Informacje

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - BHP

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia w Żywcu

 

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia inżynierskie lub licencjackie niestacjonarne - do wyboru
czas trwania: 7  lub 6 semestrów ; studia I-go stopnia (3,5 lub 3 lata)

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

- prawa pracy i innych aktów prawnych bhp,
- metod oceny i zwalczania zagrożeń,
- organizacji pracy służby bhp,
- fizjologii pracy i ergonomii.

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

- zorganizować warunki pracy w sposób gwarantujący bezpieczną pracę,
- rozwiązywać praktyczne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
- rozpoznać zagrożenia i im przeciwdziałać,
- komunikować się w sytuacjach kryzysowych.

Gdzie szukać pracy?

Absolwenci studiów mogą pracować jako etatowi pracownicy lub menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych. Mogą ubiegać się o zatrudnienie: w działach BHP, w urzędach państwowych, w centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.


Absolwenci specjalności zarządzanie BHP uzyskują kwalifikacje starszego inspektora BHP a po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468)
 

Nasi partnerzy


Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

szczegóły na: www.wsb.edu.pl/udz

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji