A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Samorząd studencki

Zgodnie ze Statutem Uczelni Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Akademii WSB. Organami Samorządu są Rada Starostów, będąca organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego, Przewodniczący Samorządu Studenckiego i Zarząd Samorządu Studenckiego, który jest najważniejszą studencką jednostką organizacyjną na terenie Uczelni. Organy Samorządu są niezależne od partii politycznych i organizacji społecznych oraz organów administracji publicznej. Samorząd Studencki działa w myśl Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Zarząd Samorządu Studenckiego składa się z Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika.

Samorząd Studencki jest przedstawicielem środowiska studenckiego na terenie Uczelni, jak i poza Nią.

 • Zakres działalności

  Do statutowych działań organów Samorządu Studenckiego należą:

  1. Nadzór nad przestrzeganiem praw i obowiązków studentów określonych konstytucją RP, Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, statutem Akademii WSB, regulaminem studiów, zarządzeniami Rektora Akademii WSB i innymi przepisami prawa,
  2. współdecydowanie wraz z organami Akademii WSB, w sprawach określonych przepisami prawa i statutem Akademii WSB,
  3. dbałość o interesy społeczności studenckiej,
  4. wydawanie, na prośbę organów Akademii WSB, opinii w imieniu społeczności studenckiej.

  Samorząd Studencki poza działaniami wynikającymi z prawnych uwarunkowań to także organizacja społeczno-kulturalna. W każdym roku akademickim Samorząd Studencki Akademii WSB organizuje m.in.:

  • Konferencje naukowe
  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczosci, informatyki, polityki i biznesu
  • Warsztaty i szkolenia dla braci studenciej (medyczne, dziennikarskie, poetyckie, aktorskie, fotograficzne i inne)
  • Otrzęsiny - zabawa dla studentów I roku
  • Turniej Akademii WSB Bowling Cup o Puchar Rektora
  • Integracyjny Paintball  dla studentów „kolorowo zakręconych"
  • Pokazy nurkowe
  • Zawody narciarskie Akademii WSB Winter Cup
  • Dyskoteki, Andrzejki, Mikołajki, różne imprezy tematyczne
  • Żakalia - coroczne święto studenckie
  • Wycieczki zagraniczne

  Samorząd Studencki Akademii WSB może pochwalić się:

  • Wyróżnienie w finale prestiżowego konkursu "Samorząd Przyjazny Studentom" zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa
  • Rekomendacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Honorowe krwiodawstwo i promowanie tej zaszczytnej inicjatywy wśród studentów
  • Organizacja Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Dąbrowy Górniczej

Zarząd

Justyna Haberka

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
e-mail: jhaberka@wsb.edu.pl

Więcej

Wiktoria Kolano

I Zastępca Przewodniczącego 
e-mail: wkolano@wsb.edu.pl

Więcej

Konstancja Przymus

II Zastępca Przewodniczącego
e-mail: kprzymus@wsb.edu.pl

Więcej

Amelia Niepsuj

Sekretarz 
e-mail: aniepsuj@wsb.edu.pl

Więcej

Zuzanna Filus

Skarbnik
e-mail: zfilus@wsb.edu.pl

Więcej