Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Celem specjalności jest przygotowanie wysoko kwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej - zgodnie z najnowszymi tendencjami kształcenia nauczycieli - dwukierunkowo: do pracy z dziećmi w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) i w przedszkolu.


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia wyposażają nauczycieli w zróżnicowany repertuar aktywnych metod pracy z dziećmi. Uświadamiają, że w pracy z małym dzieckiem ważne jest nie tylko wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji, ale przede wszystkim pomaganie dziecku w poznawaniu siebie i świata, stwarzanie mu możliwości formułowania hipotez i ich weryfikowania, pomaganie w budowaniu obrazu świata.

 

Plan studiów obejmuje przedmioty ogólnopedagogiczne, psychologiczne, filozoficzne i społeczne. Absolwent jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzinami, potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju.

 

 

Absolwent specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne posiada niezbędną wiedzę z zakresu:

 

  • organizacji wychowania przedszkolnego oraz zintegrowanej edukacji dziecka,
  • prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela.

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

 

  • diagnozowania i monitorowania rozwoju dziecka oraz jego twórczej aktywności i zainteresowań,
  • planowania, organizowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych,
  • planowania i realizacji własnego rozwoju zawodowego.


Absolwent posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.


Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

  • Metodyka edukacji zintegrowanej
  • Podstawy edukacji matematycznej, polonistycznej, edukacji środowiskowej, muzycznej, plastycznej
  • Diagnoza psychopedagogiczna

 

Gdzie szukać pracy?


Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy w zawodzie nauczyciela klas I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Każdy student zostanie przygotowany do pracy w systemie oświaty przedszkolnej w każdym typie placówek działających w Polsce. Uzyskuje też umiejętności konieczne do pracy pedagoga w świetlicy szkolnej lub środowiskowej.

Powrót do: Start » Studia Pedagogika » Studia I stopnia licencjackie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji