Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarzadzanie zasobami ludzkimi - studia WSBCelem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające pracę w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

UWAGA

 

Specjalność realizowana pod patronatem najstarszej agencji doradztwa personalnego w Polsce Płd – Doradztwo Personalne Menedżer, co gwarantuje wysoką jakość zajęć w oparciu o doświadczenie praktyków (doradców personalnych, menedżerów HR, konsultantów personalnych). Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzą praktyce. Po zakończonych zajęciach studenci otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w  warsztatach wydane przez DPM.

Badania przeprowadzone wśród absolwentów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi pokazują, że 97% absolwentów jest zdecydowanie zadowolona z udziału w zajęciach specjalizacyjnych. Studenci wysoko ocenili:  jakość kształcenia (85%),  przydatność wiedzy (100%) i umiejętności (97%). Ponadto pozytywnie studenci ocenili program specjalności, wiedzę specjalistyczną  nauczycieli, umiejętności nauczycieli zainteresowania przedmiotem zajęć. Wśród atutów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi przede wszystkim studenci podkreślali praktyczny aspekt prowadzonych zajęć, związek specjalności z realnymi problemami biznesowymi i związek specjalności z zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z zakresu HR.

 

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

 

 • zasad rekrutacji pracowników,
 • badania i wykorzystania struktury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • zasad kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie,
 • zasad diagnozowania kompetencji,
 • trendów i nowości branży personalnej na świecie,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doskonalenia i rozwoju kadr.

 

Absolwent potrafi:

 

 • przeprowadzić adekwatną do potrzeb kadrowych selekcję kandydatów,
 • umożliwić pracownikom adaptację społeczno-zawodową,
 • zapewnić pracownikom firmy możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i kursy,
 • zastosować zasady konstruktywnej oceny personelu,
 • motywować pracowników w sposób pozafinansowy.

 

Absolwenci wymienionych specjalności przygotowywani są przede wszystkim do pełnienia funkcji:

 

 • przedsiębiorcy pracującego na własny rachunek i współudziałowca małej lub średniej firmy,
 • menedżera wszystkich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
 • dyrektora służb personalnych, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i zarządzania, zatrudnienia i płac oraz planowania,
 • menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego, a nawet lidera związkowego i przywódcy różnych organizacji społeczno-samorządowych,
 • asystenta menedżera (prezesa, dyrektora, członka zarządu),
 • projektanta procesów restrukturyzacji.


Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

 • Diagnoza kompetencji
 • Projektowanie szkoleń
 • Badanie i wykorzystanie w ZZL kultury organizacyjnej
 • Prawo pracy
 • Psychologia kierowania ludźmi

 

Gdzie szukać pracy?


Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach doradztwa personalnego, w departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego. Ponadto Absolwenci tej specjalności mogą wykonywać zadania mediatorów i ekspertów w negocjacjach pracowniczych.

Powrót do: Start » Studia Zarządzanie » Studia II stopnia magisterskie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji