Ważne terminy / Důležité termíny / Important dates

 • 31.08.2013          Zgłoszenie udziału w konferencji wraz ze streszczeniami artykułów
 • 31.08.2013          Zgłoszenie udziału w konferencji dla osób uczestniczących bez artykułów
 • 31.08.2013          Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
 • 20.09.2013          Ostateczny termin nadsyłania artykułów, tekstów
 • 15 - 16.11.2013    Konferencja naukowa

 

 • 31.08.2013           Přihláška k účasti na konferenci spolu s abstraktem příspěvku
 • 31.08.2013           Přihláška k účasti na konferenci pro účastníky bez příspěvku
 • 31.08.2013           Finální termín zaslání účastnického poplatku za konferenci
 • 20.09.2013           Finální termín zasílání příspěvků, textů
 • 15 - 16.11.2013    Vědecká konference

 

 • 31.08.2013           Request for participation in the conference with summaries of articles
 • 31.08.2013           Request for participation in the conference for the attendees without articles
 • 31.08.2013           Deadline for paying the conference fee
 • 20.09.2013           Deadline for forwarding articles and texts
 • 15 - 16.11.2013    Academic Conference


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji