Wystąpienia

Otwarcie konferencji:


prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko – Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Artur Tomasik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

 

Prowadzący konferencję:


mjr SG prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski 

Prof. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellenr

mgr Jacek Zalewski

 

W przerwie zaplanowano pokaz działania służb lotniskowych (Straż Graniczna, służby ochrony lotniska, Lotniskowa Służba Ratowniczo – Gaśnicza) w wypadku zagrożenia bombowego.  

 

Prelegenci

 

1. Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego  Wprowadzenie


2. Płk dr Piotr Potejko Doradca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego w Polsce.


3. Dr Krzysztof Liedel Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Prognoza zagrożeń terrorystycznych. Analizy NCTC.


4. Adam Borkowski Aviation Security Audit and Capacity Building Officer, European Civil Aviation Conference - ECAC ECAC Aviation Security Audit and Vulnerability Assessment Programmes as the instruments to harmonize the implementation of aviation security standards in Europe


5. Liron Afik-Filiby Dyrektor ds. bezpieczeństwa EL AL ISRAEL AIRLINES Odział w Polsce  Izraelska koncepcja ochrony rejsów wysokiego ryzyka atakiem terrorystycznym na lotniskach w Europie


6. Nadisp. Jarosław Szymczyk Śląski Komendant Wojewódzki Policji Bezpieczeństwo grup izraelskich w trakcie pobytu na terenie woj. Śląskiego – działania Policji.


7. Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


8. Ppłk SG Andrzej Prokopski Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w komunikacji Komendy Głównej Straży Granicznej Rola Straży Granicznej w systemie ochrony lotnictwa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad kontrola bezpieczeństwa


9. Mgr Izabela Solarska Psycholog Centralnego Biura Śledczego Policji, doktorantka Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk Kwalifikacje zawodowe operatorów kontroli bezpieczeństwa. Komunikat z badań


10. mgr inż. Marek Pawełczyk Pełnomocnik Zarządu Gwarant S.A. Doświadczenia w realizacji usługi outsourcingu kontroli bezpieczeństwa po nowelizacji ustawy Prawo lotnicze


11. Prof. zw dr hab. Jadwiga Stawnicka Wyższa Szkoła Biznesu Efektywna komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na podstawie wieloszczeblowych ćwiczeń „Lotnisko”.


12. Dr Aleksandra Wentkowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich a prywatyzacja zadań bezpieczeństwa publicznego. Przegląd spraw.


13. Prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Geodezja satelitarna elementem nawigacji powietrznej


14. Dr inż. Adam Mańka Politechnika Śląska Metody analizy ryzyka w transporcie lotniczym


15. Dr inż. Katarzyna Chruzik Politechnika Śląska Zarządzanie ryzykiem w transporcie 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji