Samorząd studencki

Zgodnie ze Statutem Uczelni Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Akademii WSB. Organami Samorządu są Rada Starostów, będąca organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego, Przewodniczący Samorządu Studenckiego i Zarząd Samorządu Studenckiego, który jest najważniejszą studencką jednostką organizacyjną na terenie Uczelni. Organy Samorządu są niezależne od partii politycznych i organizacji społecznych oraz organów administracji publicznej. Samorząd Studencki działa w myśl Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Zarząd Samorządu Studenckiego składa się z Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika.

Samorząd Studencki jest przedstawicielem środowiska studenckiego na terenie Uczelni, jak i poza Nią.

 • Zakres działalności

  Do statutowych działań organów Samorządu Studenckiego należą:

  1. Nadzór nad przestrzeganiem praw i obowiązków studentów określonych konstytucją RP, Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, statutem Akademii WSB, regulaminem studiów, zarządzeniami Rektora Akademii WSB i innymi przepisami prawa,
  2. współdecydowanie wraz z organami Akademii WSB, w sprawach określonych przepisami prawa i statutem Akademii WSB,
  3. dbałość o interesy społeczności studenckiej,
  4. wydawanie, na prośbę organów Akademii WSB, opinii w imieniu społeczności studenckiej.

  Samorząd Studencki poza działaniami wynikającymi z prawnych uwarunkowań to także organizacja społeczno-kulturalna. W każdym roku akademickim Samorząd Studencki Akademii WSB organizuje m.in.:

  • Konferencje naukowe
  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczosci, informatyki, polityki i biznesu
  • Warsztaty i szkolenia dla braci studenciej (medyczne, dziennikarskie, poetyckie, aktorskie, fotograficzne i inne)
  • Otrzęsiny - zabawa dla studentów I roku
  • Turniej Akademii WSB Bowling Cup o Puchar Rektora
  • Integracyjny Paintball  dla studentów „kolorowo zakręconych"
  • Pokazy nurkowe
  • Zawody narciarskie Akademii WSB Winter Cup
  • Dyskoteki, Andrzejki, Mikołajki, różne imprezy tematyczne
  • Żakalia - coroczne święto studenckie
  • Wycieczki zagraniczne

  Samorząd Studencki Akademii WSB może pochwalić się:

  • Wyróżnienie w finale prestiżowego konkursu "Samorząd Przyjazny Studentom" zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa
  • Rekomendacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Honorowe krwiodawstwo i promowanie tej zaszczytnej inicjatywy wśród studentów
  • Organizacja Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Dąbrowy Górniczej

Zarząd

Justyna Haberka

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
e-mail: jhaberka@wsb.edu.pl

Więcej

Marcelina Pilarska

I Zastępca Przewodniczącego
e-mail: mpilarska@wsb.edu.pl

Więcej

Wiktoria Kolano

II Zastępca Przewodniczącego 
e-mail: wkolano@wsb.edu.pl

Więcej

Justyna Iwaniak

Sekretarz 
e-mail: jiwaniak@wsb.edu.pl

Więcej

Krzysztof Psuj

Skarbnik
 e-mail: kpsuj@wsb.edu.pl

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji