Adres

Akademia WSB 
41- 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c
Telefon: (32) 295-93-43

Szkoła doktorska i Seminaria doktorskie

dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB

Kierownik ds. kształcenia doktorskiego

e-mail: jdziendziora@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-43

Więcej

Magdalena Rzebko

Koordynator Biura kształcenia doktorskiego

e-mail: mrzebko@wsb.edu.pl
tel. (32) 111-01-43

Więcej

Karolina Juryniec

Specjalista ds. kształcenia doktorskiego

e-mail: kjuryniec@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-43

Więcej

Dagmara Popińska

Specjalista ds. kształcenia doktorskiego

e-mail: dpopinska@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-43

Więcej

Natasza Kazimierczuk

Specjalista ds. kształcenia doktorskiego

e-mail: nkazimierczuk@wsb.edu.pl
tel. (32) 111-01-43

Więcej