Kontakt z naszym zespołem

Kontakt:

Biuro Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą  - pokój 213 w Dąbrowie Górniczej

Dział Współpracy z Zagranicą (biuro Internacjonalizacji, program Erasmus+, PROM itp.) - pokój 206 w Dąbrowie Górniczej
tel. +48 32 295 93 16

Dział Rekrutacji Studentów Zagranicznych (przyjęcia międzynarodowe, transfery itp.) - pokój 218 w Dąbrowie Górniczej
tel. +48 32 295 93 57

 

admissions@wsb.edu.pl

 

Dr Rafał Rębilas - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

rrebilas@wsb.edu.pl

Więcej

Iwona Błaut  - Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą, Koordynator Programów Wspólnego Kształcenia

iblaut@wsb.edu.pl

Więcej

Dział Współpracy z Zagranicą

Paweł Urgacz - Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia, Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą

purgacz@wsb.edu.pl

Więcej

Denis Spahija - Zastępca Dyrektora Działu Współpracy z Zagranicą

dspahija@wsb.edu.pl

Więcej

Joanna Łudzień - Koordynator ds. Mobilności Akademickiej

jludzien@wsb.edu.pl

Więcej

Gabriela Węglarz - Specjalistka ds. Współpracy z Zagranicą

gweglarz@wsb.edu.pl

Więcej

Marta Masłyk  - Asystentka ds. Współpracy i Promocji Zagranicznej

mmaslyk@wsb.edu.pl

Więcej

Dział Rekrutacji Studentów Zagranicznych

Olga Smolarek - Koordynator ds. Rekrutacji Zagranicznej & Specjalistka ds. Refundacji

osmolarek@wsb.edu.pl

Więcej

Weronika Kaniowska - Asystentka ds. Rekrutacji Studentów Zagranicznych i Refundacji

wkaniowska@wsb.edu.pl

Więcej

Julia Kretowicz - Asystentka ds. Rekrutacji Zagranicznej

jkretowicz@wsb.edu.pl

Więcej

Alexandra Yamaletdinova - Asystentka ds. Rekrutacji Studentów Zagranicznych

ayamaletdinova@wsb.edu.pl

Więcej

Daria Lahuta - Asystentka ds. Rekrutacji Studentów Zagranicznych

daria.lahuta@wsb.edu.pl

Więcej

Maftuna Utkirova - Asystentka ds. Rekrutacji Studentów Zagranicznych

Więcej

Aleksandra Tomal - Asystentka ds. Rekrutacji Studentów Zagranicznych

aleksandra.tomal@wsb.edu.pl

(Dostępna w poniedziałki i wtorki)

Więcej