Strategia Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB do roku 2030

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

Akademia WSB prowadzi działania wpisujące się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działaniami zawartymi w dokumencie “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, ze szczególnym uwzględnieniem 7 z nich.

- Mamy świadomość, że jako uczelnia wyższa możemy w sposób realny wpływać na kształtowanie dobrych postaw w społeczeństwie, a nasze działania przekładają się bezpośrednio na środowisko, zarówno akademickie, biznesowe, jak i naturalne. Akademia WSB zarządzana jest w sposób zrównoważony, a teraz nadaliśmy temu formalny charakter, wprowadzając Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Została ona zatwierdzona i przyjęta przez Senat Akademii WSB, co pokazuje, że pracownicy Uczelni mają świadomość współczesnych wyzwań i nadają im szczególny priorytet w codziennej działalności. Strategia Zrównoważonego Rozwoju wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Akademii WSB. Działania wspierające zrównoważony rozwój budują wartość Akademii WSB, wpływa na jej prestiż oraz wiarygodność w środowisku akademickim, jak i biznesowym

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Rektor Akademii WSB

Więcej