Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Terminy składania wniosków

 

UWAGA!

informujemy, iż ze względu na stan zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 (Koronawirus) przedłużeniu ulegają terminy składania wniosków stypendialnych (dotyczy wszelkich form i rodzajów stypendiów)


do dnia 15 kwietnia 2020 roku. 

 

 

 

 Terminy składania wniosków stypendialnych:

 

 

 

 Stypendium rektora

 

 

W semestrze zimowym: od 15 września do 31 października

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca 

Stypendium socjalne


W semestrze zimowym : od 15 września do 31 października

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca

 


 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych


 

W semestrze zimowym: od 15 września do 31 października

 

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca Zapomoga


Termin składania wniosków: nie określa się terminów

(wnioski można składać 2 razy w roku akademickim). 


 

Stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce wypłacany z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Henryka Walicy:


STUDENCI : 

w semestrze zimowym: termin składania wniosków upływa 15 października

w semestrze letnim: termin składania wniosków upływa 15 marca

 

MATURZYŚCI:

termin składania wniosków upływa 30 września br.Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:

1) studenta - w terminie do dnia 25 października, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) młodego naukowca - w terminie do dnia 31 grudnia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.


Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.


(Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców).

 

 

 

 
 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy