A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Kontakt

Dla mediów

Michał Łyczak
Rzecznik Prasowy

Dyrektor ds. komunikacji i PR Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Komunikacją, w różnej formie, zajmuje się od ponad dekady. Przez 8 lat pracował jako dziennikarz śląskiego oddziału Radia Eska, w 2015 roku nagrodzony Złotym Laurem dla Dziennikarza Roku tej stacji. Przez blisko trzy lata związany był z Imago Public Relations – największą regionalną firmą public relations w Polsce, obsługiwał firmy m.in. z branży komunalnej, automotive oraz IT. Kolejnym zawodowym wyzwaniem była blisko roczna praca na stanowisku rzecznika prasowego Urzędu Miasta Katowice. Obecnie związany zawodowo z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Prywatnie wielki fan kina, kultury popularnej oraz kulinariów. Dyplomowany kulturoznawca.

 • EKSPERCI AKADEMII WSB

  Kadra dydaktyczno-naukowa Akademii WSB to wykładowcy oraz praktycy, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazują jako eksperci w mediach (telewizja, prasa, radio, serwisy internetowe). Głos ekspertów Akademii WSB to merytoryka, pasja, obiektywizm i najwyższej klasy profesjonalizm.

  Jeżeli szukacie Państwo ekspertów z poniżej wymienionych dziedzin naukowych, prosimy o kontakt z

  Michałem Łyczakiem
  tel. 600 966 396
  e-mail: mlyczak@wsb.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO

  dr hab. Paulina Polko, prof. AWSB

  1. Przywództwo w organizacjach przestępczych, zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
  2. Nowe media a bezpieczeństwo. Informacja, dezinformacja i asymetria we współczesnych konfliktach zbrojnych
  3. Polityka bezpieczeństwa III RP – uwarunkowania, dylematy, aktorzy

  dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB

  1. Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego 
  2. Migracje i bezpieczeństwo migracyjne 
  3. Islam - kultura, religia, fundamentalizm 

  prof. dr hab. Robert Socha

  1. Straże gminne i Policja w działaniach na rzecz lokalnego bezpieczeństwa 
  2. Wyzwania dla współczesnej profilaktyki 
  3. Zagrożenia dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej 

  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

  1. Zarządzanie kryzysowe
  2. Współpraca pomiędzy wojskowymi i cywilnymi obszarami administracji

  prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

  1. Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
  2. Systemy bezpieczeństwa państwa
  3. Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności zagrożeń i kryzysów
 • EDUKACJA

  prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. AWSB

  1. Problematyka edukacji, szkoły i nauczyciela
  2. Pedagogika krytyczna
  3. Pedeutologia
  4. Pedagogika społeczna ( małżeństwo, rodzina)

  dr Aneta Kochanowicz

  1. Problematyka społeczna dzieci z objawami przewlekłych zaburzeń świadomości na skutek rozległego i ciężkiego uszkodzenia organicznego lub/i funkcjonalnego ośrodkowego układu nerwowego
  2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
  3. Wykorzystanie innowacyjnej technologii eye tracking w diagnozie, terapii, komunikacji i edukacji dzieci z wieloraką niepełnosprawnością

  dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. AWSB

  1. Procesy wykluczenia społecznego i cyfrowego
  2. Senior w cyberprzestrzeni

  dr Michał Szyszka

  1. Public relations w organizacjach non-profit i w instytucjach pomocy społecznej
  2. Zastosowanie narzędzi komunikacyjnych, innowacji i mediów w szeroko rozumianej integracji i edukacji społecznej

  dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  1. Edukacja dla bezpieczeństwa
  2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
  3. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych

  dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB

  1. Problematyka etniczna i regionalna
  2. Funkcjonowanie organizacji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego 
  3. Etnograficzne projekty badawcze w terenie dotyczące Romów i innych mniejszości etnicznych w Europie Środkowej i Wschodniej
 • ZARZĄDZANIE I EKONOMIA

  dr Rui Alexandre Castanho

  1. Planowanie przestrzenne i zarządzanie terytorialne
  2. Współpraca transgraniczna i międzynarodowa
  3. Urbanistyka i planowanie miejski

  dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

  1. Zarządzanie reputacją
  2. Procesy konsolidacji i przemian organizacyjnych w szkolnictwie wyższym
  3. Zarządzanie marką
  4. Transfer wiedzy z nauki do gospodarki
  5. Regionalne strategie innowacyjności
  6. Kompetencje menadżerskie

  dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  1. Współpraca transgraniczna i międzynarodowa 
  2. Zarządzanie projektami
  3. Zarządzanie projektami publicznymi i rewitalizacja
  4. Modele edukacyjne rozwoju kompetencji

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

  1. Przemysł 4.0
  2. Zarządzanie systemami jakości oraz zarządzanie projektami innowacyjnymi i systemami zintegrowanymi
  3. Strategie miejskie
  4. Inteligentne miasta

  dr Mohamed Mousa

  1. Edukacja menedżerska
  2. Odpowiedzialne przywództwo, różnorodność i zaangażowanie organizacyjne
  3. Zarządzanie talentami

  dr Karolina Mucha-Kuś

  1. Koopetycja na rynku energii elektrycznej
  2. Koopetycja w administracji publicznej
  3. Rynek energii elektrycznej i gazu

  dr Mariusz Raczek

  1. Strategie dla samorządów lokalnych i regionalnych
  2. Programy rewitalizacji miast i regionów

  dr Rafał Rębilas

  1. Międzynarodowa współpraca uczelniana 
  2. Bankowość i produkty finansowe  

  dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AWSB

  1. Zarządzanie energetyką
  2. Rynek energetyczny
  3. Bezpieczeństwo energetyczne

  prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

  1. zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki
  2. kultura organizacyjna i zarządzanie międzykulturowe
  3. zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi
  4. rozwój zasobów ludzkich i przywództwa
  5. marketing

  dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  1. Zarządzanie kompetencjami menadżerskimi
  2. Rynek energetyczny w Polsce
  3. Zarządzanie innowacjami w organizacjach
  4. Zrównoważony rozwój regionów i organizacji

  dr Krzysztof Wrana

  1. Strategie dla samorządów lokalnych i regionalnych
  2. Rewitalizacja miast
  3. Ekonomia społeczna
  4. Wykorzystanie wartości kulturowych i naukowych w rozwoju miast, metropolii

  dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB

  1. Marketing instytucji kultury
  2. Zarządzanie kapitałem marki
  3. Współpraca transgraniczna
 • ADMINISTRACJA I PRAWO

  mgr Łukasz Staszel

  1. Odpowiedzialność majątkowa Skarbu Państwa za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych
  2. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ocena skutków regulacji z perspektywy studenta, uczelni, pracownika uczelni
  3. Rola adwokatury w wymiarze sprawiedliwości, zadania adwokata wynikające z ustawy i zasad etyki zawodowej
  4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego – jak wybrać optymalną dla siebie formę działalności gospodarczej

  mgr Martyna Kucharska-Staszel

  1. Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorców, w tym w uczelniach
  2. Dokumentacja w zakresie RODO niezbędna z perspektywy administratora danych osobowych, kadrowych
  3. Postępowanie przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych
  4. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, ustawowe grupy spadkobierców, tworzenie testamentów i ich typy 

  dr Patryk Kuzior

  1. Prawo oświatowe
  2. Prawo administracyjne
  3. Cyfryzacja administracji

  dr Tomasz Sadowski

  1. Prawo gospodarcze i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
  2. Prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym
 • PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA

  dr Sabina Ratajczak

  1. Zastosowanie psychologii w organizacji
  2. Rozwijanie kompetencji (szkolenia, coaching, tutoring)
  3. Rozwój i badanie odporności psychicznej
  4. Jakość kształcenia w uczelniach wyższych
  5. Innowacje dydaktyczne, rozwojowe projekty edukacyjne

  Prof. dr hab. Marek Szczepański

  1. Socjologia zmiany i rozwoju, miasta i regionu oraz przestrzeni społecznej
  2. Socjologia edukacji

  Prof. dr hab. Jacek Wódz

  1. Socjologia struktury społecznej
  2. Socjologia pracy i organizacji
  3. Socjologia kultury
 • PROMOCJA ZDROWIA & WELLESS

  dr Paulina Głowacka - Stalmach

  1. Czy kolejki do lekarza ortopedy można ominąć? 
  2. Jak szybko sprawdzić czy twoje dziecko ma „prosty” kręgosłup?

  dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB

  1. Zaburzenia postawy - profilaktyka i leczenie
  2. Ergonomia dla dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych

  dr Aneta Orczyk

  1. Rehabilitacja kardiologiczna po wszczepieniu urządzenia do terapii resynchronizującej z funkcją defibrylacji
  2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnej optymalnej rehabilitacji kardiologicznej

  dr Joanna Szymańska

  1. Endometrioza  - jakość życia kobiet
  2. Terapia wspomagana przez zwierzęta i zoofizjoterapia
 • TECHNOLOGIE

  dr inż. Karol Jędrasiak

  1. Doradztwo (ekspertyzy i konsultacje techniczne) oraz rozwój systemów z zakresu grafiki 3D i wizji komputerowej 
  2. Rozwój systemów szkoleniowych zgodnych z założeniami Cyfrowych Technologii Szkolenia  

  dr inż. Paweł Buchwald

  1. Urządzenia mobilne w Systemach Rzeczywistości Wirtualnej
  2. Cloud computing i Internet rzeczy w zaawansowanych systemach planowania i harmonogramowania w postępowaniach

  dr inż. Krystian Mączka

  1. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

  dr inż. Paweł Świtała

  1. Automatyzacja i bezpieczeństwo wdrażania systemów informatycznych w chmurze
  2. Architektura rozwiązań chmurowych
  3. Rozwiązania Business Inteligence
 • LOGISTYKA I TRANSPORT

  prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  1. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 
  2. Kultura bezpieczeństwa w transporcie
  3. Transport kolejowy

  dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB

  1. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie
  2. Zarządzanie ryzykiem w transporcie
  3. Ocena znaczenia zmiany w podejściu procesowym

  dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak

  1. Elekromobilność
  2. Bezpieczeństwo w transporcie
  3. Wykorzystanie dronów w transporcie

  dr inż. Iwona Krzyżewska

  1. Nanotechnologia w eksploatacji pojazdów
  2. Zarządzanie flotą transportową przedsiębiorstw
  3. Giełdy transportowe

  dr inż. Paweł Sobczak

  1. Logistyka, magazynowanie, konstrukcja i eksploatacja maszyn transportowych;
  2. Analizy i optymalizacja sieci transportowych ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego
  3. Logistyka dla najmłodszych – zajęcia popularnonaukowe