Zasady rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest w trybie otwartym. Po przekroczeniu naboru 46 osób (30 w Dąbrowie Górniczej i 16 w Cieszynie) o 10%, zbierze się Komisja Rekrutacyjna. Osoby spełniające kryteria naboru, dla których braknie miejsc, wpisywane są na listę rezerwową.

Główne kryteria naboruto:

  • kolejność zgłoszeń
  • średnia ocen na świadectwie maturalnym (kryterium dotyczy osób, które nie zakwalifikowały się na listę podstawową. Komisja Rekrutacyjna ustala listę rezerwową w oparciu o średnią ocen kandydatów na świadectwie maturalnym).
  • ukończona klasa o specjalności informatycznej, matematyczno-fizycznej lub zbliżonej (kryterium brane pod uwagę w przypadku uzyskania przez kandydatów z listy rezerwowej takiej samej średniej ocen na świadectwie maturalnym).

W przypadku rezygnacji osób na liście podstawowej pierwszeństwo zgłoszenia otrzymują osoby z listy rezerwowej.


Masz pytania? zarzyj do Działu FAQ
 

 

 

Projekt wpspółfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1 c
41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: 32 262-28-05
Faks: 32 295-93-44

 

Bernadeta Maro

Asystent Menedżera Projektu

e-mail: bmaro@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji