Dział Współpracy z Zagranicą

Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ) realizuje we współpracy z pozostałymi działami uczelni strategię rozwoju w zakresie umiędzynarodowienia.

Działania realizowane przez DWZ:

  • wspieranie działań związanych z inicjowaniem i koordynacją międzynarodowej współpracy Akademii WSB z uczelniami i jednostkami badawczymi na poziomie uniwersyteckim
  • rozwój współpracy instytucjonalne w zakresie mobilności studentów i kadry (m.in. Erasmus+ KA107, KA103, PROM, CEEPUS, DAAD, Visegrad Scholarship Programme)
  • rozwój projektów edukacyjnych (m.in. Erasmus+ KA102, Visegrad Fund, PURWM, PLFWM)
  • rozwój programów wspólnego kształcenia (m.in. podwójne dyplomy, join degrees)
  • promocję programów kształcenia w językach obcych zagranicą
  • organizowanie szkoleń i spotkań w zakresie umiędzynarodowienia
  • koordynowanie wymiany w ramach umów bilateralnych na poziomie uczelni oraz udzielanie pomocy administracyjno-finansowej pracownikom, doktorantom i studentom

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji