Założenia teoretyczne

W ostatnich latach wobec gwałtownych zmian otoczenia biznesowego, w tym wpływu zjawiska kryzysu finansowego a w konsekwencji kryzysu gospodarczego wielu gospodarek świata, rośnie rola efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym naciskiem na teoretyczne i praktyczne aspekty kreacji wartości z wykorzystaniem założeń koncepcji „Value Based Management". W związku ze zmiennością otoczenia biznesowego skutkującego potrzebami modernizacji modeli biznesowych przedsiębiorstw istnieje potrzeba przeprowadzenia szerokiej teoretycznej i praktycznej dyskusji na temat wpływu tych działań na procesy osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej a w konsekwencji budowy wartości przedsiębiorstw. Ponieważ modele biznesowe wobec turbulencji otoczenia często są niewydolne to należy stale poddawać je zmianom. Brak elastyczności modeli biznesowych skutkuje licznymi zagrożeniami, które mogą doprowadzić do utraty zdolności przedsiębiorstw do kreacji wartości. Stąd próbą rozwiązania złożonych problemów realizacji strategii wzrostu wartości jest budowa holistycznych systemów zarządzania wartością obejmujących zagadnienia zarządzania strategicznego, finansami, zasobami ludzkimi oraz niematerialnymi czynnikami. Systemy te mogą posłużyć w praktyce biznesu do uchwycenia dynamiki zmian modeli biznesowych i oceny ich efektywności w kontekście kreacji wartości. Dyskusja jaka powinna się wywiązać podczas konferencji powinna odpowiedzieć na następujące pytania zasadnicze:

 

  1. Czy menadżerowie współczesnych przedsiębiorstw mają świadomość wpływu stosowanych modeli biznesowych na kreację wartości?
  2. Jakie miary osiągnięć należy stosować obecnie dla rzetelnego opisu wyników przedsiębiorstwa?
  3. Jakie strategie cząstkowe dotyczące poszczególnych funkcji organizacji (np. marketing, sprzedaż, zasoby ludzkie, logistyka produkcji/świadczenia usług, zarządzanie jakością, produkcja, świadczenie usług, obsługa klienta, etc.) powinny zastosować przedsiębiorstwa w drodze do wzrostu wartości?
  4. Jakie problemy analizy finansowej występują obecnie w nowocześnie zarządzanych firmach ?
  5. Jakie komponenty modeli biznesowych mają szczególne znaczenie dla kreacji wartości i jakie wzajemne zależności miedzy nimi zachodzą?
  6. Jak mierzyć wartość przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym?
  7. Jakie systemy motywacyjne stosować dla wzrostu wartości dla udziałowców?
  8. Jak wykorzystać systemy zarządzania ryzykiem do wzrostu wartości przedsiębiorstw?
  9. Czy koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wpływa pozytywnie na wzrost wartości przedsiębiorstw?
  10. Jakie narzędzia należy stosować w układzie analitycznym i informacyjnym dla oceny poziomu kreacji wartości?

Powrót do: Start » Zarządzanie wartością przedsiębiorstw » Archiwum konferencji » 2011

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji