wszyscy studenci WSB. Samorządy Studenckie posiadają swoje organy: Zarząd Samorządu, który jest najważniejszą studencką jednostką organizacyjną na terenie Uczelni oraz Radę Starostów, która wybiera spośród siebie Zarząd. Każdy Samorząd ma Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, dwóch Vice Przewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika. Radę Starostów tworzą natomiast Starości danych lat i kierunków na Uczelni. Samorząd Studencki działa w myśl Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego. Warto nadmienić, że wszystkie organizacje studenckie działają niezależnie i co bardzo ważne - są apolityczne. Organy Samorządu (Zarząd i Rada Starostów) są jedynym przedstawicielami środowiska studenckiego na terenie Uczelni jak i poza Nią.

Zakres działalności

Do statutowych działań organów Samorządu Studenckiego należą:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem praw i obowiązków studentów określonych konstytucją RP, ustawą o szkolnictwie wyższym, statutem WSB, regulaminem studiów, zarządzeniami Rektora WSB i innymi przepisami prawa,

 2. współdecydowanie wraz z organami WSB, w sprawach określonych przepisami prawa i statutem WSB,

 3. dbałość o interesy społeczności studenckiej,

 4. wydawanie, na prośbę organów WSB, opinii w imieniu społeczności studenckiej.

 

Samorząd Studencki poza działaniami wynikającymi z prawnych uwarunkowań to także organizacja społeczno-kulturalna. W każdym roku akademickim Samorząd Studencki WSB organizuje m.in.:

 • Konferencje naukowe
 • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczosci, informatyki, polityki i biznesu
 • Warsztaty i szkolenia dla braci studenciej (medyczne, dziennikarskie, poetyckie, aktorskie, fotograficzne i inne)
 • Otrzęsiny - zabawa dla studentów I roku

 • Turniej WSB Bowling Cup o Puchar Rektora

 • Integracyjny Paintball  dla studentów „kolorowo zakręconych"

 • Pokazy nurkowe

 • Zawody narciarskie WSB Winter Cup

 • Dyskoteki, Andrzejki, Mikołajki, różne imprezy tematyczne

 • Żakalia - coroczne święto studenckie

 • Wycieczki zagraniczne

Samorząd Studencki WSB może pochwalić się:

 • Wyróżnienie w finale prestiżowego konkursu "Samorząd Przyjazny Studentom" zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa

 • Rekomendacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

 • Honorowe krwiodawstwo i promowanie tej zaszczytnej inicjatywy wśród studentów

 • Organizacja Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Dąbrowy Górniczej

 

Zarząd Samorządu Studenckiego na rok akademicki 2020/2021

 

 

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Marcelina Pilarska

e-mail: marcelinapilarska@interia.eu

tel. 533 675 912

 

 

 

I Zastępca Przewodniczącej Samorządu Studenckiego

Kamila Piętka

e-mail: kamcia30061996@wp.pl

tel. 534-054-589

 

 

II Zastępca Przewodniczącej Samorządu Studenckiego

Kamil Czopek

e-mail: Kamil.czopek@tlen.com

tel. 506-968-741

 

 

Sekretarz

Wiktoria Kolano

e-mail: wiktoria.kolano@interia.pl

te. 509-696-436


 

 

 

Skarbnik

Justyna Iwaniak

e-mail: jiwaniak@wsb.edu.pl

tel. 737-322-690

 

 

Kontakt

Adres e-mailowy Zarządu: samorzad@wsb.edu.pl

Numer telefonu: 533 675 912

 

 

 

Artykuły 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji