Informacje

Sen o mądrej szkole (wideo)

Mając na uwadze wzrastające zapotrzebowanie na wysokie kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizowały konferencję pt. "Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne".

W dniu 9 grudnia 2014 r., prelegenci wprowadzili dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych, metodyków oraz studentów kierunków nauczycielskich w zagadnienia metodyczne i merytoryczne dotyczące nowoczesnej dydaktyki. Szczególny nacisk został położony na korzystanie z e-podręczników tworzonych w ramach projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

Cele

 

Nadrzędnymi celami konferencji były:

  • prezentacja rozwiązań dydaktycznych opartych na zasobach sieci;
  • upowszechnienie wiedzy na temat dydaktyki nowej generacji;
  • promocja dobrych praktyk wykorzystujących mobilne technologie i cyfrowe zasoby.

Program

 

Program konferencji został podzielony na dwie części, obejmujące kluczowe kwestie związane z nowoczesnymi formami kształcenia:

  • Wykład pt. „Sztuka uczenia się w cyfrowym świecie” wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk.

 

  • Wykład pt. „Sen o mądrej szkole” wygłosił prof. dr hab. Lech Mankiewicz, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

  • Wykład pt. „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” wygłosiła dr Danuta Morańska, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

  • Prezentację nt. „Jaki będzie e-podręcznik?” przedstawiła Barbara Halska, ekspert projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego.

 

  • Warsztat pt. „Od dydaktyki pouczania w kierunku dydaktyki udostępniania” poprowadzili Robert Celuch i Witold Kołodziejczyk, trenerzy programu Apple Professional Development.

 

Nowy model dydaktyki powinien opierać się przede wszystkim na stwarzaniu uczniom okazji do samodzielnej pracy w poszukiwaniu i przetwarzaniu informacji oraz tworzenia nowych idei. Wszystkie możliwe problemy i wyzwania w przyszłości, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć wymagają różnorodnych postaw, umiejętności i wiedzy. Tylko dzięki temu istnieje szansa zmierzenia się z problemami, których nie możemy zdefiniować. Wszystko może się zdarzyć, a siłą w zmierzeniu się z nieznanym jest właśnie różnorodność.

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji