Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Artykuły

Administracja - studia dla Ciebie

//

AdministracjaAtuty studiów:


 - unikalne specjalności: administracja skarbowa i celna, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne,

 - praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej (warsztaty, case study),program studiów uzupełniony o rozszerzone treści prawne,

- współpraca z przedstawicielami administracji publicznej, skarbowej, celnej w prowadzeniu zajęć i określaniu programu kształcenia.

 

 

 

Sprawdź ofertę studiów dofinasowanych "Wsparcie na starcie"

 

 

Specjalności:

 Wybierz studia

 

Administracja publiczna i samorządowa

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Administracja skarbowa i celna 

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie nowość

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Kierunek Administracja to wszechstronne studia  przygotowujące do pracy biurowej i urzędniczej.

 

Celem studiów na kierunku Administracja jest wykształcenie absolwenta zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowej koncepcji administracji publicznej w Polsce.


 

Studia na kierunku Administracja pozwalają na:

 

- poszerzenie znajomości prawa oraz procedur postępowania administracyjnego w praktyce;

- poszerzenie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w specjalnych warsztatach organizowanych przez psychologów, pedagogów, doświadczonych trenerów;

- poznanie mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez odbywanie praktyk i staży.

 

Kończąc studia na kierunku Administracja absolwent :

 

- potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

- posiada znajomość problematyki społeczno-gospodarczej. Wiedza  pozwala mu brać udział w przygotowywaniu projektów przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z inwestycjami samorządów lokalnych, w tym projektów na inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych i zarządzania tymi projektami, co zwiększa jego atrakcyjność na międzynarodowym rynku pracy.

 

Gdzie szukać pracy?

 

Realizowany program studiów umożliwia przygotowanie do działalności zawodowej w administracji rządowej i samorządowej, administracji bezpieczeństwa publicznego, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw i innych jednostek.

 

Wykształcenie predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych m.in. w policji. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy w małej i średniej przedsiębiorczości oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Studia na kierunku administracja pozwalają podjąć prace w następujących jednostkach administracyjnych:

Poziom wojewódzki:urzędy wojewódzkie, policja, kuratoria oświaty, izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, urzędy statystyczne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, jednostki służby zdrowia, szpitale, pogotowia ratunkowe, szkoły i placówki oświatowe.

Stopień powiatowy, gminny i pozostały:starostwa powiatowe, urzędy gminne, urzędy miejskie, straż miejska, placówki służby zdrowia, szkoły, gimnazja publiczne, sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, urzędy skarbowe, biura podróży, miejskie ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Uzyskiwany tytuł: licencjat (6 semestrów)

Tryb studiów: studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Co dalej? Studia magisterskie

 

Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na poziomie studiów II stopnia uzupełniających magisterskich na kierunku Zarządzanie.

 


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza różnież na studia podyplomowe
z zakresu administracji


- Ochrona danych osobowych  w administracji i w biznesie

- Administracja samorządowa i rozwój regionalny

- E- administracja

 

//

czytaj więcej o Administracja - studia dla Ciebie

Administracja publiczna i samorządowa

Studia na specjalności administracja publiczna i samorządowa wyposażają studentów w szczegółową wiedzą o prawach i mechanizmach funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

 

 

czytaj więcej o Administracja publiczna i samorządowa

Administracja skarbowa i celna

Specjalność Administracja skarbowa i celna oferuje studentom możliwość poszerzenia swojej wiedzy ogólnej z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z funkcjonowaniem aparatu fiskalnego państwa.

 

czytaj więcej o Administracja skarbowa i celna

Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie - Nowość!

Celem specjalności jest przygotowanie studenta do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym w szczególności przygotowania zasad bezpiecznego przechowywania, przetwarzania i obiegu informacji oraz  audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji 

 

czytaj więcej o Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie - Nowość!

 

Nasi partnerzy

Specjalności

Studia I stopnia licencjakie

 

Administracja publiczna i samorządowa


Administracja skarbowo - celna


Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego


Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Prawo w biznesie