Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Akademii WSB działa od początku istnienia Uczelni. Głównym zadaniem SJO jest prowadzenie lektoratów i kursów języków obcych dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów.

Aktualnie Studium Języków Obcych prowadzi różnorodne zajęcia z następujących języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski oraz języka polskiego dla obcokrajowców. SJO oferuje lektoraty obowiązkowe z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego oraz dodatkowe kursy specjalistyczne.

W SJO pracuje wysoko wykwalifikowana kadra zapewniająca wysoki poziom nauczania języków obcych. Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego, który jest dostosowany do danego kierunku studiów.

Nauka odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod i z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych i multimedialnych, w tym tablice interaktywne z dostępem do Internetu oraz platforma e-learningowa OnlineWSB.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji