VISUM / VISSIM System informacji i prognozowania dla transportu indywidualnego i publicznego

VISSIM

VISSIM pozwala modelować potoki pojazdów indywidualnych oraz komunikacji publicznej zarówno w obszarach miejskich jak i na drogach zamiejskich oraz autostradach. Modelowanie ruchu przy użyciu VISSIM jest bardziej precyzyjne i bogatsze w szczegóły niż w innych symulatorach mikroskopowych. VISSM jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji w inżynierii ruchu i w planowaniu transportu.

 

Kiedy stosujemy VISSIM?

 • Porównanie węzłów z uwzględnieniem alternatywnych projektów (rondo, skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu, z sygnalizacją świetlną...)
 • Projektowanie, testowanie i oceny sterowania zależnego od ruchu
 • Analizy przepustowości, a także testowanie schematów priorytetów w komunikacji zbiorowej
 • Badanie sprawności transportu szynowego z samoczynną blokadą liniową
 • Badanie wpływu ograniczenia prędkości
 • Analizy funkcjonowania placów poboru opłat
 • Analizy ruchowe wpływu centrów handlowych
 • Badanie zachowań na autostradach, kierowanie na trasy alternatywne, kontrola wjazdów
 • Wpływ oddziaływania systemów prowadzenia pojazdów i systemów znaków zmiennej treści
 • Tak więc VISSIM może modelować wiele różnorodnych wariantów sytuacji ruchowych w miastach i poza nimi

Wygodny edytor sieci

 • Komfortowy edytor graficzny (GUI) pomaga i asystuje w pracy nad różnorodnymi pracami studialnymi:

   

 • Pozwala budować sieć transportową na bazie obrazu w tle (plany miast, zdjęcia lotnicze, plany skrzyżowań).

 • Stosowanie różnych obiektów sieci drogowej do modelowania elementów infrastruktury (ulice jedno- lub wielopasowe, tory tramwajowe i kolejowe, linie zatrzymania, znaki zmiennej treści, znaki podporządkowania, znaki stop, sygnalizatory, detektory, przystanki tramwajowe, zatoki autobusowe, parkingi itp.)
 • Definiowane przez użytkownika typy pojazdów jak różnej konfiguracji samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciężarowe z przyczepą, autobusy, autobusy przegubowe, tramwaje jedno lub wielowagonowe, piesi, rowerzyści
 • Określanie elementów stochastycznych takich jak rozkłady pożądanych prędkości, przyspieszenia czy odstępu pomiędzy pojazdami.
 • Import topologii sieci i sterowania stałoczasowego opracowanego przy użyciu zewnętrznych narzędzi projektowych, takich jak CROSSIG i SITRAFFIC P2 (Siemens AG)
 • Import danych z ptv transportation: macierze źródło-cel, sieci częściowe zawierające trasy i atrybuty odcinków. Standardowe skrzyżowania są obecnie definiowane w nowym edytorze skrzyżowań w VISUM; pozwala to na szybką budowę dużych sieci dla celów symulacji mikroskopowej.

Zbliżone do rzeczywistości modele zachowania się pojazdów.

Właściwości modelu ruchu pojazdów są głównym elementem zainteresowania użytkowników:

 • Naukowo zbadany psycho-fizyczny model jazdy za poprzednikiem (car following) z krokiem 1/10 s;
 • Skalibrowany model zmiany pasa dla ruchu miejskiego i ruchu na autostradzie, z opcją pozwalającą uwzględniać regułę prawej ręki
 • Określanie zróżnicowanych zachowań kierowców (jazda agresywna, lub defensywna)
 • Podawanie struktury kierunkowej ruchu przez użytkownika lub przez import z VISUM lub innych źródeł

Filmy pochodzą ze strony:

http://www.ptvag.com/software/transportation-planning-traffic-engineering/software-system-solutions/vissim/

VISUM

VISUM jest wszechstronnym programem wspomagającym planowanie transportu. Łączy wszystkie aspekty odnoszące się do planowania zarówno transportu publicznego jak i indywidualnego w jednym kompleksowym modelu.

 

VISUM oparty jest na wyrafinowanej architekturze składników programowych i przeznaczony do pracy w środowisku Windows.

 • Modelowanie sieci
 • Zintegrowany model sieci rozróżnia transport indywidualny (PrT) i transport publiczny (PuT) i składa się z następujących obiektów:
 • Węzły: (skrzyżowania dróg albo przystanki PuT)
 • Odcinki: infrastruktura drogowa i kolejowa
 • Relacje skrętne
 • Rejony komunikacyjne: początki i końce podróży
 • Podłączenia rejonów do sieci
 • Linie PuT: trasy linii i rozkłady jazdy
 • Dane operacyjne dla pojazdów i przewoźników PuT
 • Punkty pomiarowe dla liczenia pasażerów i detekcji pojazdów

Graficzny edytor sieci umożliwia łatwą interaktywną modyfikację wszystkich jej obiektów. Filtry i tryb wyboru grupowego pozwalają na równoczesną edycję grupy obiektów. Proste w tworzeniu makra, które umożliwiają automatyczne uruchamianie funkcji są idealnym narzędziem do wykonywania kompleksowych zadań zwłaszcza czasochłonnych obliczeń.

 

  

Nasi partnerzy

Specjalności

Studia I stopnia inżynierskie

Logistyka i transport

 

Zarządzanie magazynami


Inżynier jakości


Zarządzanie BHP


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji