Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Logistyka, Transport, Informatyka, Inżynieria Zarządzania (WZ Kraków)

 

dr inż. Paweł Sobczak 

dr inż. Paweł Sobczak

praktyki_inzynierskie@wsb.edu.pl
Pokój 209

 

W SPRAWIE PRAKTYK PROSZĘ O KONTAKT NA DEDYKOWANY ADRES MAILOWY (patrz adres pod zdjęciem) - znacznie przyspiesza to przekazanie informacji zwrotnej


-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).


Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

17.03.2018 (sob) godz. 14:30 - 15:00 i 18:00 - 20:00 (Uwaga w tym czasie realizowane również spotkania ws. praktyk)


 

20.03.2018 (wt), godz. 7:45 - 9:00 i 10:00 - 11:45

 

21.03.2018 (śr), godz. 7:45 - 10:00 i 11:00 - 11:45


27.03.2018 (wt), godz. 8:15 -  11:15

28.03.2018 (śr), godz. 8:15 - 11:15


03.04.2018 (wt), godz. 8:15 - 11:15

07.04.2018 (sb), godz. 16:30 - 19:30 UWAGA! Dyżur realizowany w WZ Kraków.


10.04.2018 (wt), godz. 7:45 -  9:00

11.04.2018 (śr), godz. 7:45 -  9:00

13.04.2018 (pt.), godz. 16:30 - 18:00

14.04.2018 (sob), godz. 7:15 - 8:00

15.04.2018 (nd), godz. 7:15 - 8:00

 

18.04.2018 (śr), godz. 7:45 -  9:35 i 13:00 - 14:00

21.04.2018 (pt.), godz. 8:00 - 11:00


Kolejne terminy z uwagi liczne obowiązki będą podawane na bieżąco, wię proszę o systematyczne sprawdzanie strony praktyk.

 

Szanowni Państwo

 

Państwa dokumentacja jest sprawdzana na bieżąco i staram się aby otrzymali Państwo informację zwrotną przeważnie w ciągu 2-3 dni (w skrajnym przypadku okres ten może się wydłużyć do max 1,5-2 tyg) od dostarczenia dokumentów do Dziekanatu, (osoby, które przychodzą podczas dyżurów otrzymują informację zwrotną na bieżąco, osoby dostarczające dokumentację do Dziekanatu proszone są o cykliczne sprawdzanie Wirtualnej Uczelni).

Osoby posiadające braki w dokumentacji, są o tym jak zwykle dodatkowo informowane w korespondencji mailowej (jeżeli w dokumentacji praktyk został podany mail do kontaktu).

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość


 

UWAGA!

Poniżej umieszczono Programy praktyk obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018!NOWY HARMONOGRAM ODDAWANIA DOKUMENTACJI Z PRAKTYK:

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.03.2018 r.-10.06.2018 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.03.2018 r.-1.09.2018 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

3.04.2018 r. – 30.09.2018 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

15.07.2018 r.- 31.08.2018 r.

Przerwa wakacyjna

1.10.2018 r.- 7.10.2018 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru letniego r. ak. 2017/2018

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana. 


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.

 

PROGRAMY PRAKTYK (na rok akademicki 2017/2018):


Logistyka


Transport I stopnia (inżynierskie)


Transport II stopnia (magisterskie)


Informatyka I stopnia (inżynierskie)


Informatyka II stopnia (magisterskie)


Inżynieria Zarządzania (inżynierskie w WZ Kraków)


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub złożyć  (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy.


Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
Bezpieczeństwo narodowe i Administracja

dr Jerzy Gąsiorowski

jgasiorowski@wsb.edu.pl

tel. (32) 295-93-72

Pokój 212

 

Harmogram dyżurów:

 

Marzec 2018 r.; sala 212

15.03.2018 (czw), godz. od 9.00 do 10.00,
17.03.2018 (sob), godz. 9.00 do 11.00,
22.03.2018 (czw), godz. 9.00 do 11.00,
29.03.2018 (czw), godz. 9.00 do 11.00,
31.03.2018 (sob), godz. 9.00 do 11.00.

 

Programy praktyk 2017/2018:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

 

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (po studiach inżynierskich)

 

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (po studiach licencjackich) 

 

Administracja I stopnia

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

 

dr Bożena Marzec

bmarzec@wsb.edu.pl

Pokój 320

 

Terminy dyżurów w miesiącu kwietniu 2018

4.04.2018 (śr.), 9:45-11:00

7.04.2018 (sob.), 9:30-10:30
10.04.2018 (wt.), 8:30-11:00
11.04.2018 (śr.), 9:45-11:00

14.04.2018 (sob.) 8:00-9:30

17.04.2018 (wt.), 8:30-11:00 - Bardzo przepraszam, ale ze względu na mój udział w konferencji naukowej, dyżur w dniu dzisiejszym zostaje odwołany.
18.04.2018 (śr.), 8:30-11:00

21.04.2018 (sob.), 9:30-10:30

24.04.2018 (wt.), 8:30-11:00
25.04.2018 (śr.), 9:45-11:00

 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/ prowadzenia działalności gospodarczej/ innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.03.2018 r.-10.06.2018 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.03.2018 r.-1.09.2018 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

3.04.2018 r. – 30.09.2018 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

15.07.2018 r.- 31.08.2018 r.

Przerwa wakacyjna

1.10.2018 r.- 7.10.2018 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru letniego r. ak. 2017/2018

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:

 

a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

PROGRAMY PRAKTYK: 


Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Socjologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Filologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem) Żywiec


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.
 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w celu uzyskania zaliczenia z praktyki bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Ekonomia, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie

dr Angelika Pabian

apabian@wsb.edu.pl

Pokój 209

tel. 32 95 93 70 (tylko w godzinach dyżurowania podanych poniżej)


Harmonogram najbliższych dyżurów:


5.04. (czw.) 15:20-17:20

7.04. (sob.) Spotkania ws. Praktyk Studenckich

8.04. (nd.) 11:10-13:00

11.04. (śr.) 9:55-10:25 oraz 16:30-18:00

14.04. (sob.) 9:00-13:00 (UWAGA: w godzianch 10:25-11:10 odbywać się będą Spotkania ws. Praktyk Studenckich)

20.04. (pt.) 16:00-18:00

21.04. (sob.) 9:00-11:00

22.04. (nd.) 12:30-14:30

27.04. (pt.) 16:00-18:00

28.04. (sob.) 9:00-13:00

 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.03.2018 r.-10.06.2018 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.03.2018 r.-1.09.2018 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

3.04.2018 r. – 30.09.2018 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

15.07.2018 r.- 31.08.2018 r.

Przerwa wakacyjna

1.10.2018 r.- 7.10.2018 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru letniego r. ak. 2017/2018

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana.


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 
PROGRAM PRAKTYK dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępny jest pod linkiem


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.


Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.


Studenci są zobowiązani składać dokumenty potwierdzajace odbycie praktyki oraz wnoski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/podejmowania innych form działalności w języku, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne (język polski lub język angielski). Dokumenty przygotowane w innym języku wymagają tłumaczenia (tłumacz przysięgły).

 

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk słuchaczy studiów podyplomowych

    

dr n. zdr. Tomasz Grad


tgrad@wsb.edu.pl


Pokój 209


tel. 

 (32) 295-93-70

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

Kwiecień 2018


 05.04.2018 - godz. 14.30 - 19.00

 06.04.2018 - godz. 13.30 - 18.00

 12.04.2018 - godz. 16.30 - 19.00

 16.04.2018 - godz. 14.30 - 19.00

 19.04.2018 - godz. 14.30 - 19.00

 20.04.2018 - godz. 13.30 - 18.00

 23.04.2018 - godz. 14.30 - 19.00

 26.04.2018 - godz. 14.30 - 19.00


Maj 2018


10.05   14.30 - 18.00

11.05   13.30 - 18.00

17.05   14.30 - 18.00

18.05   13.30 - 18.00

24.05   14.30 - 18.00

25.05   13.30 - 18.00

28.05   14.30 - 18.00

29.05   14.30 - 18.00


 

 

 

 Komunikat dla słuchaczy wszystkich kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli!!

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki pedagogicznej w ramach zatrudnienia, zobowiązani są każdorazowo uzyskać zgodę Pełnomocnika Rektora d/s praktyk.  Formularze potwierdzające odbycie praktyki będą udostępniane po uzyskaniu takiej zgody.

 

Dla studentów, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018  zobowiązani są zrealizować praktykę: Programy Praktyk są już udostępnione na stronie.


Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:


do 31.01.2018 r.

przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych praktyki i Porozumień do zatwierdzenia 

   
2.01.2018 r. - 31.01.2018 r.

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki podstawowej (zał. 1-5 Programu Praktyki)

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki oraz zał. 2 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Słuchaczy Studiów Podyplomowych na odbycie praktyki.

 


  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy