Zasady uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Zagłębiowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (ZIP)

 

W Programie Zagłębiowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości) mogą brać udział osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (działalność także nie może być zawiszona) oraz nie uczestniczące organach jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub w organach zarządczych osób prawnych, osoby będące udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych, z wyłączeniem podmiotów uczestniczących w rynku zorganizowanym w rozumieniu ustawy o instrumentach finansowych.


W Zagłębiowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (AIP) nie mogą brać udziału projekty:
a)  stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego;
b)  uciążliwe dla pozostałych firm działających w ZIP (AIP);
c)  sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi;
d) które nie uzyskały pozytywnej oceny Dyrektora Inkubatorów;
e) dla realizacji których niezbędne jest stosowanie prawa obcego lub ewentualny spór wynikły w trakcie realizacji projektu nie będzie rozpoznawany przez polski sąd powszechny. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji