Władze

Władze rektorskie

JM REKTOR

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Prorektorzy 

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

kszczepanska@wsb.edu.pl
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

dr Rafał Rębilas

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

dr Marcin Lis

Prorektor ds. Rozwoju
Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji

dr Sabina Ratajczak

Prodziekani Wydziału Nauk Stosowanych

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Marcin Budziński

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Bernadeta Kuraszewska

bkuraszewska@wsb.edu.pl
Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Patrycja Mickiewicz

pmickiewicz@wsb.edu.pl
Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego

Dominik Penar

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Agnieszka Raczek

araczek@wsb.edu.pl
Prodziekan ds. Kształcenia

Agnieszka Szostak

Dziekani i Prodziekani Wydziałów Zamiejscowych

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu

dr Bogusław Wyleciał

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie

dr Julita Mlaskawa

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

dr Edyta Nowak-Żółty

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

Regina Bogaczyk

rbogaczyk@wsb.edu.pl
Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

dr Adam Żabka

Jednostki organizacyjne uczelni

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) są:

  • Wydział Nauk Stosowanych
  • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  • Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  • Wydział Zamiejscowy w Żywcu

W skład struktury Wydziału Nauk Stosowanych wchodzą następujące katedry:

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

dr Paulina Polko

Kierownik
Rzecznik Prasowy Akademii WSB
ppolko@wsb.edu.pl
Katedra Nauk o Zdrowiu

dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB

Kierownik
onowotny@wsb.edu.pl
Katedra Zarządzania

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik
mlisinski@wsb.edu.pl
Katedra Pedagogiki

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Kierownik
mwalancik@wsb.edu.pl
Katedra Transportu i Informatyki

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

Kierownik
msitarz@wsb.edu.pl

Katedry Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB

Kierownik
lwroblewski@wsb.edu.pl

Interdyscyplinarne Centra Badań i Transferu Wiedzy

Centrum Transferu Technologii 

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB 

Dyrektor
jkurowska@wsb.edu.pl
Centrum Transferu Technologii 

dr inż. Karol Jędrasiak

Zastępca Dyrektora
kjedrasiak@wsb.edu.pl
Centrum Rozwoju Regionalnego

dr Marcin Lis

Dyrektor
mlis@wsb.edu.pl
Centrum Rozwoju Regionalnego

dr Krzysztof Wrana

Z-ca Dyrektora
kwrana@wsb.edu.pl
Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Dyrektor
mwalancik@wsb.edu.pl
Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB 

Dyrektor
jkurowska@wsb.edu.pl
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym

dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

Dyrektor
rsocha@wsb.edu.pl
Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją

dr Grzegorz Kądzielawski

Dyrektor
gkadzielawski@wsb.edu.pl
Interdyscyplinarna Pracownia Współczesnych Problemów Humanistyki 

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Dyrektor
mnowak-dziemianowicz@wsb.edu.pl
Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

Dyrektor
bwisniewski@wsb.edu.pl
Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB

Zastępca Dyrektora
aczuprynski@wsb.edu.pl
Centrum Elektronicznego Egzaminowania

dr Sabina Ratajczak

Prorektor ds. Rozwoju
sabina.ratajczak@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji