Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Absolwenci specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji w tym zakresie, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

 

 


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Ukończenie specjalności pozwala nabyć i pogłębić wiedzę z zakresu:

 

 • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
 • prawa pracy i innych aktów prawnych bhp,
 • metod oceny i zwalczania zagrożeń,
 • organizacji pracy służby bhp,
 • fizjologii pracy i ergonomii,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • metod oceny ryzyka zawodowego,
 • elementów psychologii pracy.

 

Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią:

 

 • zorganizować warunki pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę,
 • rozwiązywać praktyczne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • rozpoznać zagrożenia i określić sposoby im przeciwdziałania,
 • komunikować się w sytuacjach kryzysowych,
 • posługiwać się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej.


Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.


Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

 • Prawo pracy
 • System zarządzania BHP - projektowanie, wdrażanie
 • Metody badania wypadków i chorób zawodowych
 • Audit wewnętrzny systemu zarządzania BHP

 

Gdzie szukać pracy?


Absolwenci specjalności uzyskują kwalifikacje specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468) oraz uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Absolwenci studiów mogą pracować jako:

 • etatowi pracownicy lub menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego,
 • szkoleniowcy- trenerzy pracowników służb bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.


Mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • działach BHP,
 • urzędach państwowych,
 • centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej,
 • firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania,
 • Policji, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

Powrót do: Start » Studia Logistyka » Studia I stopnia inżynierskie

 

Nasi partnerzy

Specjalności

Studia I stopnia inżynierskie

Logistyka i transport

 

Zarządzanie magazynami


Inżynier jakości


Zarządzanie BHP


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji