Kontakt

Rektorat
tel. 32 262 85 60

O uczelni

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika oraz nauki  o bezpieczeństwie. Kształci w 5 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 19 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

Akademia WSB posiada dwie międzynarodowe akredytacje: CEEMAN IQA - jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN oraz akredytację EUR-ACE® Label przyznaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Akredytacja została stworzona przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie i potwierdza wysoką jakość programu studiów i jego realizację zgodnie z europejskimi zasadami i standardami w tym obszarze.

Akademia WSB jest członkiem The European University Association (EUA) Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. EUA to największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie. Zrzesza ponad 850 instytucji w 47 krajach, a łącznie na wszystkich uczelniach należących do organizacji studiuje 17 mln studentów. EUA działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentuje sektor edukacji na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski), które decydują o kształcie regulacji dotyczących przyszłości edukacji wyższej.

Akademia WSB to nie tylko silne centrum naukowo-badawcze, to także prężny ośrodek kształcenia ustawicznego. Realizując ideę kształcenia się przez całe życie Akademia WSB prowadzi Uniwersytety Dziecięce i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kształci młodzież w ramach oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich. Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Wg Rankingu Rzeczpospolitej 2018 Wydział Nauk Stosowanych AWSB plasuje się na 3 miejscu w Polsce wśród wydziałów uczelni publicznych i niepublicznych kształcących na kierunkach ekonomicznych. Na przestrzeni ponad 26 lat Uczelnia wypromowała łącznie przeszło 44 500 absolwentów. Aktualnie w Akademii WSB kształci się ponad 11 500 studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i seminarium doktorskiego.

Akademia WSB została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r. i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 65 (decyzja nr DNS 3-0145-199/3/AM/95). Aktualny numer w ewidencji uczelni niepublicznych Akademii WSB to 66.

Akademia WSB jest instytucjią non-profit. Uczelnia posługuje się numerem statystycznym REGON 272653903 nadanym dnia 21.08.1995 r. oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 629-10-88-993 nadanym w dniu 09.05.1996 r.  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji