Informacje

A co Ty zrobiłeś dla profilaktyki? - WSB w programie PaT

O ryzykownych zachowaniach dzieci i młodzieży, problematyce uzależnień, istocie i skuteczności profilaktyki rówieśniczej dyskutowali uczestnicy Konferencji Naukowej „Dzieci i młodzież w świecie wielowymiarowego ryzyka – implikacje społeczno-psychologiczno-medyczne. Delegacja dla profilaktyki szkolnej”, która odbyła się 20 kwietnia 2015 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. WSB znalazła się w prestiżowym gronie 11 polskich Uczelni, które przystąpiły do rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Podczas konferencji prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz wraz z insp. Grzegorzem Jachem podpisała akademicką deklarację przystąpienia do współdziałania w obszarze rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Jej celem jest zaangażowanie całej społeczności akademickiej, na czele ze studentami w działalność wolontariacką na rzecz młodzieży szkolnej i rodziców w obszarze edukacji i profilaktyki uzależnień.
 

Czym jest PaT?

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego). Program realizuje Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie.
 
PaT to program:

  • mody na życie bez uzależnień;
  • profilaktyki rówieśniczej;
  • dobrych wiadomości, a nie protestów;
  • zaproszeń, a nie wykluczeń;
  • destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;
  • bez nagród i działania za coś;
  • nie robienia co się chce, ale odpowiedzialności za siebie i innych.  

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień.

 

W konferencji wzięli udział: insp. Grzegorz Jach, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka,  organizator Przystanku PaT,  nadinsp. Tadeusz Budzik, Wiceprezes Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant Główny Policji w latach 2007-2008,  insp. mgr Roman Rabsztyn, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadkom. Dawid Kaszuba, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach, kom. Paweł Warchoł z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a także władze oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Prorektor WSB ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska, dr Danuta Morańska. W wydarzeniu wzięło udział także kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami.


Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczącących zachowań ryzykownych i patologicznych, szczególnie zagrażających młodemu pokoleniu, ich przyczyn i skutków. Pomysłodawca programu „Profilaktyka, a TY?” (PaT) -  insp. Grzegorz Jach udowodnił, że odpowiednie podejście do młodzieży, zaangażowanie jej w działania profilaktycze, szczere rozmowy o narkotykach, dopalaczach, alkoholu i problemach grupy rówieśniczej skutecznie wspomagają walkę z ryzkownymi zachowaniami wśród młodych ludzi.


Podczas wydarzenia wolontariusze z terenu województwa śląskiego czynnie uczestniczący w akcji PaT zaprezentowali spektakl edukacyjno-profilaktyczny "Sekret”, będący metaforycznym ujęciem problematyki uzależnień.

 

 

Więcej informacji

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji