Informacje

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie PrzedszkolneCzas trwania: 3 semestry
Opłata: 3 500 zł/3 semestry (Czesne płatne w 9 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 3x350zł, 3x450zł,2x400zł)
Data rozpoczęcia: październik/luty

 

 

Rekomendacja absolwenta:

„Studiowanie w  Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Wychowanie Przedszkolne jest przyjemne i pożyteczne dla ludzi, którzy chcą doskonalić umiejętności i wiadomości w zakresie pedagogiki. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny i dostarczają wielu umiejętności. Słuchacz uzyskuje fachową wiedzę i doświadczenie  od profesjonalnych wykładowców. Wiele ćwiczeń wprowadza przyszłego wychowawcę w świat dziecka i pozwala widzieć ten świat jego oczami.  Bardzo pozytywny stosunek wykładowców i pracowników Uczelni  względem słuchaczy sprawiają, że  nawet egzaminy są przyjemnością. Uczelniana atmosfera zachęca do podejmowani kolejnych kierunków studiów i kursów”. 

Milena Gajewczyk
Społeczny Kurator  Sądowy Sądu Rejonowego w Olkuszu

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia w Olkuszu

CEL:

 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły w klasach I-III. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadający kwalifikacje pedagogiczne, oraz absolwenci studiów I i II stopnia kierunków pedagogicznych.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Studia pozwalają nabyć kompetencje nauczycielskie w zakresie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat. Specyfika studiów obejmuje treści stanowiące współczesną koncepcję reformowanej w tym zakresie edukacji. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I - III szkoły podstawowej. Ułatwiają także założenie własnego przedszkola. Studia umożliwiają merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zreformowanym systemie oświaty.

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

prof. dr hab. Mirosław Kisiel- wykładowca akademicki doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność teoria muzyki i pedagogika.

dr Eugenia Rostańska- wykładowca akademicki,  kierownik Katedry Pedagogiki Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

mgr Małgorzata Spendel- psycholog, logopeda. Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach

dr Anna Watoła- wykładowca akademicki, oligofrenopedagog.  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

dr Małgorzata Kitlińska- Król- wykładowca akademicki, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog. 

ATUTY KIERUNKU:

- w ramach studiów praktyczne warsztaty w zakresie emisji głosu,

- zajęcia, wizyty studyjne w szkołach i w przedszkolach,

- możliwość udostępnienia słuchaczom gotowych scenariuszy ćwiczeń z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- udostępnienie słuchaczom zasobów Biblioteki Głównej WSB w zakresie literatury pedagogicznej, zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej (np. gry szkoleniowe, trening kreatywności).

PROGRAM:

1  Pedagogika wczesnoszkolna

2  Psychologia  rozwoju dziecka

3  Psychologia uczenia się i nauczania

4  Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole

5  Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I – III

6  Podstawy i metodyka edukacji matematycznej w klasach I – III

7  Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I – III

8  Podstawy i metodyka edukacji muzycznej w klasach I - III

9  Podstawy i metodyka edukacji plastycznej

10  Podstawy i metodyka edukacji technicznej w klasach I – III

11  Podstawy i metodyka zajęć komputerowych i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

12  Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

13  Metodyka wychowania przedszkolnego

14  Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole

15  Metodyka zajęć muzyczno – ruchowych w przedszkolu

16  Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

17  Stymulacja psychoruchowa w rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego

18  Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

19  Projektowanie działań edukacyjnych w szkole i  w przedszkolu

20  Kultura języka

21  Emisja głosu

22  Seminarium dyplomowe

 Liczba godzin: 360 + 150 godzin praktyki pedagogicznej

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Olkuszu | WSB Olkusz » Studia podyplomowe w Olkuszu » Kierunki studiów podyplomowych

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji