A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Jakość kształcenia

Kwestia jakości kształcenia jest dla nas kluczowa, dlatego stanowi jeden z najbardziej istotnych elementów strategii rozwoju uczelni. W sposób systemowy regulujemy kwestie jakości w dydaktyce, zarządzaniu oraz badaniach naukowych poprzez działania realizowane przez powołane w tym celu jednostki: Centrum Jakości i Innowacji, Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia oraz Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia.

Jednym z głównych warunków wysokiej jakości kształcenia w Akademii WSB jest realizacja założeń Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Jest on zbieżny z międzynarodowymi standardami określonymi m.in. w Deklaracji Bolońskiej jak również z założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Jakość kształcenia oznacza dla nas również odpowiednie przygotowanie studentów do aktywnego życia zawodowego. Służą temu programy kształcenia, których treści dostosowane są do wymogów rynku pracy i zaspokajają zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje zawodowe, a wszystko dzięki ich regularnemu doskonaleniu we współpracy z praktykami, dydaktykami oraz partnerami biznesowymi. Jesteśmy wysoko oceniani w kategorii „Ekonomiczne losy absolwentów”, w najważniejszych krajowych rankingach, ale nasze wysiłki doceniają przede wszystkim absolwenci, którzy łatwo znajdują zatrudnienie, a także pracodawcy oraz instytucje akredytacyjne.