Władze

Władze rektorskie

JM REKTOR

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Prorektorzy 

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

kszczepanska@wsb.edu.pl
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

dr Rafał Rębilas

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

dr Marcin Lis

Prorektor ds. Rozwoju
Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji

dr Sabina Ratajczak

Prodziekani Wydziału Nauk Stosowanych

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Marcin Budziński

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Paulina Głowacka

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr n. med. Adrian Miara

amiara@wsb.edu.pl
Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Patrycja Mickiewicz

pmickiewicz@wsb.edu.pl
Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego

Dominik Penar

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Agnieszka Raczek

araczek@wsb.edu.pl
Prodziekan ds. Kształcenia

Agnieszka Szostak

Dziekani i Prodziekani Wydziałów Zamiejscowych

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych, p.o Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

kszczepanska@wsb.edu.pl
Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

dr Edyta Nowak-Żółty

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

Regina Bogaczyk

rbogaczyk@wsb.edu.pl
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu

dr Bogusław Wyleciał

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie

dr Julita Mlaskawa

Jednostki organizacyjne uczelni

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) są:

  • Wydział Nauk Stosowanych
  • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  • Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  • Wydział Zamiejscowy w Żywcu

W skład struktury Wydziału Nauk Stosowanych wchodzą następujące katedry:

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

dr Paulina Polko

Kierownik
Rzecznik Prasowy Akademii WSB
ppolko@wsb.edu.pl
Katedra Nauk o Zdrowiu

dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB

Kierownik
onowotny@wsb.edu.pl
Katedra Zarządzania

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik
mlisinski@wsb.edu.pl
Katedra Pedagogiki

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Kierownik
mwalancik@wsb.edu.pl
Katedra Transportu i Informatyki

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

Kierownik
msitarz@wsb.edu.pl

Katedry Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr inż. Łukasz Wróblewski

Kierownik
lwroblewski@wsb.edu.pl

Interdyscyplinarne Centra Badań i Transferu Wiedzy

Centrum Transferu Technologii 

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB 

Dyrektor
jkurowska@wsb.edu.pl
Centrum Transferu Technologii 

dr inż. Karol Jędrasiak

Zastępca Dyrektora
kjedrasiak@wsb.edu.pl
Centrum Rozwoju Regionalnego

dr Marcin Lis

Dyrektor
mlis@wsb.edu.pl
Centrum Rozwoju Regionalnego

dr Krzysztof Wrana

Z-ca Dyrektora
kwrana@wsb.edu.pl
Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Dyrektor
mwalancik@wsb.edu.pl
Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB 

Dyrektor
jkurowska@wsb.edu.pl
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym

dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

Dyrektor
rsocha@wsb.edu.pl
Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją

dr Grzegorz Kądzielawski

Dyrektor
gkadzielawski@wsb.edu.pl
Interdyscyplinarna Pracownia Współczesnych Problemów Humanistyki 

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Dyrektor
mnowak-dziemianowicz@wsb.edu.pl
Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

Dyrektor
bwisniewski@wsb.edu.pl
Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB

Zastępca Dyrektora
aczuprynski@wsb.edu.pl
Centrum Elektronicznego Egzaminowania

dr Sabina Ratajczak

Prorektor ds. Rozwoju
sabina.ratajczak@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji