Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

O Katedrze

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie (wcześniej: Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) powstała 1 października 2014 r., z podziału katedry Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Paulina Polko, prof AWSB.

Kierunki prac naukowych Katedry związane są z ważkim problemem współczesnego świata jakim jest bezpieczeństwo. Do niedawna podejście do bezpieczeństwa było wyłącznie państwowocentryczne co znaczy, iż państwo stanowiło jedyny obiekt, któremu bezpieczeństwo winno być zapewnione.  Taka bowiem była logika dominującej realistycznej wizji postrzegania świata. Obecnie dostrzega się również, że obok państwa podmiotem bezpieczeństwa może być system międzynarodowy, jako całość, grupa społeczna lub nawet jednostka.  Pogląd ten dostrzec można już wcześniej wśród zagranicznych badaczy. m.in. u K. Bootha, którego zdaniem  bezpieczeństwo opiera się właśnie na emancypacji jednostek. Wyraz tak szerokiemu podejściu dają podejmowane przez pracowników Katedry prace badawcze obejmujące trzy  główne  obszary  problemów,  a  mianowicie:  wyzwania i zagrożenia, podmiotową strukturę bezpieczeństwa  oraz przedmiotową strukturę bezpieczeństwa.  Przykładowa problematyka badań obejmuje np. bezpieczeństwo państwa w strukturze międzynarodowej, państwa upadłe i  ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, komunikacyjny  wymiar bezpieczeństwa, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, przywództwo, local governance, bezpieczeństwo publiczne, lokalny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, fundamentalizm i ekstremizm islamski a bezpieczeństwo międzynarodowe.

Działaniom Katedry, od jej powstania, towarzyszy rozwój bogatej oferty specjalności w ramach studiów I i II stopnia oraz podyplomowych, angażujących oprócz teoretyków bezpieczeństwa również praktyków poszczególnych dziedzin bezpieczeństwa. W 2019 roku Akademia WSB uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia dr nauk o bezpieczeństwie. 

Działania Katedry wspierają w zakresie swojej właściwości: Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym oraz Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Systemu Ochrony Zdrowia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji