Inwestycje – dofinansowanie z budżetu państwa

 • Instytut Badawczy Nauk Medycznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarł z Akademią WSB Umowę Nr 7396/IA/SN/2023 z przeznaczeniem z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości:  8 743 400 zł  na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową oraz zakupem aparatury naukowo – badawczej do realizacji projektu pn. „Instytut Badawczy Nauk Medycznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej”. Realizacja projektu obejmuje tematy badawcze dotyczące:

  • "Wczesnego rozpoznania niewydolności serca w opiece przedszpitalnej”,
  • "Oceny poprawy rokowania, zmniejszenia chorobowości i liczby hospitalizacji"

  oraz

  • "Oceny liczby hospitalizacji, zwiększenia komfortu życia pacjentów poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki przedszpitalnej oraz wprowadzenie standardu zdalnej opieki zdrowotnej".

  Realizacja zadania to: prowadzenie z partnerskimi podmiotami leczniczymi badań dostępu do specjalistycznej diagnostyki medycznej przedszpitalanej, opracowanie i przeprowadzenie szkoleń
  z wykorzystania USG przez ratowników medycznych oraz wypracowania rekomendacji dla nowych procedur medycznych mających na celu podniesienie efektywności opieki przedszpitalnej i zmniejszenia kosztów hospitalizacji oraz zaproponowania standard zdalnej opieki zdrowotnej.

  Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9 715 000,00 zł

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji