Informacje

Zawarcie porozumienia o współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego

21 lutego br. odbyło się spotkanie, podczas którego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawarła porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

Zgodnie z umową współpraca między WSB oraz OKST będzie polegać na:

  • wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo - rozwojowych,
  • podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników oraz interesariuszy OKST poprzez organizację studiów podyplomowych i szkoleń przez WSB,
  • odbywaniu przez studentów WSB praktyk zawodowych w OKST, regulowanych odrębnymi porozumieniami,
  • współpracy w zakresie tworzenia i opracowania specjalności, programów kształcenia, programów studiów podyplomowych, kursów dotyczących między innymi obszarów zarządzania, administracji, kadrowych oraz innych obszarów tematycznych zgodnych z profilem działalności Partnerów - z możliwością wykorzystania w procesie dydaktycznym WSB,
  • wspólnej organizacji tematycznych konferencji i seminariów - przedstawiciele OKST wejdą w skład komitetów programowych konferencji organizowanych przez WSB,
  • publikowaniu artykułów naukowych w wydawnictwach WSB,
  • wspólnego aplikowania o fundusze Unii Europejskiej i pochodzące z innych źródeł środki w projektach mieszczących się w polu zainteresowania Partnerów.

W spotkaniu uczestniczyli Ewa Pytasz - dyrektor Ośrodka, Marcin Smala  z-ca dyrektora Ośrodka, Beata Czembor - kierownik działu szkoleń otwartych, Marlena Moliszewska-Gumulak  - kierownik działu szkoleń zamkniętych  oraz przedstawiciele WSB: prof. Dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz- Rektor WSB,  dr Marcin Lis - Prorektor ds. Rozwoju oraz dr Rafał Rębilas- Prodziekan.

 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa katowickiego i częstochowskiego, a później śląskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką stara się podnosić kwalifikacje pracowników administracji samorządowej, kształci liderów lokalnych i radnych. Dotychczas z różnych form kształcenia w Ośrodku skorzystało ponad 125 tysięcy osób z gmin i powiatów w regionie. Działania Ośrodka spotykają się z przychylnością ze strony Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, instytucji rządowych i wielu organizacji pozarządowych.

 

Więcej informacji o OKST na stronie WWW

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji