Informacje

Wymogi edytorskie

Rezultatem dyskursu akademickiego będzie recenzowane wydawnictwo naukowe.

Języki konferencyjne i publikacji: polski, angielski, słowacki, czeski.

 

Wytyczne dotyczące składu i struktury artykułów:

 

SKŁAD:

 1. Objętość: maksymalnie 10 stron (1/2 arkusza wydawniczego)
 2. Marginesy: 2,5 cm
 3. Czcionka:
 • Imię i nazwisko Autora/Współautora oraz Afiliacja: Times New Roman 14 pkt.
 • Tytuł: Times New Roman 14 pkt. pogrubione
 • Nazwy rozdziałów, podrozdziałów: Times New Roman 12 pkt. pogrubione
 • Część właściwa:  Times New Roman 12 pkt.
 • Tabela: Times New Roman 10 pkt.
 1. Interlinia: 1,5
 2. Justowanie:
 • Imię i nazwisko Autora/Współautora, Tytuł: wyśrodkowane
 • Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: wyrównanie do lewej
 • Część właściwa: wyjustowane
 1. Odstępy:
 • Imię i nazwisko Autora/Współautora, Tytuł, Tytuły rozdziałów, podrozdziałów: 12 pkt. przed
 • Część właściwa: 6 pkt. Przed
 • Tabela: 0 pkt.
 1. Wcięcia: część właściwa – wysunięcie specjalne „Pierwszy wiersz”, 1,25 cm
 2. Przypisy: nawiasowe np. (Berry, 2003, s. 12)
 3. Tabele: czarno-białe, bez cieniowania, umieszczone w układzie pionowym, zamieszczone
  w tekście, numer oraz tytuł powyżej, objaśnienia oraz źródło poniżej, przy przenoszeniu na kolejną stronę należy powtórzyć numer, tytuł oraz nagłówek tabeli

 

STRUKTURA:

 1. Imię i nazwisko Autora i Współautora (jeśli występuje)
 2. Afiliacja
 3. Tytuł
 4. Abstrakt w języku Autora (maksymalnie 6 linijek)
 5. Słowa kluczowe w języku Autora (maksymalnie 5, w kolejności alfabetycznej)
 6. Abstrakt w języku angielskim wraz z podaniem autora tłumaczenia (maksymalnie 6 linijek)
 7. Słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5, w kolejności alfabetycznej)
 8. Wstęp
 9. Rozdziały oraz podrozdziały (numeracja wg poniższego przykładu)

1. Tytuł rozdziału pierwszego

2. Tytuł rozdziału drugiego

2.1. Tytuł podrozdziału pierwszego w rozdziale drugim

itd.

 1. Podsumowanie (konkluzje, wnioski, zakończenie)
 2. Bibliografia w stylu APA-6 (APA Sixth Edition), przykład na stronie 2.
 3. Krótka informacja o Autorze w języku Autora (maksymalnie 2 linijki)
 4. Krótka informacja o Autorze w języku angielskim (maksymalnie 2 linijki)
 5. Kontakt wg wzoru:

Mateusz Freit

Uliczna 24/8

24-895 Miasto

e-mail: mfreit@mailbox.com

tel. +48 659 654 489

 


Technika sporządzania bibliografii: [w nawiasach podano informacyjnie rodzaj publikacji]

Pozycje zwarte:

 1. Nikitorowicz,  J. (1995)  Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: TransHumana. [książka jednego autora]
 2. Gellert, M.,  Nowak, K. (2008)  Zespół. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [książka wielu autorów]
 3. Kłoskowska,  A. (1991)  Kultury narodowe i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji. W: A. Kłoskowska (Red.), Oblicza polskości, (s. 97-112). Warszawa: Uniwersytet Warszawski. [rozdział
  w książce]
 4. Lewowicki, T. (2012)  Edukacja międzykulturowa. W: M. A. Kalewicz (Red.) Encyklopedia pedagogiczna (wyd. 2, s. 15-47). Warszawa: PWN  [hasło w encyklopedii/słowniku]
 5. Lewowicki, T. (2012)  Edukacja międzykulturowa. W: M. A. Kalewicz (Red.) Encyklopedia pedagogiczna (wyd. 2, s. 15-47). Źródło: www.encyklopediapwn.pl/hasla/edukacja_miedzykulturowa (dostęp: 12.04.2012). [hasło w encyklopedii/słowniku online]

Artykuły:

 1. Janas, W. (2008, wrzesień). Patologiczne zachowania młodzieży szkolnej. Nauczyciel, 20(7), s. 24-27. [artykuł w czasopiśmie]
 2. Urbaniak,  H. (2012, kwiecień). Nowe zagrożenia. Polityka, 12(9), s. 24-25. [artykuł w czasopiśmie]
 3. Smyła, P. (2009, 25 maja) Trudne dziecko. Gazeta Wyborcza, s. 27 [artykuł w gazecie codziennej]
 4. Smyła, P. (2009, 25 maja) Trudne dziecko. Gazeta Wyborcza, s. 27. Źródło: www.twojkiosk.pl (dostęp: 12.04.2012). [artykuł w gazecie codziennej zakupionej online]
 5. Smyła, P. (2009, 25 maja) Trudne dziecko. Gazeta Wyborcza,  Źródło: www.gazeta.pl/gw/art68_54 (dostęp: 12.04.2012). [artykuł w wydaniu elektronicznym (wydawcy) gazety codziennej]

Akty prawne:

 1. Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2004r., Nr 64 poz. 593 [akt prawny]
 2. Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2004r., Nr 64 poz. 593. Źródło: www.isap.sejm.gov.pl/ust_pom_spo/index.html (dostęp: 12.04.2012). [akt prawny z dostępem online]

Źródła internetowe:

 1. Nowak, J. Nowy regionalizm a globalizacja. Źródło: www.przeglad.uj.edu.pl/nowyregionalizm (dostęp: 12.04.2012).


 

Nasi partnerzy

-----------------------------------

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji