Informacje

MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia

ATUTY KIERUNKU:


- możliwość zdobycia Certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością  w Placówkach Medycznych TÜV Nord Polska,

-program wzbogacony o dodatkowy modułSzpitalne standardy akredytacyjne”po zaliczeniu którego istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu „Specjalista ds. akredytacji szpitali”, ponadto  uczestnicy studiów mogą uzyskać Certyfikat: „Lider zarządzania w ochronie zdrowia”,


- udział w grze Promar - jednej z najbardziej cenionych gier kierowniczych rozgrywanych w Polsce (wg. rankingu Rzeczypospolitej). Realizowana w ramach studiów podyplomowych, ma na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy menedżerskiej oraz kształtowanie i weryfikację umiejętności potrzebnych w biznesie w formie aktywnych zajęć szkoleniowych. Gra ma charakter kompleksowy i obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa: Marketing, sprzedaż, finanse, produkcję, organizację i zarządzanie, kadry i zaopatrzenie. Ponadto posiada wiele cech charakterystycznych dla uwarunkowań gospodarki rynkowej (ryzyko decyzyjne, względna niepewność działania, konkurencyjność otoczenia, elastyczność zachowań),

- zajęcia prowadzone przez praktyków, współtwórców reformy zdrowia i przekształceń instytucji zdrowotnych, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia.


Zapisz się

 

 

 

 

 

 

Aby zapisać się na studia, skontaktuj się z Punktem Rekrutacyjnym:

tel. 32 295 93 10

skozikowska@wsb.edu.pl


REKOMENDACJA WYKŁADOWCY:

„Zachodzące zmiany w obszarze ochrony zdrowia, wynikające z konieczności dostosowywania się do gospodarki rynkowej sprawiają, że potrzebna jest zintegrowana, wszechstronna wiedza, którą można uzyskać na studiach podyplomowych z zarządzania ochroną zdrowia. Jest to program studiów menedżerskich, obejmujących kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych. To wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków dla praktyków.”

dr Justyna Matysiewicz

Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

CELE I ZADANIA:

 

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia na świecie i w Polsce oraz podniesienie umiejętności kierowniczych. Program Studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30 poz. 300)

UCZESTNICY:

Studia adresowane jest do osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych (dyrektorzy zakładów i ich zastępcy, dyrektorzy medyczni, kierownicy działów, poradni, naczelne pielęgniarki z wyższym wykształceniem), a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk w drodze konkursu na stanowiska kierownicze.

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Słuchacze nabywają kompetencje menedżerskie oraz wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania personelem. Absolwenci studiów są przygotowani do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami.

 WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzone są m.in. przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie oraz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ponadto praktycy, współtwórcy reformy zdrowia i przekształceń instytucji zdrowotnych.

 

Nasi wykładowcy

dr Ewa Skowronek - certyfikowany auditor jakości, certyfikowany auditor środowiskowy

dr Magdalena Syrkiewicz- Świtała- wykładowca akademicki, specjalista w zakresie ekonomiki zdrowia

dr Ewa Blacha - wykładowca akademicki, specjalista w zakresie polityki lekowej i rynku farmaceutycznego

 PROGRAM

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Elementy prawa
 3. Prawo pracy
 4. Zarządzanie strategiczne
 5. Organizacja opieki zdrowotnej
 6. Zasady kształtowania świadczeń zdrowotnych    
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 8. Rachunkowość przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 9. Marketing usług medycznych
 10. Ekonomika ochrony zdrowia
 11. Polityka lekowa i rynek farmaceutyczny           
 12. Metody i techniki negocjacji
 13. Trening kierowniczy 
 14. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w służbie zdrowia
 15. Polityka unijna a rynek usług medycznych
 16. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego
 17. Warsztat z udziałem liderów przekształceń         
 18. Zarządzanie jakością w służbie zdrowia   
 19. Kontraktowanie i finansowanie usług medycznych

Liczba godzin: 200

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3500

2860

3500 

3200

3500 

3200

3500 

3200

3500

3340 

3500 

3180 

3500

3180

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

Czas trwania: 2 semestry
Opłata: 3500 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 1x500zł, 4x600zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: październik 2014

Dni uczęszczania: sobota, niedziela (co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35)

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Żywiec, WSB Kraków

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu zarządzania

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji