Informacje

Uczelnia z kategorią A!

 

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał kategorię A w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i  badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych!

 

Tym samym nasza uczelnia została sklasyfikowana na 21 miejscu wśród 93 jednostek ekonomicznych poddanych ocenie uzyskując bardzo wysoką kategorię naukową.

W wyniku tegorocznej oceny parametrycznej ze 304 jednostek ocenianych w grupie nauk humanistycznych i społecznych jedynie 83 jednostki otrzymały kategorię A.

 

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej. Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN.

W ramach przeprowadzonej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

 

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

 

To ogromny sukces naszej uczelni, na który złożyła się intensywna i efektywna praca wszystkich pracowników WSB w Dąbrowie Górniczej w ostatnich 19 latach funkcjonowania uczelni.

 

Dla porównania - w województwie śląskim zaledwie dwie  uczelnie niepubliczne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu: WSB w Dąbrowie Górniczej i GWSH w Katowicach. WSB uzyskała kategorię A, natomiast GWSH -  kategorię C.

Co więcej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych WSB jest drugą niepubliczną jednostką ekonomiczną w Polsce. 

 

 

Informacje o ocenie na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji