Informacje

"Współpraca międzynarodowa w biznesie i rozwój eksportu" - spotkanie Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Przedsiębiorcy działający na terenie naszego województwa mają do dyspozycji wiele form wsparcia w dotarciu do nowych rynków, kooperacji i partnerów biznesowych. Szans rozwoju biznesu należy poszukiwać również poza granicami kraju. Takie wnioski można wyciągnąć z kolejnego spotkania Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Spotkanie odbyło się 9 marca 2016 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Tematyka i prelegenci:

 

 • Polska w innowacyjności Europy – kluczowe wskaźniki innowacyjności – dr Marcin Lis - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu - dr Joanna Kurowska-Pysz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej - sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Jolanta Gacka, ekspert ds. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Oferta sieci Enterprise Europe  Network dla małych i średnich przedsiębiorstw - Lucyna Sikora, Dyrektor Ośrodka Sieci Enterprise Europe  Network, Zespół ds. Doradztwa i Informacji,  Fundusz Górnośląski SA w Katowicach
 

Przewodnicząca Komisji prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zwracała uwagę na wartość spotkań przedsiębiorców z przedstawicielami instytucji wspierających rozwój biznesu, dzięki którym obie strony mogą wyciągnąć korzyści dla prowadzonej przez siebie działalności. - „Przedsiębiorcy często nie wiedzą z jakich możliwości mogą skorzystać dzięki działalności takich instytucji jak Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego czy Funduszu Górnośląskiego” – podkreślała przewodnicząca.

 

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

 

 

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału Gospodarki. Funkcjonuje od 18 lutego 2005 roku kiedy stało się oficjalnym partnerem regionalnym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIIZ). Od 28 września 2011 roku działa jako COIE w oparciu o porozumienie ramowe z Ministerstwem Gospodarki – rozszerzając zakres usług o świadczenia pro-eksportowe.

 

Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu z województwa.

 

Usługi oferowane przez śląskie COIE


 • Bezpośrednia obsługa potencjalnych inwestorów;
 • Rozpowszechnianie informacji o regionie;
 • Rozpowszechnianie informacji o eksporcie;
 • Kontakt z władzami lokalnymi;
 • Organizacja spotkań informacyjnych i konferencji na temat potencjału inwestycyjnego województwa oraz możliwości wsparcia eksportu

 

Oferowane usługi są darmowe.

 

 

Wsparcie dla eksporterów


 • identyfikacja rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski;
 • wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym;
 • udostępnianie informacji o branżach i rynkach zagranicznych zawierających dane statystyczne oraz marketingowe o krajach, rynkach, branżach i firmach;
 • informowanie o aktywnych instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
 • organizacja spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów dot. warunków eksportu na rynki zagraniczne, a także zagadnień prawnych, podatkowych, certyfikacyjnych, z zakresu prawa pracy;
 • umożliwianie ekspozycji materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
 • udostępnianie kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw, rozpowszechnianie zapytań ofertowych firm zainteresowanych importem polskich towarów, inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi firmami operującymi na rynkach zagranicznych,
 • Wsparcie promocji marek za granicą gotobrand.pl

 

Obsługa inwestorów

 • Dostarczanie zainteresowanym potencjalnym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie;
 • Wyszukiwanie lokalizacji pod inwestycje (promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatów);
 • Wspieranie potencjalnych inwestorów w kontaktach z władzami lokalnymi, firmami HR i deweloperami;
 • Organizacja spotkań B2B;
 • Kojarzenie partnerów biznesowych w oparciu o dostępne bazy danych;

 

Promocja regionu

 • Przygotowanie, organizacja i udział w misjach gospodarczych (m.in. Francja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Turcja)
 • Organizacja misji gospodarczych do regionu (m.in. z Niemiec, RPA, Bośni i Hercegowiny, Kazachstanu, Białorusi, Chin, Korei Południowej);
 • Udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych
 • MIPIM - Cannes, Francja,
 • EXPO REAL – Monachium, Niemcy
 • Udział w międzynarodowych kongresach gospodarczych:
 • Europejski Kongres Gospodarczy
 • Europejski Kongres MŚP

 

Strony internetowe

 

invest-in-silesia.pl

slaskie.trade.gov.pl

 

 

DOM POLSKI POŁUDNIOWEJ

 

CELE DZIAŁALNOŚCI

 • budowanie marki oraz wizerunku Polski Południowej wobec instytucji UE i partnerów zagranicznych,
 • pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych,
 • zespolenie wysiłków celem pozyskania i skutecznego wykorzystania funduszy unijnych,
 • promowanie i zabieganie o wspólne interesy.

 

PRIORYTETOWE OBSZARY MERYTORYCZNE

 • Innowacje: nowoczesne technologie, inteligentne specjalizacje (w tym ICT) oraz MŚP,
 • Energia (w tym OZE) oraz ochrona środowiska i gospodarka wodna,
 • Wyzwania demograficzne, aktywne starzenie się.

 

Enterprise Europe Network

 

Jedna z inicjatyw KE finansowana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw COSME na lata 2014-2020,

międzynarodowa sieć instytucji świadczących usługi na rzecz MŚP, sieć stworzona przez ośrodki Innovation Relay Centre  (IRC) oraz Euro Info Centre (EIC).

 

Sieć EEN działa w 63 krajach na 5 kontynentach. Zrzesza ok. 600 instytucji w tym m.in. Izby Handlowe, Agencje Rozwoju Regionalnego, ośrodki  uniwersyteckie, wyższe uczelnie, centra transferu technologii. W Polsce działają 4 konsorcja obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju. Konsorcjum Polska Południowa obejmuje następujące województwa: śląskie, małopolski, świętokrzyskie, podkarpackie.

 

 

Oferta sieci EEN:

 

 • pomoc doradcza i informacyjna dla przedsiębiorstw i instytucji badawczych,
 • wsparcie w poszukiwaniu międzynarodowych partnerów handlowych, technologicznych i naukowych;
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
 • informacja o targach, misjach, giełdach kooperacyjnych,
 • informacja o rynkach europejskich,
 • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań dla firm (gł. z sektora MŚP),
 • promocja technologii innowacyjnych w Europie,
 • informowanie o formach publicznego wsparcia finansowego,
 • promocja lokalnej przedsiębiorczości w Europie.

 

Działania sieci EEN

 

 • Dostarczanie informacji o prawodawstwie, politykach UE  istotnych dla sektora przedsiębiorczości
 • Dostarczanie informacji  dotyczących rozwiązania konkretnego problemu związanego z funkcjonowaniem firmy na Jednolitym Rynku Europejskim
 • Dostarczanie aktualnych informacji na temat dyrektyw unijnych, regulacji prawnych mających wpływ na działalność gospodarczą
 • Usługi informacyjne i doradcze z zakresu dostępu do programów dla MŚP na poziomie krajowym  i wspólnotowym (programów operacyjnych, ramowych programów badawczych i programów współpracy międzynarodowej)
 • Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań dla firm (gł. z sektora MŚP)
 • Promocja rodzimych technologii innowacyjnych w Europie
 • Przeprowadzanie audytów technologicznych w firmach

Przeprowadzanie oceny innowacyjności  firm (IMP³ROVE – nowa usługa dla przedsiębiorców

 

Organizacja spotkań B2B


Organizacja misji gospodarczych dla przedsiębiorstw w określonych branżach w zależności od potrzeb lokalnych przedsiębiorców

Organizacja seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, również spotkań na specjalne życzenie przedsiębiorców.

Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna B2B podczas X Forum Nowej Gospodarki, Katowice  10.06.2016

Giełda Kooperacyjna (B2B) podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  Katowice, 10-12.10.2016 r.


http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl

 

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji