Informacje

Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd Górniczy


Trzy powody dla których warto podjąć studia podyplomowe z zakresu BHP:


1. Sprawdzony program,

2. Najlepsza kadra,

3. Konkurencyjna cena!

I jeszcze jeden dodatkowy: możliwość szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami*


Zapisz się


Atuty kierunku:

- możliwość udziału w zajęciach i zdobycia Certyfikatu  Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością BHP  wydany przez TUV Nord Polska,

- zajęcia praktyczne m.in.: ze specjalistycznym sprzętem pomiarowym, typu: sonometr SON-50, analizator dźwięku i drgań SVAN 958 - niezbędne w pracy przyszłego pracownika BHP,

-wizyty studyjne na terenie województwa śląskiego, mające na celu poznanie zakładu pracy, procesów, warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, konkretnych rozwiązań z zakresu BHP, prawa pracy,

- możliwość uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Rekomendacja wykładowcy:

Postęp w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy jest możliwy jedynie dzięki kształceniu specjalistycznej kadry fachowców BHP. Kompleksowy program stworzony przez pracodawców i praktyków,  obejmuje wszystkie zagadnienia, konieczne do uzyskania pracy w służbach BHP .

Gen. Brygadier Zbigniew Meres

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie

CEL:

 

Postęp w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy jest możliwy jedynie dzięki kształceniu specjalistycznej kadry fachowców BHP. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

UCZESTNICY:

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Adresatami są zarówno osoby posiadające duże doświadczenie w pracy w służbach BHP, jak i te, które związane są z tymi służbami od niedawna lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę w tej branży.

 

Pracownikami służby BHP, mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
Starszym inspektorem do spraw BHP, może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy
w służbie BHP lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP.
Specjalistą do spraw BHP, może osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP.
Starszym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP,
Głównym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP  oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, w zakresie zasad zarządzania bezpieczeństwem. Nabywają praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą się samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie dokumentacji  bhp. Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp oraz kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


 

WYKŁADOWCY:

W skład wykwalifikowanej kadry dydaktycznej wchodzą doświadczeni praktycy, którzy na co dzień zajmują się dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach - specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy życia gospodarczego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Wśród kadry:

mgr inż. Bogusław Tomaszewski- ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa pracy, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, w zakresie ryzyka zawodowego oraz przy przygotowywaniu dokumentacji. Zawodowo związany z Hutą Batory, ponadto  Prezes katowickiego Oddziału Stowarzyszenie Ochrony Pracy.

mgr Teresa Różańska- Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, praktyk

dr Damian Czoik- ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" - Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. pracy. Ponadto trener i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji.

PROGRAM:

 

1. System ochrony pracy w Polsce i w UE.

2. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.

3. Wdrażanie przepisów ogólnych i branżowych BHP.

4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

7. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.

8. Wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.

9. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

10. Zarządzanie jakością.

11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP.

12. Psychologia pracy

13. Metodyka pracy służb BHP

14. Zasady udzielania pierwszej pomocy

15. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

16. Budowa strategii  BHP

17. Seminarium dyplomowe

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin: 240

 


 

Partner kierunku:

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3200

2620

3200 

2900

3200 

2900

3200 

2900

3200

3055 

3200 

2910 

3200

2910

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Opłata: 3 200 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 3x500zł, 2x550zł, 1x300zł)

Data rozpoczęcia: październik/marzec

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn, WSB Olkusz, WSB Żywiec, WSB Kraków

Dni uczęszczania: piątki w godzinach: 16:15-20:15 oraz wybrane soboty w godzinach 8:00-14:35


 * dodatkowa opłata

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu bezpieczeństwa

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji