Dla mediów

Kontakt

Dla mediów

dr Paulina Polko
Rzecznik Prasowy

politolog, dr nauk humanistycznych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) i Collegium Civitas (socjologia) oraz prestiżowych kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Izraelu i Niemczech. Gościnny wykładowca na Uniwersytetach w Liechtensteinie, Tbilisi i Armenii.

Zanim na stałe zajęła się działalnością naukową, była urzędnikiem i analitykiem w Kancelarii Prezydenta RP i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Od prawie dziesięciu lat bada naukowo przywództwo w organizacjach kryminalistycznych (m.in. mafia włoska i polska oraz Al.-Quaeda i ISIS) porównując metody i techniki stosowane przez ich liderów z działaniami podejmowanymi przez przywódców legalnie działających organizacji gospodarczych oraz służb mundurowych (kilkanaście publikacji naukowych). Ostatnio zajmuje się szczególnie wpływem nowych technologii na charakter współczesnych konfliktów zbrojnych (wojna informacyjna) oraz organizacji biorących w niej udział.

Jest również współautorką dwóch książek z zakresu nowoczesnego zarządzania z wykorzystaniem doświadczeń służb mundurowych i reagowania kryzysowego: Rozgromić konkurencję i Szefologika. W księgarniach ukazała się Jej pozycja popularno-naukowa „Bezpiecznie już było”.

Prywatnie jest wielką zwolenniczką zmiany – jako elementu napędzającego rozwój osobisty i wyzwalającego kreatywność jednostki: sama zmieniała czterokrotnie zawód (była dziennikarzem, urzędnikiem, analitykiem, wreszcie wykładowcą akademickim) i miejsce stałego zamieszkania. Twierdzi, że w tym obszarze nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

 • EKSPERCI AKADEMII WSB

  Kadra dydaktyczno-naukowa Akademii WSB to wykładowcy oraz praktycy, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazują jako eksperci w mediach (telewizja, prasa, radio, serwisy internetowe). Głos ekspertów Akademii WSB to merytoryka, pasja, obiektywizm i najwyższej klasy profesjonalizm.

  Jeżeli szukacie Państwo ekspertów z poniżej wymienionych dziedzin naukowych, prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym Akademii WSB 
  dr Paulina Polko
  tel. 600 540 544
  e-mail: ppolko@wsb.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO

  dr Paulina Polko

  1. Przywództwo w organizacjach przestępczych, zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
  2. Nowe media a bezpieczeństwo. Informacja, dezinformacja i asymetria we współczesnych konfliktach zbrojnych
  3. Polityka bezpieczeństwa III RP – uwarunkowania, dylematy, aktorzy

  dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB

  1. Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego 
  2. Migracje i bezpieczeństwo migracyjne 
  3. Islam - kultura, religia, fundamentalizm 

  dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

  1. Straże gminne i Policja w działaniach na rzecz lokalnego bezpieczeństwa 
  2. Wyzwania dla współczesnej profilaktyki 
  3. Zagrożenia dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej 

  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

  1. Zarządzanie kryzysowe
  2. Współpraca pomiędzy wojskowymi i cywilnymi obszarami administracji

  Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

  1. Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
  2. Systemy bezpieczeństwa państwa
  3. Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności zagrożeń i kryzysów
 • EDUKACJA

  prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. AWSB

  1. Problematyka edukacji, szkoły i nauczyciela
  2. Pedagogika krytyczna
  3. Pedeutologia
  4. Pedagogika społeczna ( małżeństwo, rodzina)

  dr Aneta Kochanowicz

  1. Problematyka społeczna dzieci z objawami przewlekłych zaburzeń świadomości na skutek rozległego i ciężkiego uszkodzenia organicznego lub/i funkcjonalnego ośrodkowego układu nerwowego
  2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
  3. Wykorzystanie innowacyjnej technologii eye tracking w diagnozie, terapii, komunikacji i edukacji dzieci z wieloraką niepełnosprawnością

  dr hab.  Janusz Morbitzer, prof. AWSB

  1. Nowe technologie a nowe modele edukacji XXI wieku 
  2. Sztuczna inteligencja i robotyka - nowe wyzwania dla współczesnej edukacji . Konsekwencje kulturowe i społeczne 
  3. Kształcenie ku mądrości i duchowości - nowe kierunki rozwoju edukacji 
  4. Człowiek we współczesnym świecie mediów elektronicznych - konsekwencje kulturowe i kognitywne 

  dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. AWSB

  1. Procesy wykluczenia społecznego i cyfrowego
  2. Senior w cyberprzestrzeni

  mgr Dominik Penar

  1. Kształcenie ustawiczne (longlife learning);
  2. Projekty popularnonaukowe dla jednostek samorządu terytorialnego;
  3. Promocja uczelni

  dr Michał Szyszka

  1. Public relations w organizacjach non-profit i w instytucjach pomocy społecznej
  2. Zastosowanie narzędzi komunikacyjnych, innowacji i mediów w szeroko rozumianej integracji i edukacji społecznej

  dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  1. Edukacja dla bezpieczeństwa
  2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
  3. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych

  dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB

  1. Problematyka etniczna i regionalna
  2. Funkcjonowanie organizacji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego 
  3. Etnograficzne projekty badawcze w terenie dotyczące Romów i innych mniejszości etnicznych w Europie Środkowej i Wschodniej
 • ZARZĄDZANIE I EKONOMIA

  dr hab. Piotr Białowolski, prof. AWSB

  1. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych
  2. Modelowanie zadłużenia
  3. Zarządzanie finansami

  dr Rui Alexandre Castanho

  1. Planowanie przestrzenne i zarządzanie terytorialne
  2. Współpraca transgraniczna i międzynarodowa
  3. Urbanistyka i planowanie miejski

  dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

  1. Zarządzanie reputacją
  2. Procesy konsolidacji i przemian organizacyjnych w szkolnictwie wyższym
  3. Zarządzanie marką
  4. Transfer wiedzy z nauki do gospodarki
  5. Regionalne strategie innowacyjności
  6. Kompetencje menadżerskie

  dr hab.  Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  1. Współpraca transgraniczna i międzynarodowa 
  2. Zarządzanie projektami
  3. Zarządzanie projektami publicznymi i rewitalizacja
  4. Modele edukacyjne rozwoju kompetencji

  dr Marcin Lis

  1. Przemysł 4.0
  2. Zarządzanie systemami jakości oraz zarządzanie projektami innowacyjnymi i systemami zintegrowanymi
  3. Strategie miejskie
  4. Inteligentne miasta

  dr Mohamed Mousa

  1. Edukacja menedżerska
  2. Odpowiedzialne przywództwo, różnorodność i zaangażowanie organizacyjne
  3. Zarządzanie talentami

  dr Karolina Mucha-Kuś

  1. Koopetycja na rynku energii elektrycznej
  2. Koopetycja w administracji publicznej
  3. Rynek energii elektrycznej i gazu

  dr Mariusz Raczek

  1. Strategie dla samorządów lokalnych i regionalnych
  2. Programy rewitalizacji miast i regionów

  dr Rafał Rębilas

  1. Międzynarodowa współpraca uczelniana 
  2. Bankowość i produkty finansowe  

  dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AWSB

  1. Zarządzanie energetyką
  2. Rynek energetyczny
  3. Bezpieczeństwo energetyczne

  dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  1. Zarządzanie kompetencjami menadżerskimi
  2. Rynek energetyczny w Polsce
  3. Zarządzanie innowacjami w organizacjach
  4. Zrównoważony rozwój regionów i organizacji

  dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. AWSB

  1. CSR i etyka w biznesie
  2. Zarządzanie organizacjami sieciowymi
  3. Koopetycja, fuzje i przejęcia

  dr Krzysztof Wrana

  1. Strategie dla samorządów lokalnych i regionalnych
  2. Rewitalizacja miast
  3. Ekonomia społeczna
  4. Wykorzystanie wartości kulturowych i naukowych w rozwoju miast, metropolii

  dr Jolita Vveinhardt

  1. CSR i etyka w biznesie
  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  3. Zachowania organizacyjne

  dr inż. Łukasz Wróblewski

  1. Marketing instytucji kultury
  2. Zarządzanie kapitałem marki
  3. Współpraca transgraniczna
 • ADMINISTRACJA I PRAWO

  mgr Łukasz Staszel

  1. Odpowiedzialność majątkowa Skarbu Państwa za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych
  2. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ocena skutków regulacji z perspektywy studenta, uczelni, pracownika uczelni
  3. Rola adwokatury w wymiarze sprawiedliwości, zadania adwokata wynikające z ustawy i zasad etyki zawodowej
  4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego – jak wybrać optymalną dla siebie formę działalności gospodarczej

  mgr Martyna Kucharska-Staszel

  1. Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorców, w tym w uczelniach
  2. Dokumentacja w zakresie RODO niezbędna z perspektywy administratora danych osobowych, kadrowych
  3. Postępowanie przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych
  4. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, ustawowe grupy spadkobierców, tworzenie testamentów i ich typy 

  dr Patryk Kuzior

  1. Prawo oświatowe
  2. Prawo administracyjne
  3. Cyfryzacja administracji

  dr Tomasz Sadowski

  1. Prawo gospodarcze i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
  2. Prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym
 • PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA

  dr Sabina Ratajczak

  1. Zastosowanie psychologii w organizacji
  2. Rozwijanie kompetencji (szkolenia, coaching, tutoring)
  3. Rozwój i badanie odporności psychicznej
  4. Jakość kształcenia w uczelniach wyższych
  5. Innowacje dydaktyczne, rozwojowe projekty edukacyjne

  Prof. dr hab. Marek Szczepański

  1. Socjologia zmiany i rozwoju, miasta i regionu oraz przestrzeni społecznej
  2. Socjologia edukacji

  Prof. dr hab. Jacek Wódz

  1. Socjologia struktury społecznej
  2. Socjologia pracy i organizacji
  3. Socjologia kultury
 • PROMOCJA ZDROWIA & WELLESS

  dr Paulina Głowacka

  1. Czy kolejki do lekarza ortopedy można ominąć? 
  2. Jak szybko sprawdzić czy twoje dziecko ma „prosty” kręgosłup?

  dr hab. Olga Nowotny - Czupryna, prof. AWSB

  1. Zaburzenia postawy - profilaktyka i leczenie
  2. Ergonomia dla dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych

  dr Adrian Miara

  1. Działanie substancji aktywnych w produktach kosmetycznych
  2. Reakcje alergiczne na składniki produktów kosmetycznych
  3. Zmiany molekularne zachodzące podczas starzenia się skóry 

  dr Aneta Orczyk

  1. Rehabilitacja kardiologiczna po wszczepieniu urządzenia do terapii resynchronizującej z funkcją defibrylacji
  2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnej optymalnej rehabilitacji kardiologicznej

  dr Joanna Szymańska

  1. Endometrioza  - jakość życia kobiet
  2. Terapia wspomagana przez zwierzęta i zoofizjoterapia
 • TECHNOLOGIE

  dr inż. Karol Jędrasiak

  1. Doradztwo (ekspertyzy i konsultacje techniczne) oraz rozwój systemów z zakresu grafiki 3D i wizji komputerowej 
  2. Rozwój systemów szkoleniowych zgodnych z założeniami Cyfrowych Technologii Szkolenia  

  dr inż. Paweł Buchwald

  1. Urządzenia mobilne w Systemach Rzeczywistości Wirtualnej
  2. Cloud computing i Internet rzeczy w zaawansowanych systemach planowania i harmonogramowania w postępowaniach

  dr inż. Krystian Mączka

  1. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

  dr inż. Paweł Świtała

  1. Automatyzacja i bezpieczeństwo wdrażania systemów informatycznych w chmurze
  2. Architektura rozwiązań chmurowych
  3. Rozwiązania Business Inteligence
 • LOGISTYKA I TRANSPORT

  prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  1. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 
  2. Kultura bezpieczeństwa w transporcie
  3. Transport kolejowy

  dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB

  1. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie
  2. Zarządzanie ryzykiem w transporcie
  3. Ocena znaczenia zmiany w podejściu procesowym

  dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak

  1. Elekromobilność
  2. Bezpieczeństwo w transporcie
  3. Wykorzystanie dronów w transporcie

  dr inż. Iwona Krzyżewska

  1. Nanotechnologia w eksploatacji pojazdów
  2. Zarządzanie flotą transportową przedsiębiorstw
  3. Giełdy transportowe

  dr inż. Paweł Sobczak

  1. Logistyka, magazynowanie, konstrukcja i eksploatacja maszyn transportowych;
  2. Analizy i optymalizacja sieci transportowych ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego
  3. Logistyka dla najmłodszych – zajęcia popularnonaukowe

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji