Informacje

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Stosunki międzynarodowe specjalność International Business

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie górniczej zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 31 stycznia 2012 r. dotyczące Przeprowadzenie zajęć z zakresu dydaktyki specjalnościowej na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe o specjalności International Business w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Wynagrodzenie finansowane jest w ramach projektu „Edukacja dla przyszłości - program rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1.


 

 

UWAGA

Zmiana zapytania ofertowego w zakresie kryteriów oceny ofert

Zgodnie z treścią punktu 2.2. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu termin składania ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść  składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Zleceniobiorcom, do których zostało wystosowane Zapytanie ofertowe  i są one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.

Zakres zmian dotyczy punktów 4.4 i 4.5 Zapytania ofertowego- wykaz zmian do pobrania w dokumencie pn. UWAGA - zakres zmiany kryteriów oceny ofert.

 

 

termin składania ofert:

do 16.02.2012 do godz. 9:00

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji