Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń WSB - jak istotna jest perspektywa postrzegania szkoleń?

16 września 2017 r. dr Marcin Lis zainaugurował cykliczne już wydarzenie - Tydzień Bezpłatnych Szkoleń WSB w Dąbrowie Górniczej. Tydzień Bezpłatnych Szkoleń będzie trwać od 16-24 września, to 40 bezpłatnych kursów i szkoleń, 32 ekspertów, w 5 miastach i 2 województwach. Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach, pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności.

Zagadnienia poruszane w ramach szkoleń, to obszary, w których WSB prowadzi studia podyplomowe – od tematyki biznesowej, przez oświatę, IT, bankowość aż po bezpieczeństwo narodowe a także kierunki medyczne. Szkolenia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gier decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów.

 

Jaka jest rola trenera w procesie wzrostu efektywności biznesowej? O perspektywie procesowej i perspektywie szkoleniowej opowiadał Paweł Kopijer podczas szkolenia Narzędzia Trenera Efektywnego Biznesowo. Jakie są przestrzenie, w których trener może wpłynąć na transformacje i realne efekty biznesowe?  Szkolenie przedstawiło funkcję trenera jako niezbędnego czynnika procesu zmian w każdej dziedzinie, w której istotne są procesy - ludzie, finanse czy realizacja celów. Rozwinięcie tematu roli trenera dla rozwoju biznesu, samorządu lub organizacji możliwe jest w ramach relatywnych kierunków studiów jak m.in. Zarządzanie Projektami Rozwojowymi; Akademia trenera biznesu; Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA.

O Zarządzaniu w logistyce jako potrzebie kształtującej się wyniku rozwoju branż XXI w., mówiła Agnieszka Dymek. Istota logistyki jako podstawy warunkującej efektywność i realizację celów oraz sposoby jej zarządzaniem, zostały omówione w kontekście kooperacji nauki i biznesu. Wraz z rozwojem potrzeb kompetencji zarządzania w logistyce, z poziomu rosnącego spektrum podmiotów rynku, dalsze kwalifikacje nabyć można w ramach studiów: Menedżer logistyki; Logistyka i spedycja dla nauczycieli; Transport i spedycja.

Mobbing, dyskryminacja, naruszanie godności osobistej w miejscu pracy, to nie jedyne tematy, z zakresu naruszeń prawa pracy, których liczba lawinowo przyrasta. O znaczącym temacie ochronie danych osobowych, dla którego data wejścia w życie to kwiecień 2018, mówił Przemysław Pogłódek. Kiedy i ile danych może pobrać pracodawca? Dane osobowe, a sankcje dla pracodawcy do kwoty 200 mln euro? O prawie po transformacji GIODO na UODO, wprowadzeniu do innych, istotnych tematów w zakresie prawa pracy, mogliśmy usłyszeć podczas wykładu Zmiany w obowiązujących przepisach prawa, nowe umowy terminowe, zmiany w urlopach macierzyńskich. Dalsze kwalifikacje w ramach tematyki szkolenia dostępne są w ramach studiów podyplomowych m. in: Kadry i płace w praktyce; Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych czy - studia I i II stopnia - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jakie są obszary badań kryminalistycznych w informatyce śledczej? Przypadki nadużyć realizowane wraz z rozwojem nowych technologii i sieci Internet wymagają kształcenia specjalistów w zakresie przestępczości teleinformatycznej. W szkoleniu Kryminalistyczne badania z zakresu informatyki w kontekście pracy biegłego sądowego mówił dr inż. Krystian Mączka. Dostępne w ramach WSB kierunki kształcenia na studiach podyplomowych to: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości; Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych.

Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - to nowy kierunek, powstały w ramach planowanych i znaczących zmian prawnych w przechowywaniu informacji, opracowany merytorycznie wraz ze specjalistami z GIODO. Szkolenie o Przetwarzaniu danych osobowych, a tajemnicy przedsiębiorcy prowadziła specjalistka GIODO Monika Krasińska. O przepisach gwarantujących ochronę prawa do prywatności, i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym szkolenie prowadził również Jarosław Żabówka. Inne korelujące kierunki studiów podyplomowych to Master Of Business Administration, którego Partnerem jest EY Academy of Business.

Szkolenie o  Nowoczesnej fizykoterapii  – wykorzystaniu fali uderzeniowej w leczeniu urazów narządu ruchu, prowadziła dr Paulina Głowacka. Prodziekan na przykładzie dziedziny fizykoterapii, mówiła o znaczeniu podnoszenia kwalifikacji przy dzisiejszym tempie rozwoju nowoczesnych metod terapii i wielości badań klinicznych współczesnej medycyny. Proponowane kierunki studiów podyplomowych to: Korekcja wad postawy; Neurorehabilitacja czy Terapia manualna.

Do kierunków studiów podyplomowych: Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym; Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych; Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, nawiązanie stanowiło szkolenie Bezpieczeństwo na kolei. Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz mówił o ocenie ryzyka w transporcie, technice i eksploatacji pojazdów szynowych i infrastrukturze transportowej. Omówienie rozwiązań dla bezpieczeństwa w dziedzinie transportu wraz z wprowadzeniem do tematu zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, omówione były przez biegłego i eksperta sądowego  prokuratury i NIK w zakresie transportu szynowego.

O Nowoczesnych metodach podnoszenia kwalifikacji językowych szkolenie prowadziła Barbara Borkowska-Kępska. Korelatywnymi kierunkami studiów podyplomowych dla oświaty są: Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; Terapia manualna. Pedagogika, wśród której wyróżniamy dziedzinę nauczania i podnoszenia kwalifikacji językowych, wymaga podnoszenia kompetencji w zakresie metod aktywizujących, interaktywnego warsztatu nauczyciela jak i również kompetencji dostosowanych do trudności w nauczaniu uczniów z orzeczeniami. Na skutek zwiększonej wykrywalności zaburzeń wśród dzieci i młodzieży dostępne są również kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu Zespołu Aspergera czy oligofrenopedagogiki.

W szkoleniu Laboratorium menedżera projektu – praktyczne klucze do sukcesu, dr Marcin Lis skupił się na poszukiwaniu złotego środka, dla różnych branż, które reprezentowali uczestnicy Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń. Mówiąc o pulsie organizacji i jej zdolności do innowacji, uwaga została zwrócona w stronę architektury procesu projektowania kierunku zmian, analizując luki projektów. Nawiązując do procesów analizowania obszarów wymagających usprawnienia Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich wspomniał o potrzebie kształcenia – identyfikowania obszarów wymagających usprawnień, przewidywania potrzeby nabywania dalszych kompetencji wedle tworzących się nisz rynkowych i rozwoju technologii. Szkolenia są wstępem podnoszenia rozwoju kwalifikacji, ale też krokiem w rozpoznawaniu potrzeb w zakresie kształcenia. Proponowane kierunki: Zarządzanie projektami; Studia podyplomowe – Executive MBA; Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business); Menedżer jakości.

Przypominamy, że 19 września o godz. 18:30 odbędzie się szkolenie Nowoczesny lider – zmiany w koncepcie przywództwa,  prowadzone przez dr Mateusza Grzesiaka. Tydzień Bezpłatnych Szkoleń trwa do 24 września. Aby uczestniczyć w szkoleniach wystarczy wybrać jedną z 5 lokalizacji (siedziby Wydziałów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) oraz zarejestrować się na wybrane szkolenie za pośrednictwem strony internetowej www.wsb.edu.pl/tbs

Wydarzeniu towarzyszy konferencja poświęcona zarządzaniu turkusowemu zatytułowana „Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości”, której głównym prelegentem jest prof. Andrzej Blikle. Konferencja odbędzie się 18 września w WSB w Dąbrowie Górniczej.

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem studiów podyplomowych.

 

/em, 16.09.2017 r./

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy