Stypendia naukowe dla młodych doktorów

W ramach projektu Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizuje program stypendiów naukowych dla sześciu młodych doktorów, których propozycje prac naukowo – badawczych w jednym z obszarów kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020, zostaną uznane za najlepsze. Osoby te będą przez 24 miesiące otrzymywać stypendium, a prowadzone badania zakończą się wydaniem publikacji naukowej.

 

Zasady ubiegania się stypendium naukowe dla młodych doktorów określa Regulamin stypendiów.

 

Środki stypendialne na realizację  projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej" pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020".

 

Regulamin stypendiów dla doktorówLista Rankingowa Młodych Doktorów otrzymujących stypendium:

 1. dr PAULINA GŁOWACKA,

 2. dr KRYSTIAN MĄCZKA,

 3. dr KATARZYNA RECLIK,

 4. dr PAWEŁ SOBCZAK,

 5. dr ŁUKASZ WRÓBLEWSKI

 6. dr PAWEŁ ŚWITAŁA

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji