Staże krajowe i zagraniczne dla studentów

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w celu zwiększenia atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, kładzie nacisk na włączenie do procesu nauczania programu staży studenckich, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość udziału w płatnych 3 – miesięcznych stażach zawodowych u renomowanych pracodawców w kraju (1000 zł stypendium miesięcznie), płatnych 3-miesięcznych stażach zawodowych w kraju dla osób niepełnosprawnych (2500 zł stypendium miesięcznie) oraz w 2 - miesięcznych płatnych stażach naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowo – badawczych na terenie Unii Europejskiej (3000 zł stypendium miesięcznie).

 

Zasady ubiegania się o udział w stażach i zasady przyznawania stypendiów stażowych określa Regulamin stażu.

 

Środki stypendialne na realizację  projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej" pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020".

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji