Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki studenckie/Apprenticeship

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Logistyka, Transport, Informatyka, Inżynieria Zarządzania (WZ Kraków)

 

dr inż. Paweł Sobczak 

dr inż. Paweł Sobczak

praktyki_inzynierskie@wsb.edu.pl
Pokój 209

 

W SPRAWIE PRAKTYK PROSZĘ O KONTAKT NA DEDYKOWANY ADRES MAILOWY (patrz adres pod zdjęciem) - znacznie przyspiesza to przekazanie informacji zwrotnej

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE!
Szanowni Państwo,

 

Celem usprawnienia procesu związanego z zaliczaniem praktyk oraz w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich, która wymagała poprawy. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz z Nazwiskiem Pełnomocnika ds. praktyk dla danego kierunku). Od dnia 21 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie do odbioru osobistego u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.

Dziękuję za wyrozumiałość.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).


Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

 

Podbite dokumenty do pójścia na praktykę są do odbioru w Dziekanacie.


Dokumentacja o zaliczenie praktyk za semestr letni roku akademickiego 2017/2018, z uwagi na zakończenie Sesji nie jest już przyjomowana.


Przyjmowana jest już dokumentacja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019  (zgodnie z harmonogramem) 


UWAGA! Przed oddaniem dokumentacji praktyk proszę aby wykonali Państwo xero dokumentacji i zachowali to xero u siebie. Dziekuję.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

04.09.2018 (wt.),  godz. 8:00 - 11:00

05.09.2018 (śr.), godz. 8:00 - 11:00

 

11.09.2018 (wt.),  godz. 8:00 - 11:00

12.09.2018 (śr.), godz. 8:00 - 11:00

 

18.09.2018 (wt.),  godz. 14:00 - 15:30 Uwaga! Zmiana godziny z uwagi na inne obowiązki służbowe  Za zmianę przepraszam. 

19.09.2018 (śr.), godz. 11:45 - 14:45

20.09.2018 (czw.)  godz. 16:00 - 17:30

 

26.09.2018 (śr.), godz. 7:45 - 10:00

28.09.2018 (pt.)  godz. 15:00 - 18:00

 

03.10.2018 (śr.), godz. 11:00 - 14:00

06.10.2018 (sob), godz. 8:00 - 11:00

 

10.10.2018 (śr.), godz. 7:45 - 9:30 i 11:15 - 12:30

13.10.2018 (sob.), godz. 15:35 - 18:35 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie

 

23.10.2018 (wt.) godz. 7:45 - 10:45

27.10.2018 (sb.) godz. 15:00 - 18:00 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie

 

30.10.2018 (wt.) godz. 7:45 - 10:45

 

03.11.2018 (sob.) godz. 11:30 - 14:30

 

07.11.2018 (śr.) godz. 7:45 - 11:15

09.11.2018 (pt.) godz. 13:00 - 14:00 i 15:30 - 17:00

 

13.11.2018 (wt.) godz. 10:30 - 13:30

14.11.2018 (śr.) godz. 7:45 - 9:15

16.11.2018 (pt.) godz. 15:30 - 17:00

 

20.11.2018 (wt.) godz. 7:45 - 9:45

21.11.2018 (śr.) godz. 7:45 - 9:45

23.11.2018 (pt.) godz. 11:30 - 12:30 i 16:00 - 17:00

 

27.11.2018 (wt.) godz. 10:00 - 11:30

28.11.2018 (śr.) godz. 7:45 - 11:15

30.11.2018 (pt.) godz. 16:00 - 17:00

 

04.12.2018 (wt) godz. 10:00 - 13:15

05.12.2018 (śr) godz. 7:45 - 09:30

07.12.2018 (pt.) godz. 16:00 - 17:00

 

10.12.2018 (pon.) godz. 7:45 - 9:00

12.12.2018 (śr.) godz. 11:15 - 14:45

14.12.2018 (pt.) godz. 16:00 - 17:00

 


Kolejne terminy z uwagi na liczne obowiązki będą podawane na bieżąco, wię proszę o systematyczne sprawdzanie strony praktyk.

 

Szanowni Państwo

 

Państwa dokumentacja jest sprawdzana na bieżąco i staram się aby otrzymali Państwo informację zwrotną (w postaci zaliczenia w Wirtualnej Uczelni) przeważnie w ciągu 2-3 dni (w skrajnym przypadku okres ten może się wydłużyć do max 1,5-2 tyg) od dostarczenia dokumentów do Dziekanatu, (osoby, które przychodzą podczas dyżurów otrzymują informację zwrotną na bieżąco, osoby dostarczające dokumentację do Dziekanatu proszone są o cykliczne sprawdzanie Wirtualnej Uczelni). 

O brakach w dokumentacji staram się Państwa informować mailowo, ale jeżeli w terminie około 2 tygodni po dostarczeniu dokumentacji nie widać oceny w Wirtualnej Uczelni oznacza to, że w dokumentacji najprawdopodobniej występują nieścisłości i wymaga ona poprawienia/uzupełnienia. W takim przypadku należy zgłosić się na dyżurze po odbiór dokumentacji celem jej poprawy/uzupełnienia (ewentualnie proszę wysłać maila z zapytaniem).

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość


 

UWAGA!

Poniżej umieszczono Programy praktyk obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018!NOWY HARMONOGRAM ODDAWANIA DOKUMENTACJI Z PRAKTYK:

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.10.2018 r.-15.01.2019 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.10.2018 r.-1.01.2019 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

1.10.2018 r. – 30.01.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

01.02.2019 r.- 28.02.2019 r.

Przerwa semestralna

1.03.2019 r.- 7.03.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru zimowego r. ak. 2018/2019

(dotyczy tylko praktyk realizowanych w podstawowej formie)

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana. 


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.

 

PROGRAMY PRAKTYK (na rok akademicki 2018/2019):


Logistyka


Transport I stopnia (inżynierskie)


Transport II stopnia (magisterskie)


Informatyka I stopnia (inżynierskie)


Informatyka II stopnia (magisterskie)


Inżynieria Zarządzania (inżynierskie w WZ Kraków)


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika ds. praktyk lub w odpowiedniej szufladzie zamykanej na klucz (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy. Odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą można odebrać  osobiście w kolejnych dniach na dyżurze u Pełnomocnika ds. Praktyk, który zajmuje się danym kierunkiem studiów.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub złożyć  (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w oodpowiedniej szufladzie zamykanej na klucz (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy.


Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
Bezpieczeństwo narodowe i Administracja

dr Jerzy Gąsiorowski

jgasiorowski@wsb.edu.pl

tel. (32) 295-93-72

Pokój 212

 

Harmogram dyżurów:

dr Jerzy Gąsiorowski

 

grudzień 2018:

6 grudzień (czwartek) – godz. 9.00-11.00
13 grudzień (czwartek) – godz. 8.30-10.30
20 grudzień (czwartek) – godz. 9.00-11.00
22 grudzień (sobota) – godz. 9.00-11.00
27 grudzień (czwartek) – godz. 9.00-11.00

 

 

Programy praktyk 2017/2018:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

 

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (po studiach licencjackich) 

 

Administracja I stopnia

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

 

Ważna informacja!! - zmiana pełnomocnika

Począwszy od dnia 03.10.2018 r - funkcję pełnomocnika Rektora pełnić będzie Pan dr Tomasz Grad


pk.209

dr n. zdr. Tomasz Grad 


tgrad@wsb.edu.pl

 

godziny dyżurów w listopadzie

 

13.11.2018 - 14.30 - 16.00

14.11.2018 - 14.30 - 16.00

17.11.2018 - 8.00 -12.00 (sobota)

21.11.2018 - 14.30 - 16.00

24.11.2018 - 8.00 -12.00 (sobota)

26.11.2018 - 14.30 - 16.00

28.11.2018 - 14.30 - 16.00

 

 godziny dyżurów w grudniu 2018


01.12.2018 - 08.00 - 12.00 ( sobota)

05.12.2018 - 14.30 - 16.00

10.12.2018 - 14.30 - 16.00

15.12.2018 - 11.20 - 15.20 (sobota)

19.12.2018 - 14.30 - 16.00

21.12.2018 – 12.30 – 14.00

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.


 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/ prowadzenia działalności gospodarczej/ innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.10.2018 r.- 10.12.2018 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.10.2018 r.-10.12.2018 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

01.11.2018 r. – 27.01.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

 

 

27.01.2019 r.- 31.03.03.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru zimowego lr. ak. 2018/2019

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:

 

a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

PROGRAMY PRAKTYK: 


Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Socjologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Filologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem) Żywiec


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.
 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w celu uzyskania zaliczenia z praktyki bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Ekonomia; Stosunki Międzynarodowe; Zarządzanie; Finanse, Rachunkowość i Podatki

Rector’s Plenipotentiary for Student Apprenticeship 

Economy; International Relationships; Management; Finance, Accounting and Taxes

 

dr Ewa Siudyka

 

Pokój 209

tel. 32 295 93 70


Harmonogram najbliższych dyżurów:

 

2.10 9.00 - 11.00

3.10 9.00 - 11.00

6.10 9.00 - 11.00

9.10 9.00 - 11.00

10.10 9.00 - 11.00

17.10 9.00 - 11.00

18.10 9.00 - 11.00

20.10 11.00-13.00  (SOBOTA)

23.10  9.00-14.00   (WTOREK)

24.10. 11.00-12.00 (ŚRODA)

27.10. 9.30-11.30   (NIEDZIELA)

29.10. 11.30- 12.30 (PONIEDZIAŁEK)

TERMINY DYŻURÓW W LISTOPADZIE 2018 (PROSZĘ SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO)

03.11.2018         10.00 -12.00 (SOBOTA)

05.11.2018         9.30 - 11.30 (PONIEDZIAŁEK)

08.11.2018         9.30-11.30    (CZWARTEK)

14.11.2018         7.30-9.30      (ŚRODA)

15.11.2018         7.30 - 9.30   (CZWARTEK)

17.11.2018         10.00-12.00  (SOBOTA)   DYŻUR ODBYWA SIĘ W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM W OLKUSZU

22.11.2018         8.00-9.30    (CZWARTEK)

23.11.2018         9.00 -12.00  (PIĄTEK)

24.11.2018         12.00-16.00  (SOBOTA)

30.11.2018         9.00 - 12.30  (PIĄTEK)

TERMINY DYŻURÓW W GRUDNIU 2018 (PROSZĘ SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO)

01.12.2018          16.15- 17.15 (sobota)


05.12.2018          11.10 -13.10 (środa)

07.12.2018          09.00- 12.00 (piątek)

08.12.2018           8.50 - 13.50 (sobota)


14.12.2018          11.00- 14.30 (piątek)

 

PRZYJMOWANA JEST JUŻ DOKUMENTACJA DO ZALICZENIA PRAKTYKI NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 !!!!!!!

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.


 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.10.2018 r.-15.01.2019 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.10.2018 r.-1.01.2019 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

 

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym w okresie 12.07.2018 r.-4.09.2018 r.

1.10.2018 r. – 30.01.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

01.02.2019 r.- 28.02.2019r.

Przerwa semestralna

1.03.2019 r.- 7.03.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru ZIMOWEGO r. ak. 2018/2019

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana.


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 
PROGRAM PRAKTYK dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępny jest pod linkiem


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.


Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.


Studenci są zobowiązani składać dokumenty potwierdzajace odbycie praktyki oraz wnoski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/podejmowania innych form działalności w języku, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne (język polski lub język angielski). Dokumenty przygotowane w innym języku wymagają tłumaczenia (tłumacz przysięgły).

 

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk słuchaczy studiów podyplomowych

    

dr n. zdr. Tomasz Grad


tgrad@wsb.edu.pl


Pokój 209


tel. 

 (32) 295-93-70

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

 

Listopad


 

05.11.2018 - 14.30 - 18.00

08.11.2018 - 14.30 - 18.00

16.11.2018 - 14.30 - 15.30 oraz 17.00 - 18.00

20.11.2018 - 14.30 - 18.00

22.11.2018 - 14.30 - 18.00

27.11.2018 - 14.30 - 18.00

29.11.2018 - 14.30 - 18.00 

 

godziny dyżurów w grudniu


04.12.2018 - 14.30 - 18.00

06.12.2018 - 14.30 - 18.00

11.12.2018 - 14.30 – 18.00

13.12.2018 - 14.30 - 18.00

18.12.2018 - 14.30 - 18.00

20.12.2018 - 14.30 - 18.00

 

KOMUNIKATY!!!

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.

Ważna  inforamacja dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w skroconej wersji ( 1 semestr) na kierunkach

1.Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne caóściowe zaburzenia 

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoscia intelektualną


Obowiązuje praktyka pedagogiczna w pełnej wersji, zgodnie z programem praktyki!!!

 

 Komunikat dla słuchaczy wszystkich kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli!!

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki pedagogicznej w ramach zatrudnienia, zobowiązani są każdorazowo uzyskać zgodę Pełnomocnika Rektora d/s praktyk.  Formularze potwierdzające odbycie praktyki będą udostępniane po uzyskaniu takiej zgody.

 

 

Dla studentów, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018  zobowiązani są zrealizować praktykę: Programy Praktyk są już udostępnione na stronie.


 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy