Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej po raz 22. wybrzmiał akademicki hymn „Gaudeamus igitur...”

Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit – Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie - tymi słowami Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oficjalnie zainaugurowała XXII rok akademicki. Ceremonia odbyła się w środę 5 października 2016 roku.

 

 

Uroczystość poprzedziło pierwsze w Zagłębiu Dąbrowskim nabożeństwo ekumeniczne odprawione w Bazylice pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, w którym uczestniczyli duchowni i wierni z siedmiu Kościołów: Rzymskokatolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrześcijan Babtystów, Kościoła Chrystusowego RP, Kościoła Polskokatolickiego RP. Nabożeństwu przewodniczył  ks dr Michał Borda Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w  Sosnowcu, Homilie wygłosił  Jego Ekscelencja Ks. bp. dr  Marian Niemiec  Kościół Ewangelicko–Augsburski.

W ceremonii inauguracyjnej nowy rok akademicki uczestniczyli przedstawiciele organów centralnych, wojewódzkich, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji nauki i pożytku publicznego, reprezentanci duchowieństwa i służb mundurowych, przedstawiciele świata mediów oraz partnerzy biznesowi Uczelni.

 

- Dzisiejsza uroczystość to moment podsumowań minionych osiągnięć i wytyczania sobie celów w nowym roku akademickim. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dzięki pracy i zaangażowaniu całej naszej, uczelnianej społeczności przez 22 lata funkcjonowania stała się wiodącym ośrodkiem akademickim. Szczególnym priorytetem jest dla nas dalsza aktywność na rzecz upraktycznienia kształcenia. Oznacza to pracę na rzecz poszerzania grona partnerów biznesowych Uczelni, rozwój oferty kształcenia dualnego i zakresu wizyt studyjnych, spotkań z ekspertami, kształcenia w naturalnych warunkach pracy. Kluczowa dla nas jest dalsza aktywność w gremiach i instytucjach mających realny wpływ na gospodarkę naszego kraju, takich jak Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, czy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

 

W swoim przemówieniu JM Rektor podkreślała również ogromną rolę procesu internacjonalizacji kształcenia, programów podwójnego dyplomowania w porozumieniu z uczelniami z całego świata, czy międzynarodowej współpracy dydaktycznej i programów wymian studenckich. - Dzięki jasno wyznaczonym celom w obszarze umiędzynarodowienia, w ostatnim rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, znaleźliśmy się na 11. miejscu wśród wszystkich uczelni. Przed nam - na 10. miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, tuż za nami – Uniwersytet Jagielloński – zaznaczyła JM Rektor.

 

Do tych słów nawiązał w swoim przemówieniu Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski. - Życzę całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, aby Wam nigdy nie zabrało odwagi. To od takich ludzi i od takich miejsc jak ta Uczelnia zależy, czy będziemy w stanie dalej się rozwijać i budować nasz potencjał, na jaki bez wątpienia zasługuje Rzeczypospolita Polska. Doskonale wiemy, że uczelnie niepubliczne nie mają łatwo, ale jak pokazuje Wasz przykład, dzięki ciężkiej pracy, można znaleźć się między Uniwersytetem Warszawskim, a Uniwersytetem Jagiellońskim. Wystarczy w to wierzyć i ciężko pracować – zaznaczył Wojewoda Śląski.

 

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego okolicznościowy adres na ręce władz Uczelni przekazał Andrzej Duda, Prezydent RP: "Ceremonię dzisiejszej uroczystości ukształtowała wielowiekowa historia i osiągnięcia minionych pokoleń. Dziś patrząc przez pryzmat wielkiej historii spoglądamy w przyszłość, wyznaczając sobie nowe wyzwania. Drodzy studenci życzę Wam, abyście z pasją i energią realizowali swoje aspiracje. Niech przynoszą Wam satysfakcję osobistą i inspirację do dalszych działań " – czytamy w liście od Prezydenta Andrzeja Dudy.

 

Najważniejszym elementem ceremonii była Immatrykulacja studentów I roku, studentów z zagranicy oraz doktorantów, której dokonali kolejno: dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą oraz prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki.

 

Podczas ceremonii prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna oraz dr Marcin Lis zostali odznaczeni Złotym i Srebrnym Krzyżem Zaslugi dla Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał Wojewoda Śląski.

 

W trakcie uroczystej Inauguracji głos zabrali także reprezentanci środowiska studenckiego: Agnieszka Foryt, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSB oraz Piotr Janulek, słuchacz seminarium doktorskiego, zachęcając studentów pierwszego roku do twórczego wykorzystania nieskończonych możliwości rozwoju naukowych pasji i zainteresowań, jakie stwarza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Tradycyjną statuetkę Lidera Roku z rąk JM Rektor WSB, przyznawaną wyróżniającym się studentom, odebrała Natalia Gajo, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

 

W minionym roku akademickim tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu otrzymały:

 

- dr Magdalena Wróbel  (promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek)
- dr Ewa Popławska (promotor: prof. nadzw. dr hab. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak)
- dr Magdalena Kot-Radojewska (promotor: prof. nadzw. dr hab. Anna Francik)
- dr Ewa Siudyka (promotor: prof. nadzw. dr hab. Anna Nehring).

 

Prorektor ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik odebrał z rąk w/w uroczyste przyrzeczenie oraz dokonał uroczystej promocji doktorskiej.

Wykład inaugurujący rok akademicki 2016/2017 pn. "Stan polskich nauk o zarządzaniu. Wyzwania i wnioski na przyszłość" wygłosił prof. dr hab. Bogdan Nogalski - Członek Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Przewodniczący sekcji II Nauk Ekonomicznych, Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy