Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem - kierunek Zarządzanie

Studia w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem przygotowują studenta do pełnienia roli skutecznego menedżera w pełni wykorzystującego potencjał firmy. Studenci poznają tajniki zarządzania firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi wypływające na zwiększenie szansy na sukces rynkowy firmy


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne


Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • metod organizacji i zarządzania,
 • podejmowania decyzji kierowniczych,
 • inwestycji kapitałowych,
 • metod pozyskiwania kapitału,
 • funkcjonowania giełdy,
 • podstawowych strategii marketingowych przedsiębiorstwa,
 • psychologii pracy,
 • posiada umiejętności:
 • tworzenia biznesplanu firmy,
 • opracowania strategii rozwoju firmy,
 • analizy rozwoju przedsiębiorstwa,
 • tworzenia strategii marketingowej firmy/produktu oraz przygotowania planu działań marketingowych dla realizacji przyjętej strategii,
 • przygotowania i wdrożenia zmiany w organizacji,

Posiada świadomość odpowiedzialności zawodowej.


Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

* Przedsiębiorstwa na rynku finansowym
* Metody pozyskiwania kapitału
* Strategie i plany marketingowe
* Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania

Certfyikaty

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą TUV NORD Polska absolwenci kierunku zarządzanie specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów

- Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001


Gdzie szukać pracy?

Absolwenci specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych.

Powrót do: Start » Studia Zarządzanie » Studia I stopnia licencjackie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji