Informacje

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka

Profesor nadzwyczajny Akademii WSB


Katedra Zarządzania


Kontakt: wsroka@wsb.edu.pl

 

 

 English version

.

CV:

Zajmowane stanowiska naukowe

2012 – nadal               Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 

1999 - 2012                  Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 

 

Pełnione funkcje akademickie

2013 – marzec 2014   Prorektor ds. Nauki, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

2019 – nadal – z-ca kierownika Katedry Zarządzania, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

Zainteresowania badawcze

 • zarządzanie strategiczne
 • fuzje i przejęcia
 • alianse strategiczne i organizacje sieciowe
 • relacje koopetycji we współpracy międzyorganizacyjnej
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • CSR i etyka w biznesie
 • innowacja i przedsiębiorczość
 • marketing i zachowania konsumentów
 • zarządzania publiczne

Wykłady na uczelniach zagranicznych

 • Vilnius Gediminas Technical University, Wilno (Litwa) - 2009
 • University of Zilina, Zilina  (Słowacja) – 2011, 2014
 • CESTE International Business School, Saragossa (Hiszpania) – 2012
 • University of Huelva, Huelva (Hiszpania) - 2013
 • Mendel University, Brno (Czechy) – 2014, 2015, 2018
 • Aleksandras Stulginskis University, Kowno (Litwa) – 2016
 • Silesian University in Opava, School of Business Administration, Karvina (Czechy) – 2017
 • Kaunas University of Technology, Kowno (Litwa) - 2018 
 • University of Debrecen (Węgry) – 2019 
 • North West University (RPA) – 2019


Odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany w dniu 6 września 2013 r.

Obszary zainteresowań badawczych:

Obszary zainteresowań badawczych:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, fuzje i przejęcia, strategie współpracy międzyorganizacyjnej (alianse strategiczne, organizacje sieciowe), koopetycja, restrukturyzacja przedsiębiorstw, etyka w biznesie i CSR, innowacja i przedsiębiorczość, marketing i zachowania konsumentów, zarządzania publiczne.

 

 

Wykładane przedmioty:

Zarządzanie strategiczne, Fuzje i przejęcia, Strategie współpracy międzyorganizacyjnej

 

Działalność naukowa:

 

MONOGRAFIE

opublikowane przez renomowane, zagraniczne i krajowe wydawnictwa naukowe 

Sroka W. (Ed.) (2020), Perspectives on Consumer Behaviour. Theoretical Aspects and Practical Applications, Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-47380-8 (SCOPUS)

Sroka W., Kurowska-Pysz J, Wróblewski Ł., Kliestikova J. (Eds.) (2018), New trends in management – regional and cross-border perspectives, London: London Scientific.

Sroka W., Hittmár Š., Kurowska-Pysz J. (Eds.) (2016), New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives, Aachen: Shaker Verlag.

- Sroka W., Hittmár Š., Kurowska-Pysz J. (red.) (2016), New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives, Aachen: Shaker Verlag.

Sroka W. (red.) (2016), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy (red.). Toruń: Wyd. „Dom Organizatora”.

- Sroka W., Hittmar S. (red.) (2015), Management of network organizations. Theoretical problems and dilemmas in practice, Heidelberg-New York: Springer Verlag (SCOPUS).

- Lőrinczy M., Sroka W., Jankal R., Hittmár Š., Szántó R. (2015), Trends in business ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe, Aachen: Shaker Verlag.

- Sroka W., Hittmar S. (2013), Management of alliance networks. Formation, functionality and post operational strategies, Heidelberg-New York: Springer Verlag.

- Sroka W. (2012), Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, Warszawa: PWE.

-  Chwistecka-Dudek H., Sroka W. (2000), Alianse strategiczne: problemy teorii i dylematy praktyki, Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie (II wyd., Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2008).

 

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 opublikowane przez renomowane wydawnictwa zagraniczne

- Lőrinczy M., Sroka W. (2017), Theoretical assumptions of the ethical business model, w: O.Nicolescu, G. Plesoianu and A. Costin Cirstea (red.), New approaches and tendencies in entrepreneurial management, International Conference Proceedings (pp. 198-215), Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

- Cygler J., Sroka W. (2016), The boundaries of coopetition: a case study of Polish companies operating in the high-tech sector, w: J.Trivic, J.Ateljevic (red.), Economic development and entrepreneurship in transitional economies - key issues, obstacles and perspectives (pp.253-269), Heidelberg - New York:  Springer Verlag (SCOPUS).

- Sroka W., Hittmar S. (2016), Business ethics in Central European Countries: The case of Poland and Slovakia, w: W.Sroka, Š.Hittmár and J.Kurowska-Pysz (red.), New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives, Aachen: Shaker Verlag.

- Sroka W., Gajdzik B. (2015), Managerial challenges for networks and beyond, w: Sroka W., Hittmar S. (red.), Management of network organizations. Theoretical problems and dilemmas in practice, Heidelberg-New York: Springer Verlag (SCOPUS).

 

 • opublikowane przez inne wydawnictwa

- Sroka W. (2015), Pathologies in the network organizations: A real problem or a myth?, w: S. Hittmar, M.Lisiński (red.), Contemporary management. Theoretical and practical aspects, Zilina: Publishing House of the University of Zilina.

- Sroka W. (2012), Coopetition in business networks, w: M.Lisiński, S.Hittmar (red.) Problems of contemporary management, Dąbrowa Górnicza: Dąbrowa Górnicza: Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

- Sroka W. (2012), Koopetycja jako fenomen współpracy międzyorganizacyjnej, w: A.Jabłoński (red.) Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji, Dąbrowa Górnicza: Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Sroka W. (2011), Global corporations and their growth through mergers and acquisitions: Pros and cons, w: S.Hittmar et al. (red.) Theory of Management 4, Zilina: Publishing House of the University of Zilina.

- Sroka W. (2011), Wpływ aliansów na innowacyjność firmy, w: A.Wziątek-Kubiak (red.), Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność, Dąbrowa Górnicza: Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

RECENZOWANE ARTYKUŁY

 

 • opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science oraz Scopus

- Majerova, J., Sroka, W., Krizanova, A., Gajanova, L., Lazaroiu, G., Nadanyiova, M. (2020), Sustainable brand management of alimentary goods, Sustainability, 12, 556; DOI:10.3390/su12020556 (Web of Science; IF 2,592)
- Vveinhardt, J., Sroka, W. (2020), Nepotism and favouritism in Polish and Lithuanian organizations: the context of organisational microclimate, Sustainability, 12, 1425; DOI:10.3390/su12041425 (Web of Science; IF 2,592)
- Shpak, N., Kuzmin, O., Dvulit, Z., Onysenko, T., Sroka, W. (2020), Digitalization of the marketing activities of enterprises: case study, Information, 11, 109; DOI: 10.3390/info11020109 (Web of Science/SCOPUS)
- Shpak, N., Kulyniak, I., Gvozd, M., Malynovska, Y., Sroka, W. (2020), Estimation of the marketing activity of banking structures, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), 229-242. https://doi.org/10.11118/actaun202068010229 (SCOPUS)
- Šebestová, J., Sroka, W. (2020), Sustainable development goals and SME decisions: the Czech Republic vs. Poland, Journal of Eastern European and Central Asian Research, 7(1), 39-50. DOI: 10.15549/jeecar.v7i1.418 (SCOPUS)
- Shpak, N., Naychuk-Khrushch, M., Kohut, U., Honchar, M., Sroka, W. (2020), The usage of modern instruments of business planning administration for small enterprises: A case study analysis, Central European Business Review, 9(1), 20-42. https://doi.org/10.18267/j.cebr.227 (SCOPUS)
- Vekic, A., Djakovic, V., Borocki, J., Sroka, W., Popp, J., Olàh, J. (2020). The importance of academic new ventures for sustainable regional development. Amfiteatru Economic, 22(54), 532-549. DOI: 10.24818/EA/2020/54/532 (Web of Science; Impact Factor 1,238)
- Vveinhardt, J., Sroka, W. (2020), Workplace mobbing in Polish and Lithuanian organisations with regard to Corporate Social Responsibility, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 2944; DOI:10.3390/ijerph17082944 (Web of Science; Impact Factor 2,468)
- Islam Islam, M.A., Asif Khan, M., Popp, J., Sroka, W., Oláh, J. (2020), Financial development and Foreign Direct Investment - the moderating role of quality institutions, Sustainability 12, 3556; doi:10.3390/su12093556 (Web of Science, Impact Factor = 2,592)
- Shpak, N., Melnyk, O., Adamiv, M., Sroka, W. (2020), Modern trends of customs administrations formation: best European practices and a unified structure, The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, XIII (1), 189-211. https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0008 (SCOPUS)
- Vveinhardt, J., Sroka, W. (2020), Innovations in Human Resources Management: Instruments to eliminate mobbing, Marketing and Management of Innovations, 2, 182-195. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-13 (Web of Science)
- Sroka, W., Vveinhardt, J. (2020), Nepotism and favouritism: How harmful are these phenomena? Forum Scientiae Oeconomia 8(2), 79-91. DOI: 10.23762/FSO_VOL8_NO2_5 (SCOPUS)
- MacGregor, R., Sroka, W., MacGregor Pelikanova, R. (2020), A comparative study of low-level management's attitude to marketing and innovations in the luxury fashion industry: pro - or anti-CSR? Polish Journal of Management Studies 21(2), 240-255. DOI: 10.17512/pjms.2020.21.2.17 (Web of Science & SCOPUS)
- Durana, P. Kral, P., Stehel, V., Lazaroiu, G., Sroka, W. (2019), Quality culture of manufacturing enterprises: a possible way to adaptation to industry 4.0, Social Sciences, 2019, 8, 124. doi:10.3390/socsci8040124 (SCOPUS).
- Šebestová, J., Sroka, W. (2019), SMES decisions to meet the sustainable development goals, in: R. Šperka, P.Suchánek, J.Šebestová, Ž.Rylková, K.Matušínská, J.Mazurek, Š.Čemerková and R.Dolák (Eds.), 2nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (pp. 226-233). Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná (Web of Science).
- Shpak, N., Odrekhivskyi, M., Doroshkevych, K., Sroka, W. (2019), Simulation of innovative systems under Industry 4.0 conditions, Social Sciences, 2019, 8, 202; doi:10.3390/socsci8070202 (SCOPUS).
- Shpak, N., Seliuchenko, N., Kharchuk, V., Kosar, N., Sroka, W. (2019), Evaluation of product competitiveness: a case study analysis, Organizacija, 52(2), 107-126. DOI: 10.2478/orga-2019-0008 (Web of Science/SCOPUS)
- Shpak, N., Dvulit, Z., Maznyk, L., Mykytiuk, O., Sroka, W. (2019), Validation of ecologists in enterprise management system: a case study analysis, Polish Journal of Management Studies, 19(10), 376-390. DOI: 10.17512/pjms.2019.19.1.29 (Web of Science/SCOPUS)
- Borocki, J., Radišić, M., Sroka, W., Greblikaite, J., Androniceanu, A. (2019): Methodology for strategic posture determination of SMEs, Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics 30(3), 265–277. DOI: 10.5755/j01.ee.30.3.21966 (Web of Science; Impact Factor 0,9/SCOPUS)
- Sroka, W., Meyer, N. (2019), Reengineering the way we do business: perspectives from an innovation, production, and performance point of view (Editorial), Engineering Management in Production and Services, 11(3), 69-70 (SCOPUS).
- Shpak, N., Podolchak, N., Karkovska, V., Sroka, W. (2019), The influence of age factors on the reform of the public service of Ukraine, Central European Journal of Public Policy, 13(2), 1-13. DOI: 10.2478/cejpp-2019-0006 (SCOPUS)
- Groucutt, Ch., Vochozka, M., Kral, P., Sroka, W. (2018), The #metoo social media campaign, sexualized forms of male control, and the failure of current law to curb gendered harassment and misconduct in the workplace, Contemporary Readings in Law and Social Justice 10(2), 86–92 DOI: 10.22381/CRLSJ10220188 (SCOPUS).
- Shpak, N., Dvulit, Z., Luchnikova, T., Sroka, W. (2018), Strategic development of cargo transit services: a case study analysis, Engineering Management in Production and Services, 10(4), 76-84 (SCOPUS).

- Sroka W., Szanto R. (2018), CSR and business ethics in controversial sectors: analysis of research results, “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (Web of Science) .

- Vveinhardt J.,  Stonkute, E., Sroka W. (2018), Discourse on Corporate Social Responsibility in external communication of agricultural enterprises, “European Journal of International Management”, DOI: 10.1504/EJIM.2019.10014197 (Web of Science) .

- Stonkute E., Vveinhardt J., Sroka W. (2018), Training the CSR sensitive mind-set: the integration of csr into the training of business administration professionals, “Sustainability” 2018, 10, 754; DOI:10.3390/su10030754 (Web of Science).

- Sroka W, Kurowska-Pysz J., Hittmar S. (2018), Editorial, „Organizacija”, 51(1): 3 (SCOPUS).

- Shpak, N., Sorochak, O., Hvozd, M., Sroka, W. (2018), Risk evaluation of the reengineering projects: a case study analysis, “Scientific Annals of Economics and Business” 65 (2), 2018, 215-226 DOI: 10.2478/saeb-2018-0014 (SCOPUS).

- Shpak N., Stanasiuk N.S., Hlushko O.V., Sroka W. (2018), Assessment of the social and labor components of industrial potential in the context of Corporate Social Responsibility, “Polish Journal of Management Studies” 17(1), 209-220 (SCOPUS).

- Cygler  J., Sroka W., Solesvik M., Dębkowska K. (2018), Benefits and drawbacks of coopetition: the roles of scope and durability in coopetitive relationships, “Sustainability” 2018, 10, 2688; doi:10.3390/su10082688 (Web of Science).

- Cygler J., Sroka W. (2017), Coopetition disadvantages: the case of the high tech companies, “Engineering Economics”, 28(5): 494–504 (Web of Science).

- Shpak N., Satalkina L., Sroka W., Hittmar S. (2017), The social direction of enterprises’ innovation activity, “Polish Journal of Management Studies”, 16(1): 187-201 (SCOPUS).

- Šperka R., Šebestová J., Sroka W. (Eds.) (2017), Selected papers from the International Conference on Decision Making for Small and Medium-sized Enterprises (DEMSME 2017), May 4th - 5th 2017, Ostrava, Czech Republic, “Scientific Annals of Economics and Business”, Special Issue, 64 (SCOPUS).

- Melnyk O., Adamiv M., Shpak Y., Sroka W. (2017), Information diagnostic support for enterprise under the conditions of uncertainty, “Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, 64(4): 1403-1414 (SCOPUS).

- Vveinhardt J., Sroka W. (2017), Mobbing and harassment in the steel enterprises, “Metalurgija", 56(1-2): 275-278  (Web of Science).

- Lendel V., Hittmar S., Sroka W., Siantova E. (2016), Identification of the main aspects of innovation management and the problems arising from their misunderstanding, “Communications – Scientific Letters of the University of Zilina”, 18(1A): 42-4. (SCOPUS).

- Greblikaite J., Sroka W., Grants J. (2015), Development of social entrepreneurship in European Union: Policy and situation of Lithuania and Poland, “Transformations in Business & Economics”, 14 (2B/ 35B): 376-396  (Web of Science).

- Sroka W., Cygler J., Gajdzik B. (2014), Knowledge transfer in networks – the case of steel enterprises in Poland, "Metalurgija", 53(1): 101-104 (Web of Science).

- Cygler J., Gajdzik B., Sroka W. (2014), Coopetition as a development stimulator of enterprises in the networked steel sector, "Metalurgija", 53(3): 383-386 (Web of Science).

- Sroka W. (2013), Coopetition in the steel industry − analysis of coopetition relations in the value net, "Metalurgija", 52(1): 127-130 (Web of Science).

- Sroka W., Jabłoński A., Jabłoński M. (2013), Cooperative business models in steel enterprises in Poland, "Metalurgija", 52(4): 565-568 (Web of Science).

- Gajdzik B., Sroka W. (2012), Analytic study of the capital restructuring processes in metallurgical enterprises around the world and in Poland, "Metalurgija", 51(2): 265-268 (Web of Science).

- Sroka W. (2011), Alliance constellations as the main growth form of global corporations? Verification probe  9th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems, 2011 (SCOPUS).

- Sroka W. (2009), Competitive advantage through cooperation in networks on sector level: The case of steel industry,  8th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems, 2009 (SCOPUS).

 

 • opublikowane w czasopismach indeksowanych w pozostałych bazach

- Sroka W., Vveinhardt J. (2018), Nepotism and favouritism in the steel industry: a case study analysis, “Forum Scientiae Oeconomia” 6(1), 31-45. DOI: 10.23762/FSO_VOL6NO1_18_

- Greblikaite J., Gerulaitiene N., Sroka W. (2017), From traditional business to social one: new possibilities for entrepreneurs in rural areas,  in: A. Raupelienė (Ed.), Proceedings of the 8th International Scientific Conference “Rural Development 2017”, 23-24 November 2017, Kaunas, Lithuania.

- Cygler J., Sroka W. (2017) Structural pathologies in interorganizational networks: analysis of the position in the network, network density and links in the network, Proceedings of the 17th International Scientific Conference “Globalization and Its Socio-Economic Consequences”, University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics 4 – 5.10 2017, pp. 299-366.

- Sroka W., Szántó R. (2017), Business ethics in CEE: analysis of research results, Conference Proceedings from the 5th International Scientific Conference “Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability” (IMES 2017), 25-26.05 2017, University of Economics in Prague, 942-951.

- Sroka W., Vveinhardt J. (2017), Nepotism and favoritism in the steel sector: are these phenomena prevalent? Conference Proceedings from the 5th International Scientific Conference “Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability” (IMES 2017), 25-26.05.2017, University of Economics in Prague, 952-962.

-  Greblikaite J., Sroka W., Daugeliene R., Kurowska-Pysz J. (2016), Cultural integration and cross-cultural management challenges in the Central European Countries: Lithuania and Poland,  “European Integration Studies,  10:29-43.

- Greblikaite J., Sroka W., Gerulaitiene N. (2016), Involving young people in Polish and Lithuanian social enterprises by fostering entrepreneurial skills and abilities as entrepreneurial opportunity at university, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, 4(3): 131-152.

- Sroka W., Lőrinczy M. (2015), The perception of ethics in business: analysis of research results, Procedia - Economics and Finance, 34: 156-163.

- Cygler J., Sroka W. (2014), Structural pathologies in inter-organizational networks and their consequences, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110: 52-63.

- Sroka W., Cygler J., Gajdzik B. (2014), The Transfer of knowledge in intra-organizational networks: a case study analysis, “Organizacija”, 47(1): 24-34.

- Sroka W., Cygler J. (2014), Pathologies in inter-organizational networks, Procedia – Economics and Finance, 12: 626 – 635.

- Sroka W., Lőrinczy M. (2014), Tobacco sector in Poland vs. The Czech Republic: analysis of the impact of the global financial crisis, “Annals of Dunarea de Jos University of Galati - Fascicle I. Economics and Applied Informatics, 1: 17-24.

-  Lisiński M., Sroka W., Brzeziński P., .Jabłoński A., Stuglik J. (2012), Application of modern management concepts by Polish companies - analysis of research results, "Organizacija", 2: 41-49.

- Sroka W. (2015), Sieci logistyczne: wybrane aspekty tworzenia i funkcjonowania, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Seria Zarządzanie”, 217(1): 44-55.

- Sroka W. (2012), Cooperative strategies and their benefits – theory vs. research results, "Management: Science and Education", 1(1).

- Sroka W. (2011), Problem of trust in alliance networks, “Organizacija”, 4: 101-108.

- Sroka W. (2011), Problem of organizational learning in strategic alliances, “Journal of Information, Control and Management Systems", 9(1).

- Sroka W. (2010), Building up an alliance competences of a company, "Economics-Management-Innovation”, 1: 1-9.

- Sroka, W. (2010), Alliance networks: the case of multinational corporations, "Organizacija", 43(4): 165-172.

- Sroka, W. (2010), Management of inter-firm cooperation, „Journal of Information, Control and Management Systems", Special Issue, 8(2).

- Sroka W. (2009) Kierunki ewolucji aliansów, „Marketing i Rynek", 7.

- Sroka W. (2009),  Pomiar efektywności sieci aliansów: możliwe podejścia, „Przegląd Organizacji", 1.

- Sroka W. (2008), Stymulowanie innowacji poprzez sieci aliansów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 3.

- Sroka W. (2008), Zarządzanie wiedzą w sieciach aliansów, „Marketing i Rynek", 4.

- Sroka W. (2008), Typologia sieci aliansów, „Przegląd Organizacji", 6.

- Sroka W. (2008), Zarządzanie relacjami w sieci aliansów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 8.

- Sroka W. (2008), Sieci aliansów w hutnictwie w Polsce: badania pilotażowe, „Hutnik-Wiadomości Hutnicze", 10.

- Sroka W. (2005), Fuzje i przejęcia jako główne instrumenty wzrostu wartości firm: aspekty praktyczne, „Hutnik-Wiadomości Hutnicze", 9.

- Chwistecka-Dudek H., Sroka W. (2000), Core competencies - koncepcja strategiczna, „Przegląd Organizacji", 3.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

 • Członkostwo w Radach Naukowych i/lub Komitetach Organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych

- International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021), 13th – 14th May 2019, Prague (Czechia) - member of the scientific council

- WORKSHOP 2020 - Research Methods. How to Perform High-Quality Research and Become Published in Peer-Reviewed Journals, 22-24.09.2020, The Institute of Eastern Europe and Central Asia (IEECA) & Webster University, St. Louis (USA) – keynote speaker

- 4th International Scientific Conference “International Day of Science 2020 - Economics, Management, Innovation, 23-24.04.2020, Moravian Business College Olomouc, Olomouc (Czech Republic) – member of the scientific council

- International Scientific Conference “Social innovations for sustainable regional development”, Klaipeda University, Klaipeda (Lithuania) – 29.04.2020 - member of the scientific council

- 3rd International Business Conference “The Würzburg International Business Forum (WIBF)”, Beykent University, Istanbul (Turkey), 28-29 May 2020 – member of International Advisory Board

- 7th International Scientific Conference “New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, 5.06.2020, Brenna (Poland) - head of the organising committee

- II Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego" – Warszawa, 15.03.2019 - member of the scientific council

- 3rd International Scientific Conference “International Day of Science 2019 - Economics, Management, Innovation, 11-12.04.2019, Moravian Business College Olomouc, Olomouc (Czech Republic) – member of the scientific council

- International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019), 16th - 17th May 2019, Karvina (Czechia) - member of the scientific council

- 6th International Scientific Conference “New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, 6-7.06.2019, Brenna (Poland) - head of the organising committee

- 4th Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2019), 27-28.09.2019, University of Dubrovnik (Croatia) - member of the scientific council

- 9th International Scientific Conference Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy, 26-28.09.2019, Kaunas (Lithuania) - member of the scientific council

International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021), 13th – 14th May 2019, Prague (Czechia) - member of the scientific council

- WORKSHOP 2020 - Research Methods. How to Perform High-Quality Research and Become Published in Peer-Reviewed Journals, 22-24.09.2020, The Institute of Eastern Europe and Central Asia (IEECA) & Webster University, St. Louis (USA) – keynote speaker

- 4th International Scientific Conference “International Day of Science 2020 - Economics, Management, Innovation, 23-24.04.2020, Moravian Business College Olomouc, Olomouc (Czech Republic) – member of the scientific council

- International Scientific Conference “Social innovations for sustainable regional development”, Klaipeda University, Klaipeda (Lithuania) – 29.04.2020 - member of the scientific council

- 3rd International Business Conference  “The Würzburg International Business Forum (WIBF)”, Beykent University, Istanbul (Turkey), 28-29 May 2020 – member of International Advisory Board

- 7th International Scientific Conference “New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, 5.06.2020, Brenna (Poland) - head of the organising committee

- II Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego" – Warszawa, 15.03.2019 - member of the scientific council

- 3rd International Scientific Conference “International Day of Science 2019 - Economics, Management, Innovation, 11-12.04.2019, Moravian Business College Olomouc, Olomouc (Czech Republic) – member of the scientific council

- International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019), 16th - 17th May 2019, Karvina (Czechia) - member of the scientific council

- 6th International Scientific Conference “New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, 6-7.06.2019, Brenna (Poland) - head of the organising committee

- 4th Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2019), 27-28.09.2019, University of Dubrovnik (Croatia) - member of the scientific council

- 9th International Scientific Conference Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy, 26-28.09.2019, Kaunas (Lithuania) - member of the scientific council

- 18th International Scientific Conference “Globalization and its Socio-Economic Consequences”, 10-11.10 2018, Rajecke Teplice (Slovakia) - członek Rady Naukowej

- 16th International Scientific Conference “Economic policy in the European Union member countries”, 12 – 14.09.2018, Celadna (Czechy) – członek Rady Naukowej.

- International Scientific Conference “Welfare in the 21st Century: Challenges and Solutions”, 24-25.05.2018, Klaipeda (Litwa) - członek Rady Naukowej

- 5th International Scientific Conference “New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, 7-8.06.2018, Brenna (Poland)- przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- 17th International Scientific Conference “Globalization and its Socio-Economic Consequences”, 4 – 5.10.2017, Rajecke Teplice (Słowacja) - członek Rady Naukowej

- 4th International Scientific Conference “New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, 1-2.06.2017, Cieszyn (Polska) – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- International Scientific Conference “Decision Making For Small And Medium-Sized Enterprises”, 4-5.05.2017, Ostrava, Silesian University, School of Business Administration in Karvina (Czechy) – członek Rady Naukowej

- International Scientific Conference “International Day of Science 2017 - Economics, Management, Innovation, 25.04.2017 Moravian College Olomouc, Olomouc (Czechy) – keynote speaker i  członek Rady Naukowej

- 3rd Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2017), 12-14.10.2017, University of Dubrovnik (Chorwacja) - członek Rady Naukowej

- I Sympozjum Naukowe „Crowdsourcing – wyzwania dla praktyków i naukowców”, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5-6.12.2017, Kraków – członek Rady Naukowej

- 10th Scientific Conference “Business Economics and Management”, University of Zvolen (Slowacja) 5-6 October 2017 - członek Komitetu Organizacyjnego

- International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", 4-8.07.2017 Jurmala, RISEBA University (Łotwa) - członek Rady Naukowej

- 3rd International Scientific Conference Economics and Business Management in the 21st Century, 23rd – 24.11.2016, Ostrava (Czechy), VSB-Technical University of Ostrava- członek Rady Naukowej

- 3rd International Scientific Conference “New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, 2-3.06.2016, Cieszyn - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- 17th International Conference „Risk in Contemporary Economy RCE 2016”, 19-20.05.2016, Dunarea de Jos University of Galati (Rumunia) -  członek Rady Naukowej

- 4th Management Congress, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 31.03-1.04.2016, Warszawa - członek Komitetu Organizacyjnego

-19th Annual Conference „Enterprise and the Competitive Environment”, 10-11.03.2016, Mendel University in Brno (Czechy) - członek Rady Naukowej

- International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", 5-9.07.2016 Jurmala, RISEBA University (Łotwa) - członek Rady Naukowej

- 3rd International Conference on Economic Sciences and Business Administration (ICESBA 2016), 29-30.09.2016, Spiru Haret University in Bucharest (Rumunia) - członek Rady Naukowej

- 16th International Conference „Risk in Contemporary Economy”, 23-24.04.2015, Dunarea de Jos University of Galati (Rumunia)  - członek Rady Naukowej

- 2nd Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2015), 1-3.10.2015, University of Dubrovnik (Chorwacja) - członek Rady Naukowej

- International Scientific Symposium “Economics, Business & Finance”, Jurmala, 7-11.07.2015, RISEBA University (Łotwa) - członek Rady Naukowej

- IX International Scientific Conference “Business Economics & Management”, 15-16.10.2015, University of Zvolen (Słowacja) – członek Komitetu Organizacyjnego

- 2nd International Scientific Conference “New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, 14-15.05.2015, Cieszyn - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- 11th European Conference of Young Research Workers ‘TRANSCOM 2015’, 22-24.06.2015, University of Žilina (Słowacja) - członek Rady Naukowej

 

 • Redaktor naczelny lub członek Editorial Board w czasopismach naukowych

- Forum Scientiae Oeconomia – Editor-in-Chief (SCOPUS – in the process of inclusion)
- European Journal of International Management (Web of Science - SSCI, Impact Factor = 2,145) – Deputy Editor in Chief
- Sustainability (Web of Science - SSCI, Impact Factor =2,576) – guest editor and member of Editorial Board
- Amfiteatru Economic (Web of Science - SSCI, Impact Factor =1,625) associate editor
- Organizacija (Web of Science - ESCI and SCOPUS) – co-editor
- Engineering Management in Production and Services (SCOPUS) – member of International Advisory Board
- Marketing and Management of Innovations (Web of Science - ESCI) – member of the Editorial Board
- Cultural Management: Science and Education (SCOPUS) - member of scientific committee
- Central European Business Review (Web of Science - ESCI and SCOPUS) – member of the Editorial Board
- Administrative Sciences (Web of Science - ESCI) – Topic Editor
- Central European Journal of Public Policy (SCOPUS) - member of the Editorial Board
- European Journal of Business Science and Technology – member of Editorial Board (SCOPUS – in the process of inclusion)
- Management: Science and Education: Slovak Management Journal – member of scientific committee
- International Journal of Economics, Commerce & Management - member of scientific committee
- Information Technology and Economics – member of Editorial Board
- Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati - member of scientific committee
- KSI Transactions on Knowledge Society - member of scientific committee
- International Journal of Entrepreneurial Knowledge – member of Editorial Board
- International Journal of Multidisciplinary Approach & Studies – member of Editorial Board
- Economics-Management-Innovation – member of Editorial Board
- Annals of Spiru Haret University. Economic Series – member of Editorial Board
- Regional Formation and Development Studies – member of Editorial Board
- Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie - member of scientific committee
- Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych - member of scientific committee
- Socialiniai Tyrimai/ Social Research – member of Editorial Board
- Journal of Young Scientists – member of Editorial Board
- The Global Journal of Entrepreneurship and Management – member of Editorial Board
- TEMEL – member of Editorial Board
- TUTELA -– member of Editorial Board
- Security Forum - member of Editorial Board
-I ndus Journal of Management Sciences – member of the Editorial Board
- Economics and Culture – member of the Editorial Board
- Business - member of the Editorial Board

 • Promotor prac doktorskich 

- Ko-promotor pracy doktorskiej N.P Mncayi pt. “An analysis of underemployment amongst young people in South Africa: The case of university graduates”, North West University (RPA), 12.06.2020 

- Promotor pracy doktorskiej Krzysztofa Radwana pt. „Koncepcja systemu zarządzania komponentem sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych”, Akademia WSB, 10.12.2018

-  Promotor pracy doktorskiej Marka Derenia pt. „Analiza metodyk zarządzania projektami w przedsięwzięciach informatycznych, Akademia WSB, 29.06.2018

 

 • Recenzent prac habilitacyjnych i doktorskich

- Członek Komisji w postępowaniu habilitacyjnym Przemysława Wołczka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kwiecień 2020

- Sekretarz Komisji w postępowaniu habilitacyjnym Anny Wolak-Tuzimek, Akademia WSB, maj 2020

- Sekretarz Komisji w postępowaniu habilitacyjnym Marcina Kęsego, Akademia WSB, maj 2020 

- Członek Komisji w postępowaniu habilitacyjnym Michała Zdziarskigo, Uniwersytet Warszawski, kwiecień 2020

- Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym Rafała Drewniaka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23.10.2019

- Sekretarz Komisji w postępowaniu habilitacyjnym Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, Akademia WSB, 17.10.2019

- Sekretarz Komisji w postępowaniu habilitacyjnym Radosława Miśkiewicza, Akademia WSB, wrzesień 2019

- Recenzent rozprawy doktorskiej Roberta Golnika pt. „Wpływ asymetrii przepływu informacji  na zarządzanie w jednostkach sektora nowoczesnych usług biznesowych”, Politechnika Częstochowska, 15.07.2020.

- Recenzent rozprawy doktorskiej Jacka Gogołowicza pt. “Kluczowe czynniki sukcesu innowacyjności przedsiębiorstw-lokatorów parków technologicznych w Polsce”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 16.09.2019.

- Recenzent rozprawy doktorskiej EM Chipeta pt. “Antecedents of social entrepreneurial intentions among Generation Y university students in South Africa, North West University (RPA), styczeń 2019.

- Recenzent rozprawy doktorskiej Macieja Mikuckiego pt. „Strategie integracji przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 17.12.2018.

- Recenzent rozprawy doktorskiej Andrzeja Zajkowskiego pt. „Model doskonalenia jakości usług informatycznych w uczelni publicznej”, Politechnika Łódzka, 14.11.2018

- Recenzent rozprawy doktorskiej Eveliny Gulbovaite pt. “Strengthening the congruence of personal and organizational values”, Vytautas Magnus University, Kowno (Litwa), 22.12.2016.

- Recenzent rozprawy doktorskiej Markety Lorinczy pt. “Ethics in management of pharmaceutical companies in the Czech Republic and Hungary”, Mendel University,  Brno (Czechy), 21.11 2016.

- Recenzent rozprawy doktorskiej Barbary Łoboda pt. “Motives of coopetition in multisourcing on the basis of facilities management”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 9.12.2014. 

 

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH

 

- Projekt Wyszehradzki “Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central European Economies”, 2013-2014. Uczestnicy: Mendel University (Czechy) - organizator, Corvinus University (Węgry), University of Zilina (Slowacja), University of  Dąbrowa Górnicza (Polska).

 

 

RECENZENT W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

- European Journal of International Management (Web of Science)

- Technological & Economic Development of Economy (Web of Science)

- Sustainability (Web of Science)

- Energies (Web of Science)

- Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (SCOPUS)

- Journal of Small Business and Enterprise Development (SCOPUS)

- Global Business and Economics Review (SCOPUS)

- Organizacija (SCOPUS)

- Engineering Management in Production and Services (SCOPUS) 

- Central European Journal of Public Policy (SCOPUS)

­- Journal of Tourism and Services (Web of Science)

- Engineering Economics (Web of Science)

- Central European Business Review (SCOPUS)

- PLOS ONE (Web of Science)

- Management Decision (Web of Science)

- Entrepreneurship and Sustainability Issues (Web of Science)

- Cultural Management: Science and Education (SCOPUS)

- Entrepreneurship and Sustainability Issues (Web of Science)

- Problems and Perspectives in Management (SCOPUS)

- Journal of Eastern European and Central Asian Research (SCOPUS)

- Journal of Cleaner Production (Web of Science)

- International Journal of Financial Studies (Web of Science)

- Amfiteatru Economic (Web of Science)

- Journal of Food and Nutrition Research (Web of Science)

- Information (Web of Science)

- Entrepreneurship and Business Economics Review (Web of Science)

- European Journal of Business Science and Technology (Scopus)

- SAGE Open (Web of Science)

- Int. J. of Intelligent Information and Database Systems (SCOPUS)

- International Journal of Entrepreneurial Knowledge

- Journal of Management and Financial Sciences

- British Journal of Education, Society & Behavioural Science

- Procedia – Social and Behavioral Sciences

- Studia Oeconomica Posnaniensia

- International Journal of Management and Economics

- Regional Formation and Development Studies

- Studia Oeconomica Posnaniensia

- Przegląd Organizacji

- Hutnik-Wiadomości Hutnicze

- Organizacja i Zarządzanie

- Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie”

- Logistyka

- Annals of Spiru Haret University. Economic Series

- Transactions of the Institute of Aviation

- Ekonomicka Revue

 

Członkostwo w organizacjach:

 

- Academy of International Business (AIB)

- American Management Association (AMA)

- EURAM

- European International Business Academy (EIBA)

- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

Praktyka zawodowa:

Członkostwo w zarządach spółek kapitałowych

 

 • Huta Katowice SA -  specjalista, główny specjalista, szef biura, dyrektor strategii, członek zarządu (1992 - 2002)
 • HK Stal-Service Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu (2003 - marzec 2006)
 • KEM-Profil Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający (kwiecień 2006 - czerwiec 2007)
 • RAPZ Sp. z o.o. - prezes zarządu (2008 - )

 

 

Członkostwo w Radach Nadzorczych

 

 • HK Long Sp. z o.o.  -  przewodniczący Rady Nadzorczej (1998-2001)
 • HK Stal Sp. z o.o. - przewodniczący Rady Nadzorczej (1998-2001)
 • HK ZOWB SA – sekretarz Rady Nadzorczej (1998-2001)
 • Huta Bankowa Sp. z o.o. - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (1999-2002)
 • HK GKI SA - przewodniczący Rady Nadzorczej (2002-2003)
 • HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. - przewodniczący Rady Nadzorczej (2002-2004)
 • Sentel Sp. z o.o. - przewodniczący Rady Nadzorczej (2003-2005)
 • WRA  Sp. z o.o. - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2008)
 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych sp z o.o. - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2018 -)

Powrót do: Start » Uczelnia » Kadra i struktura » Katedra zarządzania

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji