Informacje

 

Współpraca z ABK

Akademickie Biuro Karier Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB (Akademickie Biuro Karier) aktywnie wspiera studentów w poszukiwaniu przez nich różnych form zatrudnienia, zdobycia doświadczenia zawodowego. Jednym z głównych działań Akademickiego Biura Karier jest nawiązywanie kontaktów i współpraca z pracodawcami. Dzięki temu pracodawcom zapewniamy dostęp do najzdolniejszych studentów, a studentom i absolwentom dostęp do najlepszych na rynku ofert pracy.

 

Akademickie Biuro Karier przygotowało dla firm i instytucji pakiet usług, który stwarza doskonałą okazję do podjęcia stałej współpracy w zakresie objętym Umową o współpracy.

 

Oferujemy:

1. Możliwość udostępniania ofert pracy, staży i praktyk na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier - usługa bezpłatna

 

Strona Akademickiego Biura Karier jest dla wielu studentów i absolwentów podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem oferty pracy na naszej stronie, prosimy o wypełnienie formularza.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem oferty praktyk lub stażu na naszej stronie, prosimy o wypełnienie formularza.

 

Prosimy również o kontakt z Akademickim Biurem Karier: Barbara Donocik - Doradca zawodowy, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn (pok. 207), e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl, tel. 885 577 300.

2. Możliwość udostępniania ofert pracy, staży i praktyk na tablicy ogłoszeń w Akademickim Biurze Karier - usługa bezpłatna

 

Informacje przesłane przez Pracodawcę mogą zostać umieszczone na tablicy Akademickiego Biura Karier. Na tablicy umieszczane są oferty pracy oraz informacje dot. programów stażowych i praktyk skierowanych do konkretnych kierunków studiów.

 

Ogłoszenia należy dostarczyć do Akademickiego Biura Karier (pok. 207) ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn lub przesłać e-mailem: bdonocik@wsb.edu.pl.

 

3. Organizację szkoleń, spotkań branżowych, spotkań z praktykami, warsztatów prowadzonych przez firmę na uczelni - usługa bezpłatna

 

Studenci i absolwenci bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z praktykami, warsztatach organizowanych przez Firmy. W trakcie wydarzenia mogą Państwo nawiązać bezpośredni kontakt z młodymi profesjonalistami i poznać ich kompetencje.

 

W ramach organizacji ww. wydarzeń bezpłatnie zostaną umieszczone Państwa plakaty, informacje, foldery, magazyny w pomieszczeniach Akademickiego Biura Karier (ograniczona powierzchnia wystawowa).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją ww. wydarzeń na Uczelni, prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier: Barbara Donocik - Doradca zawodowy, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn (pok. 207), e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl, tel. 885 577 300.

 

4. Przeprowadzenie rekrutacji pracowników spośród studentów i absolwentów Akademii WSB / wsparcie procesów rekrutacyjnych / organizację spotkań rekrutacyjnych w Akademickim Biurze Karier - usługa nieodpłatna

 

W ramach stałej współpracy z Akademickim Biurem Karier Pracodawcy mogą zorganizować rozmowy rekrutacyjne z potencjalnymi kandydatami na stanowiska pracy, w których aktualnie firma rekrutuje. Dodatkowo Doradca Zawodowy może wspomóż procesy rekrutacyjne lub przeprowadzić rekrutację spośród studentów i absolwentów Akademii WSB.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą ww. zakresie prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier: Barbara Donocik - Doradca zawodowy, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn (pok. 207), e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl, tel. 885 577 300.


5. Umożliwienie odbycia praktyk i stażów zawodowym studentom - usługa nieodpłatna


Odbycie stażu bądź praktyki studenckiej stanowi obowiązkowy element studiów wyższych. Ich celem jest ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy. Dzięki umożliwieniu studentom odbycia praktyk lub stażu w Państwa firmie mają Państwo możliwość zapoznania się z umiejętnościami studenta oraz zbudować trwałe relacje z potencjalnym pracownikiem.


Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą ww. zakresie prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier: Barbara Donocik - Doradca zawodowy, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn (pok. 207), e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl, tel. 32 295 93 78.

 

6. Umożliwienie odbycia wizyty studyjnej - usługa nieodpłatna

 

Celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie się z konkretnymi kwestiami, działaniami realizowanymi w firmie przyjmującej, poprzez spotkania z osobami zaangażowanymi w te działania, obserwowanie ich pracy lub wysłuchanie ich prezentacji oraz poprzez okazję do bezpośredniego zadawania pytań i przedyskutowania interesujących zagadnień. Dzięki organizacji wizyty studyjnej w Państwa firmie mają Państwo przedstawieniu firmy oraz zakresu działalności.


Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą ww. zakresie prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier: Barbara Donocik - Doradca zawodowy, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn (pok. 207), e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl, tel. 885 577 300.

 

7. Organizację prezentacji firmy / akcji informacyjnej na uczelni - usługa płatna

 

W trakcie spotkania ze studentami mają Państwo okazję, aby zaprezentować swój podmiot oraz ofertę handlową. Spotkanie pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z młodymi i wykształconymi specjalistami. Kwota uzależniona jest od standardu wynajmowanej sali, warunków ofertowanych przez jednostkę.


Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą ww. zakresie prosimy o kontakt z Grzegorzem Adam - Kierownikiem Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn (pok. 104), e-mail: gadam@wsb.edu.pl, tel. 33 852 30 94, 885 588 755.

 

8. Udział jako Wystawca podczas orgaznizowanych przez Akademię WSB wydarzeniach - usługa płatna

 

Akademia WSB w ciągu roku organizuje wiele wydarzeń o charakterze lokalnym i krajowym. W trakcie wydarzeń mają Państwo okazję zaprezentować swój podmiot oraz ofertę handlową. Kwota uzależniona jest od warunków ofertowanych przez jednostkę.
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą ww. zakresie prosimy o kontakt z Grzegorzem Adam - Kierownikiem Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn (pok. 104), e-mail: gadam@wsb.edu.pl, tel. 33 852 30 94, 885 588 755.

 

9. Udział w Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji - usługa bezpłatna

 

Pierwsza edycja Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji odbyła się w 2017 roku. Inicjatywa jest orgaznizowana m.in. w Partnerstwie z Burmistrzem Miasta Cieszyna, Starostą Powiatu Cieszyńskiego, Komendantem Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Targi to znakomita okazja, aby zweryfikowania własną oferty jako pracodawcy, a także zdobyć opinię na temat postrzegania marki na rynku. Podczas Targów ułatwiony będzie kontakt z potencjalnymi kandydatami, który zwiększy szansę na zainteresowanie ofertą pracy firmy, jak również będzie możliwa wymiana informacji dot. ich oczekiwań.


Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą ww. zakresie prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier: Barbara Donocik - Doradca zawodowy, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn (pok. 207), e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl, tel. 885 577 300.


10. Współpracy z władzami w zakresie unowocześnienia procesu dydaktycznego

 

Współpraca Akademii WSB oraz firm w zakresie unowocześnienia procesu dydaktyczne pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału oraz uzyskanie wspólnych korzyści. Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia.

 

11. Współpraca z Akademickim Biurem Karier


Nawiązanie współpracy z pracodawcami w kwestiach niewymienionych powyżej.

 

 

Ponadto Akademia WSB dla firm Partnerskich oferuje:

 

1. Możliwość organizacji studiów podyplomowych lub szkoleń dedykowanych

2. Możliwość udział w wydarzeniach, studiach podyplomowych na prewencyjnych zasadach

3. Wynajem sal dydaktycznych na preferencyjnych zasadach

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji