Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym WSB w Krakowie

Przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit – Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie - tymi słowami Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki w Wydziale Zamiejscowym WSB w Krakowie. Uroczystości odbyły się 30 października 2015 roku w wyjątkowej scenerii Pałacu Krzysztofory na krakowskim Rynku.

 

 

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz Uczelni, reprezentantów samorządu, sektora biznesu i oświaty, ściśle współpracujących z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Wśród reprezentantów szkolnictwa wyższego oraz instytucji naukowych Uczelnia gościła, m.in. Pana Aleksandra Palczewskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz profa. zw. dra hab. Marka Lisińskiego, Członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. Jakości,  profa. dra hab. Janusza Morbitzera, Członka Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, Członka Komisji Nauk Pedagogicznych PAN, Oddział w Krakowie, Członka Rady ds. Informatyzacji Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Annę Czubałę, Członka Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

 

W gronie reprezentantów instytucji użyteczności publicznej oraz partnerów Wydziału Zamiejscowego WSB w Krakowie goszczących na uroczystości znaleźli się: Pan Krzysztof Radwan, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego, płk Krzysztof Trela, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, Pani Małgorzata Dudka-Mucha, Wicedyrektor ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, dr Ewa Wyka, Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Pan Tomasz Marczewski, Dyrektor Finansowy Exprofesso, Pani Agnieszka Hiller, Exprofesso, Pani Sylwia Sobańska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

 

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele szkół średnich, w tym m.in. Pani Alicja Bednarska, Prezes III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Gimnazjum Nr 5 w Krakowie, Pani Patrycja Bednarska, Wiceprezes III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Gimnazjum Nr 5 w Krakowie, Pan Marek Kolarski, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie.

 

W swoim przemówieniu JM Rektor podkreślała dokonania i sukcesy Uczelni na przestrzeni minionych 20-stu lat, w tym przede wszystkim najwyższą - wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którą jedyna instytucja oceniającej jakość kształcenia polskich szkół wyższych przyznała Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej w jubileuszowym roku funkcjonowania Uczelni.

 

 - Nasze zaangażowanie oraz ciężka praca zostały docenione przez opiniodawców oraz nagrodzone najwyższą notą. W ten sposób staliśmy się pierwszą uczelnią niepubliczną w kraju z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W całej historii funkcjonowania systemu akredytacji Polska Komisja Akredytacyjna wydała 11 ocen pozytywnych z wyróżnieniem – mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

 

Tradycyjnie najważniejszym punktem uroczystości inauguracyjnych był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych WSB. Po złożeniu ślubowania beani zostali oficjalnie przyjęci do grona Społeczności Akademickiej WSB. 

 

Podczas  uroczystości Pani Katarzyna Kwolek, otrzymała tytuł i symboliczną statuetkę Lidera Roku, którym Uczelnia honoruje najlepszych absolwentów wyróżniających się nie tylko wybitnymi wynikami w nauce, ale i aktywną działalnością na rzecz społeczności akademickiej.

 

Wyróżniono również Pana Oskara Belcika, Prezesa Klubu AZS WSB za wybitne osiągnięcia sportowe oraz znaczący wkład w rozwój sportu akademickiego.

 

W gronie nagrodzonych znalazły się także: siostra Bożena Olech oraz Pani Karolina Mytkowska, najlepsze absolwentki studiów podyplomowych roku akademickiego 2014/2015 w Wydziale Zamiejscowym WSB w Krakowie.

 

JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej doceniła także wybitne osiągnięcia na niwie naukowo-dydaktycznej dra Rafała Rębilasa, przyznając Prodziekanowi Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych WSB Nagrodę Rektora.

 

Podczas wydarzenia wykład inauguracyjny „Puls organizacji. Wyzwania i dylematy zarządzania projektami” wygłosił dr Marcin Lis, Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Muzyczną oprawę inauguracji roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym WSB  w Krakowie zapewnił chóru Uniwersytetu Śląskiego pod batutą mgr Marii Zuber.

 

Dominik Penar, Prodziekan WSB ds. Kształcenia Ustawicznego

Dominik Penar, Prodziekan WSB ds. Kształcenia Ustawicznego

Poczet Sztandarowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Poczet Sztandarowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

JM Rektor WSB, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

JM Rektor WSB, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

prof. zw. dr hab. Marek Lisiński

prof. zw. dr hab. Marek Lisiński

prof. dr hab. Janusz Morbitzer

prof. dr hab. Janusz Morbitzer

prof. nadzw. dr hab. Anna Francik

prof. nadzw. dr hab. Anna Francik

prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

prof. dr hab. Anna Czubała

prof. dr hab. Anna Czubała

dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu

dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu

Krzysztof Radwan, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego

Krzysztof Radwan, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego

Małgorzata Dudka-Mucha, Dyrektor MCDN (odz. Kraków)

Małgorzata Dudka-Mucha, Dyrektor MCDN (odz. Kraków)

Patrycja Bednarska, Wiceprezes III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Gimnazjum Nr 5 w Krakowie

Patrycja Bednarska, Wiceprezes III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Gimnazjum Nr 5 w Krakowie

dr inż. Piotr Pikiewicz, Prorektor ds. Wdrożeń i Innowacji

dr inż. Piotr Pikiewicz, Prorektor ds. Wdrożeń i Innowacji

dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich

dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich

prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor WSB ds. Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, Dziekan WSB

prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor WSB ds. Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, Dziekan WSB

Pan Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty

Pan Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Banach, wykładowca WSB

Elżbieta Banach, wykładowca WSB

dr Barbara Krawczyk, wykładowca WSB

dr Barbara Krawczyk, wykładowca WSB

dr Rafał Rębilas, Prodziekan WSB

dr Rafał Rębilas, Prodziekan WSB

prof. Elżbieta Minczakiewicz, wykładowca WSB

prof. Elżbieta Minczakiewicz, wykładowca WSB

 siostra Bożena Olech, najlepsza absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Zamiejscowego WSB w Krakowie w roku 2014/2015

siostra Bożena Olech, najlepsza absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Zamiejscowego WSB w Krakowie w roku 2014/2015

Karolina Mytkowska, najlepsza absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Zamiejscowego WSB w Krakowie w roku 2014/2015

Karolina Mytkowska, najlepsza absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Zamiejscowego WSB w Krakowie w roku 2014/2015

Sylwia Sobańska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie

Sylwia Sobańska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie

Alicja Bednarska, Prezes Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Gimnazjum Nr 5 w Krakowie

Alicja Bednarska, Prezes Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Gimnazjum Nr 5 w Krakowie

Barbara Baran, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krakowie

Barbara Baran, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krakowie

prof.Zbigniew Makieła

prof.Zbigniew Makieła

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Senat WSB i goście podczas inauguracji roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym WSB w Krakowie

Senat WSB i goście podczas inauguracji roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym WSB w Krakowie

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Akt Immatrykulacji

Akt Immatrykulacji

Przyjęcie beanów w poczet społeczności akademickiej WSB

Przyjęcie beanów w poczet społeczności akademickiej WSB

Katarzyna Kwolek odbiera statuetkę Lidera Roku z rąk JM Rektor WSB

Katarzyna Kwolek odbiera statuetkę Lidera Roku z rąk JM Rektor WSB

Katarzyna Kwolek odbiera tytuł Lidera Roku z rąk JM Rektor WSB

Katarzyna Kwolek odbiera tytuł Lidera Roku z rąk JM Rektor WSB

Oskar Belcik, Prezes Klubu AZS WSB nagrodzony za znaczący wkład w rozwój sportu akademickiego

Oskar Belcik, Prezes Klubu AZS WSB nagrodzony za znaczący wkład w rozwój sportu akademickiego

Nagrodzone absolwentki studiów podyplomowych WSB z prof. nadzw. dr Katarzyną Szczepańską-Woszczyną

Nagrodzone absolwentki studiów podyplomowych WSB z prof. nadzw. dr Katarzyną Szczepańską-Woszczyną

dr Rafał Rębilas odbiera Nagrodę Rektora z rąk JM Rektor WSB

dr Rafał Rębilas odbiera Nagrodę Rektora z rąk JM Rektor WSB

dr Marcin Lis podczas wykładu inauguracyjnego

dr Marcin Lis podczas wykładu inauguracyjnego

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy