A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Akademii WSB działa od początku istnienia Uczelni. Głównym zadaniem SJO jest prowadzenie lektoratów i kursów języków obcych dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów.

Aktualnie Studium Języków Obcych prowadzi różnorodne zajęcia z następujących języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski oraz języka polskiego dla obcokrajowców. SJO oferuje lektoraty obowiązkowe z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego oraz dodatkowe kursy specjalistyczne.

W SJO pracuje wysoko wykwalifikowana kadra zapewniająca wysoki poziom nauczania języków obcych. Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego, który jest dostosowany do danego kierunku studiów.

Nauka odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod i z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych i multimedialnych, w tym tablice interaktywne z dostępem do Internetu oraz platforma e-learningowa OnlineWSB.