Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • Przewodniczący: dr Sabina Ratajczak 

 • prof. dr hab. Danuta Strahl
 • dr hab. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB
 • dr Bernadeta Kuraszewska
 • dr Tomasz Siemek - Przedstawiciel pracodawców
 • dr Adam Żabka
 • mgr Iwona Choncia
 • mgr Bożena Garbocz
 • mgr Małgorzata Malczewska
 • Przewodniczący Samorządu Studenckiego
 • I zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego