Informacje

Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem

Zamówienia Publiczne i Zarządzanie ProjektemCzas trwania: 2 semestry
Opłata: 2 600 zł/rok (Czesne płatne w7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 5x400zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: październik

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia w Olkuszu

CEL:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to absolwentom pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.

 

UCZESTNICY:

Studia przeznaczone są dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, aparatu podatkowego, celnego i samorządowego. Oferta w szczególności kierowana jest do osób zajmujących się pozyskiwaniem zamówień publicznych, prowadzących kontrole finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzających projektami. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

WYKŁADOWCY:

Kadrę stanowią arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych, pracownicy Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej w Katowicach, oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Program nauczania łaćzy w sobie problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych.

Dodatkowo omawiane będą zagadnienia dotyczące zarządzania projektem m. in.: takie jak: pozystkiwanie środków pieniężnych na zapewnienie wkładu własnego, system zamówień publicznych, w procesie wdrażania projektu, przepływy finansowe w ramach projektu, a także monitoring i sprawozdawczość z wykonania projektu.

 

ATUTY I KOMPETENCJE:

-Duży nacisk położony został na praktyczne umiejętności uczestników,

-wykłady uzupełniane są ćwiczeniami i warsztatami, dzięki którym zdobyta wiedza teoretyczna może być wykorzystana do rozwiązywania problemów, które mogą zaistnieć w praktyce,

- możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach.

PROGRM:

1. Struktura systemu prawa zamówień publicznych,

2. regulacje Urzędu Zamówień Publicznych,

3. fundusze europejskie a prawo zamóień publicznych,

4. prowadzenie postępowania realizacji umów,

5. systemy wspomagania zarządzanie projektem,

6. przygotowanie, planowanie i kontrola realizacji projektu,

7. warsztaty praktyczne,

8. seminarium dyplomowe.

 

Liczba godzin: 180

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Olkuszu | WSB Olkusz » Studia podyplomowe w Olkuszu » Kierunki studiów podyplomowych

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji