Ważne terminy / Důležité termíny / Important dates

 • 31.10.2015          Zgłoszenie udziału w konferencji wraz ze streszczeniami artykułów
 • 31.10.2015          Zgłoszenie udziału w konferencji dla osób uczestniczących bez artykułów
 • 31.10.2015          Ostateczny termin wniesienia opłaty za publikację artykułu
 • 15.11.2015          Ostateczny termin nadsyłania artykułów, tekstów
 • 19-20.11.2015     Konferencja naukowa

 

 • 31.10.2015           Přihláška k účasti na konferenci spolu s abstraktem příspěvku
 • 31.10.2015           Přihláška k účasti na konferenci pro účastníky bez příspěvku
 • 31.10.2015           Finální termín zaslání účastnického poplatku
 • 15.11.2015           Finální termín zasílání příspěvků, textů
 • 19-20.11.2015      Vědecká konference

 

 • 31.10.2015           Request for participation in the conference with summaries of articles
 • 31.10.2015           Request for participation in the conference for the attendees without articles
 • 31.10.2015           Deadline for paying the fee for the publication of the article
 • 15.11.2015           Deadline for forwarding articles and texts
 • 19-20.11.2015      Academic Conference


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji