Informacje

Sukces studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) corocznie ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe dyplomantów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz innych uczelni, o tematyce zbieżnej z celami statutowymi Stowarzyszenia, szczególnie przydatnymi dla ochrony przeciwpożarowej. Do edycji 2015/2016 z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zostały zgłoszone dwie prace licencjackie studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe o specjalności bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej których promotorem był Pan dr inż. Marek Chmiel.

Praca autorstwa p. Artura Musiała pt. “Metodyka doskonalenia zawodowego strażaków lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych” zajęła III miejsce, natomiast praca p. Marka Mroczka pt. ”Charakterystyka modułu chemiczno biologiczno radiologiczno nuklearnego oraz metody detekcji skażeń na bazie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr II Katowice Piotrowice” uplasowała się na VII miejscu.

Konkurs organizowany jest w skali ogólnopolskiej, a praca Komisji konkursowej oceniającej prace dyplomowe odbywa się w dwóch etapach (I etap – wybór 8 najlepszych prac, bez ustalania kolejności i zakwalifikowanie do II etapu, czyli nominowania do nagrody, II etap – właściwe postępowanie konkursowe w celu ustalenia ostatecznej kolejności nagrodzonych i wyróżnionych prac). Termin nadsyłania prac w edycji 2015/2016 upłynął w dniu 30 października 2016 r. Konkurs prac dyplomowych został rozstrzygnięty w dniu 9 czerwca 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego SITP na którym na mocy uchwały została ustalona ostateczna kolejność nagrodzonych i wyróżnionych prac. Gala rozdania nagród odbyła się w dniu 14 września 2017 r.

SITP jest prestiżową organizacją propagującą opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego jest umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status Polskiej Normy, a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Status Stowarzyszenia podnosi rangę udziału w konkursie prac dyplomowy. Patrząc przez pryzmat profilu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, osiągnięcie to stanowi ogromny sukces Uczelni, Promotora prac dyplomowych, a także autorów prac patrząc już tylko na fakt zakwalifikowania się obu prac do II etapu konkursu.

Autorzy prac są absolwentami studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo narodowe w specjalności: bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej, obecnie studenci II roku studiów magisterskich w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku; Bezpieczeństwo narodowe w specjalności: Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych. Czynni zawodowo strażacy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
• szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
• popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
• wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• integracja członków Stowarzyszenia.

 

/MW, 9.11.2017/

Powrót do: Start » Dla studentów » Aktualności

 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji