Informacje

Zarządzanie jakością

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia w Olkuszu

 

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania:  7 semestrów; studia I-go stopnia

 

Specjalność zarządzanie jakością pozwala zdobyć wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, opanowanie w sposób fachowy aspektów systemu zarządzania jakością oraz poznanie technik motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu:

- zarządzania jakością wg normy ISO 9001,- podstawowych narzędzi zapewnienia i zarządzania jakością,

- samooceny przedsiębiorstwa w dziedzinie systemów jakości,
- metod certyfikacji systemów zarządzania.

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

- zastosować w praktyce podstawowe narzędzia zapewnienia i zarządzania jakością,

- zrozumieć rolę auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością

- przeprowadzić audit wewnętrzny według ustalonych kryteriów,

- interpretować wymagania jakościowe na potrzeby przeprowadzeniu auditu.

Gdzie szukać pracy?

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych. Absolwent tej specjalności jest poszukiwanym specjalistą z zakresu zarządzania jakością wg normy ISO, mogącym pełnić funkcję specjalistów w zakresie jakości.

 

W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów jakościowych. Mogą zaobserwować zastosowanie technik zarządzania jakością oraz przyjrzeć się ich efektom. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji