Klub MBA

Zapraszamy absolwentów studiów:.

do przystąpienia do Klubu MBA, w którym w trakcie spotkań (które odbywać się będą kwartalnie) oferujemy możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy z menadżerami pokrewnych lub innych branż. Podczas szkoleń i wydarzeń tematycznych organizowanych przez Klub MBA, klubowicze będą mieć okazję do podniesienia i poszerzenia swoich kompetencji.

Członkostwo w Klubie MBA daje możliwość korzystania z wewnętrznego forum wymiany informacji i bazy wiedzy, nawiązania relacji z różnymi środowiskami biznesowymi oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniach networkingowych i integracyjnych.